KárpátHáló Egyesület

A KárpátHáló Egyesület küldetése, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára.

Madarász Erik a KárpátHáló Egyesület alapító tagja nyerte az idén a „KárpátHáló KESZ év embere” díjat. Egyesületünk 2016 óta a KESZ Irányító Testületének a döntése alapján minden évben megválasztja az év emberét. Az év embere díjat olyan egyesületi tag kaphatja meg, aki az adott esztendőben kiemelkedő önkéntes munkát végez a KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) projektjeiben a külhoni idős magyarok életkörülményeinek javítása érdekében, aktívan tevékenykedik az egyesületi közösségben és példamutató munkát végez a fenti célok megvalósításáért.

2022-ben egyesületünk komoly munkát végzett a világjárvány miatt elmaradt projektek és tevékenységek pótlása érdekében. Újra lendületet kapott a közösségi programok, a képzések szervezése, megvalósítása és az ezek finanszírozásához szükséges pályázati források megszerzése. Ezek közül legjelentősebb az időskorúak digitális írástudásának fejlesztése a határon túli területeken. Ebben vállalt nagy szerepet Madarász Erik az egyesület fiatal generációjának képviselőjeként. Önkéntes munkáját (tananyag fejlesztések, pályázati anyagok összeállítása, határon túli projekthelyszíneken való munkavégzés) megbízhatóan, a határidők betartásával, szakszerűen végezte.

Madarász Erik budapesti lakos, a Soter-Line Oktatási Központ oktatási igazgatója a KárpátHáló Egyesület munkájában 2013 óta alapító tagként folyamatosan részt vesz.

Tanulmányait a Szent István Egyetemen, Gödöllőn és Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezte, ahol munkaügyi tanácsadó és informatika biztonság szakterületeken szerzett felsőfokú képesítéseket.

Aktív közéleti tevékenységet is folytat, a KárpátHáló Egyesületen kívül tagja a FSZOE (Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete) egyesületnek is, amely 2021-ben alelnökéül megválasztotta.

Gratulálunk Madarász Eriknek, aki „KESZ év embere” dicsőségtáblára, mint a 2022. év nyertese került fel.

 
 
 

Az egyesület projektszervezete által alapított KESZ kiváló partnerszervezet díjat első ízben az Illyefalva (Románia) székhelyű LAM Alapítvány nyerte el.

A képen Főtiszteletű Kató Béla püspök úr a LAM Alapítvány elnöke és Dr. Madarász Sándor KESZ elnök a LAM székházban tartott 30 éves jubileumi ünnepségen 2022. szeptember 17.-én beszélgetnek.

 
 

Búzás Hedvig a KárpátHáló Egyesület alapító tagja nyerte az idén a „KárpátHáló KESZ év embere” díjat. Egyesületünk 2016 óta a KESZ Irányító Testületének a döntése alapján minden évben megválasztja az év emberét. Az év embere díjat olyan egyesületi tag kaphatja meg, aki az adott esztendőben kiemelkedő önkéntes munkát végez a KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) projektjeiben a külhoni idős magyarok életkörülményeinek javítása érdekében, aktívan tevékenykedik az egyesületi közösségben és példamutató munkát végez a fenti célok megvalósításáért lakóhelye környezetében.

A 2021. esztendő a covid világjárvány miatt meglehetősen kedvezőtlen volt a közösségi programok, a képzések szervezése, megvalósítása és ezek finanszírozásához szükséges pályázati források elérése szempontjából. Így egyesületünk a korábbi évek aktivitásaihoz képest nagyon kevés projektet tudott végrehajtani. Ezek közül jelentősebb az időskorúak digitális írástudásának felmérését előkészítő munka volt, amelynek gyakorlati része Szerbiában, Magyarkanizsán történt meg Búzás Hedvig munkájának köszönhetően. Önkéntes munkáját megbízhatóan, a határidők betartásával, legjobb tudása szerint végezte.

 

Búzás Hedvig szerb-magyar állampolgár, a Magyarkanizsa székhelyű Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény oktatásszervezője 2001 óta, és az intézmény Felügyelő Bizottságának tagja.

Tanulmányait középfokon Szabadkán és Újvidéken végezte, majd mesterfokú közgazdasági diplomát is szerzett. 20 éves oktatásszervezői tapasztalattal rendelkezik a képzések szervezésében, lebonyolításában, elszámolásában és a képzési teamek irányításában. Gyakorlott pályázatíró és már közel húsz projektben vett részt projekt-menedzserként, illetve mint projekt asszisztens.

Aktív közéleti tevékenységet is folytat, a KárpátHáló Egyesületen kívül tagja a FERHA (Felnőttképzők Regionális Hálózata) elnevezésű Szerbiában bejegyzett egyesületnek is, amely 2021-ben elnökéül megválasztotta.

Gratulálunk Búzás Hedvignek, aki „KESZ év embere” dicsőségtáblára, mint a 2021. év nyertese került fel.

 

Madarász Erik
alapító tag