KárpátHáló Egyesület

Napjainkban szinte mindenütt találkozunk a számítógéppel, hivatalokban, oktatásban és otthonainkban is. A használata már szinte alapvető fontosságú, lépten, nyomon látjuk előnyeit és térhódításait. A szépkorúaknak sajnos nem mindig volt lehetőségük elsajátítani, ezeknek a gépeknek a kezelését, használatát. Ezért sokan elkönyvelték magukban, hogy ez nekik nagyon nehéz és nem is fogják tudni, megtanulni.

Idén, szeptember végén a KárpátHáló Egyesület ingyenes képzést szervezett Diószegen a szépkorúaknak, hogy ők is ilyen tanulási lehetőséghez jussanak. A képzésen 15 személy vehetett részt és 30 órán keresztül volt alkalmuk elsajátítani a számítógép kezelés alapjait. Nem csak a lehetőséget, hanem minden hozzávalót is biztosítottak arra nézve, hogy minden zavartalanul és rendben menjen. Hogyan is jutott hozzánk ez a képzés? Horváth Zsuzsanna projektvezető, régi jó barátunk és támogatónk, javasolta az egyesületben, hogy Diószeg ebben a projektben jó helyszín lenne, amit ez úton is nagyon szépen köszönünk és csángósan mondva „Isten fizessen kendnek” és az egyesületnek, akik megvalósították ezt.

Szeptember 29.-én Dr. Madarász Sándor a KárpátHáló KESZ elnöke és Madarász Erik az egyesület alapító tagja, megnyitották a képzést, Diószegen, az óvoda épületében, a magyar osztályteremben. 11 szépkorú hölgy igényelte a képzést, akik újra bebizonyították, hogy tanulni soha sem késő. Az egyesület 18 darab tiszta új laptoppal, egy tanítóval és egy adminisztrátorral járult hozzá a képzés teljességéhez. Kiss-Boros Rebeka helyi magyar tanár vállalta a képzés lebonyolítását, míg Kiss Sámuel ugyancsak helyi magyartanár, a helyszíni szervező szerepében járult a képzéshez.

 

A képzés megnyitása

 

A kurzus első napjaiban megismerkedtünk a számítógéppel és annak részeivel. Kiss-Boros Rebeka tanító néni, nagy türelemmel és hozzáértéssel tanította a szépkorú hölgyeket. Eleinte még csak ismerkedés, majd később egyszerűbb feladatok voltak napirenden. Minden órán igyekeztek a tanultakat gyakorlatba is ültetni. A résztvevők igen csak kitartóan figyeltek és igyekeztek elvégezni a feladatokat.

Lassan e-mail címet és Facebook-ot is csináltunk és meg tanultunk navigálni az interneten. Nagyon nagy örömmel küldtek egymásnak és családtagjaiknak elektronikus levelet és még nagyobb örömmel olvasták válaszukat. Hamarább megbarátkoztak az olyan távolinak és nehéznek tűnő internettel és a számítógép használatával. Napról napra lehetett látni, hogy a kitartó munka, a bátorítás és a gyakorlás meghozza a gyümölcsét. Újra megtapasztalhattuk, hogy tanulni soha sem késő és a siker mindig örömmel jár. 

Nagyon jó volt látni, hogy bár a képzés pont az őszi betakarítások idejére esett, az asszonyok, hűségesen látogatták a foglalkozásokat. Sokszor hallottuk, tőlük, hogy milyen jó ez a képzés, mert addig sem kell, dolgozzanak és inkább kikapcsolódásnak tekintették a kurzust. Ebből a szempontból is nagyon sikeresnek bizonyult, napról napra és hétről hétre. Nagyon jó volt látni az örömüket, hogy valakik gondoltak rájuk, az ő tanulási igényükre. Többször mondogatták és áldották a „magyarokat” akik elhozták a számítógépeket, hogy ők tanulhassanak.

Gyakorlati foglalkozást vezet Kiss-Boros Rebeka

 

Meglepő volt látni azt a vágyat, amely napról-napra felkerekedett bennük a több és több tanulásra, kérdeztek bátran és válaszokat is kaptak türelemmel. Mégis a legjobb talán az volt, amikor láthattuk, hogy a feladatokat és a kívánságaikat is egyedül el tudták végezni. Ez bizonyította a legjobban ennek a képzésnek a hasznosságát, szükségességét és jótékony hatását. Sőt, a résztvevők már mondták, hogy más korunkbeli hölgy érdeklődött, hogy lesz-e még ilyen kurzus, mert ők is szívesen részt vennének ilyen hasznos tanulásban.

A záró konzultáció napján a hölgyek szép hagyományos kendőkben, hozták a galuskát (töltött káposztát), és finomabbnál finomabb süteményeket, amelyeket a procedúra lejártával, a vendégekkel közösen elfogyaszthatnak. A programot Kiss-Boros Rebeka tanító néni nyitotta meg és miután köszöntötte vendégeinket, megköszönte az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy Diószeg településére is gondoltak ebben a programban. Ez után Modláné Görgényi Ildikó a KárpátHáló Egyesület elnökségének tagja köszöntötte a jelenlevőket, majd Horvát Zsuzsanna projektvezető is örömét fejezte ki, hogy köztünk lehet. A feladatokat a szépkorúak ügyesen teljesítették, majd a pozitív elbírálás után átvehették az oklevelet, amit örömmel tartottak a kezükbe és büszkén nézegették.

Záró konzultáció

 

A hivatalos és formális papír munkák után, a diószegi hölgyek hálásan köszönték az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy ez a képzés itt náluk is megvalósulhatott. Ezt követően kötetlen és jó hangulatú beszélgetések mellett elfogyaszthattuk, azokat a finomságokat, amelyeket a képzésen résztvevők készítettek. Finom és ízletes ételek, amelyekben benne volt a szívük lelkük.

A képzést sikeresen elvégzők és a tanító néni

 

Köszönetet szeretnénk mondani a KárpátHáló Egyesületnek; Dr. Madarász Sándor KESZ elnök úrnak, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tagnak, Horváth Zsuzsanna projektvezetőnek, és Madarász Erik alapító tagnak. Köszönjük a felnőtt-képző Oktker-Nodus Kiadó Kft-nek; Sinka Katalinnak, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a Magyar kormány támogatásának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a Kárpátok keleti oldalán lévő szórvány magyar településekben élő csángó-magyaroknak szervezett képzésekért. Isten fizesse kendteket!

 

Kiss Sámuel
diószegi tanító

 

Egyesületünk a 2019. évi munkatervének megfelelően augusztus utolsó napjaiban fejezte be Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. – vel kötött megállapodás értelmében megszervezett - a Magyarországon 00515/2014/D027 számmal nyilvántartott – „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű képzést. A 30 órás képzésen térítésmentesen az idős külhoni magyarok vehettek részt. A képzés sikeres elvégzésének eredményeként két csoportban összesen 37 fő honfitársunk tanulta meg a számítógép használatát. A képzés költségeit a partneri együttműködésben közreműködő szervezetek és a Bethlen Gábor Alap támogatása biztosította.

A képzés megnyitóján, a képzésen és az oklevél átadó ünnepségen készültek az alábbi fotók.

 

Dr. Orosz Ildikó a főiskola rektora megnyitja a képzést. Mellette PhD. Váradi Natália szervező és PhD. Beregszászi István adjunktus a képzés tanára

A megnyitó résztvevői

Az első óra

Gyakorlati foglalkozás

PHD. Beregszászi tanár úr magyaráz

Team munka

Sikerült!

A képzés zárása, ünnepélyes oklevél átadás

Oklevelek átadása; PhD.Váradi Natália helyi szervező, Dr.  Orosz Ildikó rektor, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök és PhD.  Beregszászi István tanár 

Zárszó; Dr. Madarász Sándor jobbra: Dr. Orosz Ildikó rektor, PHD. Váradi Natália, balra Horváth Zsuzsa projektvezető és PHD.  Beregszászi István tanár

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

A KárpátHáló Egyesület küldetésének és az alapító okiratában megfogalmazottaknak megfelelően az idei évben is folytatja az időskorúak életminőség javítását szolgáló projektjeit. Az egyesület megalakulása óta több sikeres projektet valósított meg, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű az idősek digitális írástudás tanítási projektje, aminek keretében az idős embereket megtanítjuk a számítógép és az internet használatára, a mai korszerű digitális kommunikáció alapismereteire. Már az első projektjeinket is – az alapítói szándéknak megfelelően – a határainkon túli magyarok lakta területekre is elvittük, azt tudván, hogy az ott élő idős magyar honfitársainknak nagyobb szüksége van arra a segítségre, amit az ingyenes magyar nyelvű alapfokú számítógép használói képzés jelent. Így 2018. év végére már több mint száz külhoni idős magyart tanítottunk meg a számítógép és az internet használatára térítésmentesen. Az Erdélyben, Kárpátalján és Szerbiában tartott képzéseink anyagi fedezetét az egyesületünk tagjai önerőből, illetve a munka során velünk partnerségben együttműködő intézmények, önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek adták össze.

A KárpátHáló Egyesület a cselekvési terveinek a megvalósításához a projektek végrehajtására egy a partneri együttműködésen nyugvó társulást hozott létre gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, szociális-, kulturális-, oktatási intézmények, alapítványok és más egyesületek részvételével. Az együttműködés a KárpátHáló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) nevet kapta. Tagjai, akik között szép számmal van határainkon túli is, a KESZ szabályai szerint egy-egy konkrét program végrehajtására megállapodásokat (szerződéseket) kötnek. Az elmúlt évek közös munkájában vállalt kiemelkedő tevékenysége és anyagi vagy egyéb hozzájárulása miatt az alábbi partnereinknek kell köszönetet mondanunk:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Románia, Sepsiszentgyörgy
 3. "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény Szerbia, Magyarkanizsa
 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrajna,Beregszász
 5. LAM Alapítvány Románia, Illyefalva
 6. Andrei Muresanu” Főgimnázium Románia, Beszterce

A képzések sikere és a mind szélesebb körben jelentkező igény az újabb képzések iránt, arra ösztönözte egyesületünket, hogy további forrásokat tárjon fel a jövőben megvalósítandó projektek fedezetéhez. Ezért 2018. év végén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával projekttervet nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- hez működési célú támogatásra, a külhoni szépkorúak infokommunikációs programjának folytatására és kiterjesztésére a szórvány magyarság területére is. Ennek keretében Ukrajnában 2x15, Szerbiában 1x15, Erdélyben 1x15, és a csángó-magyarok lakta területen 3x15 fő ingyenes képzését terveztük megvalósítani. Ez a képzés, amely a magyar Felnőttképzési Törvénynek megfelelő, nyilvántartásba vett hivatalos képzés, a magyarság tudat erősítése szempontjából, érzelmileg is nagyon fontos a külhoni idős magyaroknak.

A képzések előkészítése, a képzési helyszínek kiválasztása 2019. második negyedévében megtörtént. A helyszíni felmérések tapasztalatai és a lehetőségek számbevétele és értékelése után az alábbi képzések megszervezéséről született döntés.

 

1.       Sepsiszentgyörgy, Románia 21 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Sepsiszentgyörgy,Románia
 3. Kertváros Egyesület Sepsiszentgyörgy, Románia

2.      Magyarkanizsa, Szerbia 16 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. "Cnesa" Oktatási és Művelődési IntézményMagyarkanizsa, Szerbia

3.      Beregszász, Ukrajna 2x20 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, Ukrajna

4.       Gyimesközéplok, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Gyimesközéplok Önkormányzata Gyimesközéplok, Románia

5.       Lészped, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Lészped Önkormányzata Lészped, Románia
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Csíkszereda, Románia

6.       Diószeg, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Tatrosvásárhely Önkormányzata Tatrosvásárhely, Románia

 

A sepsiszentgyörgyi képzés augusztus 8.-án sikeresen befejeződött. A 21 fő jelentkezőből 20 fő eredményesen teljesítette a képzési követelményeket és kapta meg a képzésről a magyar hivatalos nyilvántartás szerinti tanúsítványt. A képzésre jelentkezők átlag életkora 71,4 év volt. A képzésen 4 férfi és 17 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 1. számú ábra.

1. számú ábra - Életkor szerinti megoszlás a sepsiszentgyörgyi képzésen

1. számú ábra - Életkor szerinti megoszlás a sepsiszentgyörgyi képzésen

 

A 30 órás képzést követően a projekt egy „Záró konzultációval” fejeződik be, amelynek része az ünnepélyes oklevél átadás is. A záró konzultáción minden tanuló önállóan megold egy komplex feladatot a tanultak alapján, amit a projekt partnerszervezeteinek képviselői által alkotott bizottság értékel.

A sepsiszentgyörgyi képzést sikeresen elvégzők

 

Eredményes volt a szerbiai Magyarkanizsán megszervezett képzés is. A képzésre 16 fő jelentkezett. A képzésre jelentkezők átlag életkora 68,3 év volt. A képzésen 2 férfi és 14 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 2. számú ábra.

2. számú ábra - Éeltkor szerinti megoszlás a magyarkanizsai képzésen

 

A képzést egy kompetencia felmérés előzte meg, amely a jelentkezők nyelvtudását és alap kompetenciáit hivatott megismerni. Erről készült kép látható az alábbiakban.

Kompetencia felmérés Magyarkanizsán

 

A képzés tanára itt is, mint minden esetben helyi szakember volt. A magyarkanizsai képzés sikerében jelentős szerepet vállalt Sarnyai Károly a Cnesa munkatársa, aki nagy türelemmel és szakértelemmel tartotta meg a képzés elméleti és gyakorlati óráit. A képzés során készült az alább látható kép, amint Sarnyai tanár úr segít az egyik tanulójának.

Idősek digitális írástudás képzése Magyarkanizsán

 

A KárpátHáló Egyesület 2019. évi digitális írástudás képzési projektje az idős (szépkorú) külhoni magyarok számára az év harmadik negyedévében fog befejeződni. Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a projekt a kitűzött célokat teljesíteni fogja és sikeresen lesz lezárható.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

 

Egyesületünk a korábbi években már több helyen sikeresen megtartott alapfokú számítógép használói képzését az idén is tervezi megszervezni a határon túli magyarok által lakott néhány településen. Eddig több mint száz, hatvan év feletti külhoni honfitársunk ismerkedhetett meg a 30 órás ingyenes képzésünk keretében a számítógép használatával. A képzéseket Szerbiában, Ukrajnában és Erdélyben a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (KESZ) elnevezésű projektszervezet helyi partnereinek közreműködésével és támogatásával valamint az egyesületünk tagjainak anyagi hozzájárulásával és munkájával tudtuk a résztvevők számára térítésmentesen megtartani.

A képzések folytatását 2019-ben az fogja lehetővé tenni, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a KárpátHáló Egyesület „SZÁMÍTÁSTECHNIKADigitális írástudás képzés szépkorú, külhoni magyarok számára elnevezésű projektjét – a Nemzetpolitikáért felelős Államtitkár Úr javaslatára - befogadta és a megvalósításához egyedi támogatást fog nyújtani. A támogatáshoz szükséges dokumentumokat elkészítettük, illetve beszereztük, és azokat Palotás József elnök úr a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által kért formában benyújtotta.

 A benyújtott projektterv szerint Szerbiában Magyarkanizsán, Ukrajnában Beregszászon és Romániában Sepsiszentgyörgyön továbbá három csángó településen szervezi meg a képzést az egyesület, összesen 105 fő részvételével. A Romániában található Diószeg, Magyarfalu, Gyimesközéplok, Pusztina és Lészped csángók által lakott települések közül a későbbiekben választjuk ki a három képzési helyszínt.

A képzés a magyar Felnőttképzési Törvénynek megfelelő, nyilvántartásba vett hivatalos képzés. Az alapismereti számítógép használói képzés az időskorúak számára az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. A tervezett tanmenet: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek (internet használat, böngészés, levelezés) és szövegszerkesztés.

Nemzetstratégiai megfontolások alapján kiemelten fontosnak tartja egyesületünk a Kárpát-medence régióiban élő külhoni szépkorúak infokommunikációs oktatását és ennek kiterjesztését a szórvány magyarság területére is. A szórványban élő külhoni szépkorú magyarokat az ingyenes képzéssel kívánjuk segíteni az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, az életkörülményeik javítása érdekében.

Az idős magyar közösségek kapcsolati hálójának az internet használat megtanulása egy új lehetőséget is teremt. A 30 órás képzést sikeresen elvégzők igazoló oklevelet kapnak, ami a magyarság tudat erősítése szempontjából érzelmileg is nagyon fontos.