„SZÁMÍTÁSTECHNIKA” Digitális írástudás képzés szépkorú, külhoni magyarok számára projektünk szakmai beszámolója

 

A digitális írástudás képzés keretében egyesületünk 2019-ig önerőből a KESZ keretében több mint száz külhoni magyar honfitársunknak is megtanította a számítógép alapfokú használatát. Az ingyenes képzésünk iránt Sepsiszentgyörgyön, Besztercén (Románia), Magyarkanizsán (Szerbia) és Beregszászon (Ukrajna) is nagy volt az érdeklődés. A képzések közvetett haszna nemzetstratégiai szempontból is igen nagy jelentőségű volt. Ezért a projektek eredményeiről 2019-ben a KESZ elnöke beszámolt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A beszámoló fogadtatása kedvező volt, aminek eredményeként az egyesületünk a Bethlen Gábor Alaptól a folytatásra támogatást kapott.

A projekt célja: a határainkon túl élő szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép és az internet használatának megtanítása, 30+3 órás ingyenes képzés keretében.

Célcsoport: külhoni 60 év feletti magyarok. A szórványban, ha nincs elegendő 60 év feletti jelentkező a képzések helyszínén, akkor a korhatár 50 év.

A képzések helyszínei és a létszámok:

 • Szerbia, Magyarkanizsa 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Ukrajna, Beregszász 2 x 15 fő, összesen: 30 fő
 • Románia, Sepsiszentgyörgy 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Románia, szórványban, három magyar-csángó településen 3 x 15 fő, összesen 45 fő. A szórványban történő képzések helyszíneinek meghatározása a program első ütemében, a helyszíni felmérést követően történik meg. A képzési csoportok 15 fős száma átlagos számot jelent. A képzések 10-25 fő közötti létszámmal szervezhetők meg.

A projekt indikátora: a kiképzettek száma összesen el kell, hogy érje a 105 főt.

A projekt időtartama: 2019. 04. 01. - 2019. 12. 31.

Várható eredmény: A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés (és az azt követő 3 órás záró konzultáció) eredményeképpen a 105 résztvevő megtanulja a számítógép, és az internet használatot.

Projekt eredményei

A külhoni magyarok számára a „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés megvalósítását a Bethlen Gábor Alap működés célú támogatással segítette. A program megvalósításának a forrásaihoz az egyesület és a KESZ partner szervezetek jelentős önrésszel járultak hozzá a számítógépes termek biztosításával, és munkatársaik önkéntes munkájával. A képzést a KESZ partnerség jegyében magyarországi felnőttképző az Oktker-Nodus Kiadó kft. tartotta meg, de az oktató minden esetben helyi szakember volt. A képzés eredményességét a befejezést követő háromórás záró konzultáción az egyesület és a képző cég szakembereiből álló háromfős bizottság mérte. A képzések helyszíneit az egyesület helyi KESZ partnerei biztosították, amelyeknek a munkatársai látták el a képzések szervezésével kapcsolatos helyi feladatokat is. A projektvezető Horváth Zoltán Pálné a KárpátHáló Egyesület tagja volt, a szakmai irányítás feladatait Dr. Madarász Sándor felnőttképzési szakértő, KESZ elnök látta el.

A képzések helyszínei

Sepsiszentgyörgy

 • Képzés ideje: 2019. július 16. – augusztus 8. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 9.
 • Képzés helyszíne: Zathureczky Berta Idősgondozó Központ, Sepsiszentgyörgy Grigore Balan utca 31.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 21 fő
 • A képzést elvégezte 20 fő
 • Átlag életkor 71,4 év

Beregszász
Beregszászon a képzés két csoportban, más-más időpontban történt, azonos napokon és helyen.

 • Képzés ideje: 2019. július 29. – augusztus 23. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019.08. 23.
 • Képzés helyszíne:
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Ukrajna
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 47 fő
 • A képzést elvégezte 37 fő
 • Átlag életkor 65,1 év

Magyarkanizsa

 • Képzés ideje: 2019. július 27. – augusztus 28.
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 30.
 • Képzés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény
 • Serbia - 24420 Kanjiža (Magyarkanizsa); Glavni trg 9. (Fõ tér 9)
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 68,3 év

Gyimesközéplok

 • Képzés ideje: 2019. augusztus 12. – szept.- 2. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 05.
 • Képzés helyszíne: Helyi iskola osztályterme.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 66,6 év

Lészped

 • Képzés ideje: 2019. szept. 6. – szept. 27. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 28.
 • Képzés helyszíne: Lészped Önkormányzat Művelődési Háza.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 15 fő
 • A képzést elvégezte 14 fő
 • Átlag életkor 59,3 év

Diószeg

 • Képzés ideje: 2019. szept. 30. – október 22. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. október 26.
 • Képzés helyszíne: Diószeg óvodaTuta, Grădinița Târgu-Trotuș, sat Tuta, Str.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 14 fő
 • A képzést elvégezte 11 fő
 • Átlag életkor 57,1 év

 

A képzések tapasztalatai

A képzés az alábbi három modulból állt:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés

Az egyes modulokra meghatározott képzési idő nem volt elegendő arra, hogy minden tanuló megértsen és begyakoroljon mindent az előírt követelmények szerint. Több tanuló az átlagosnál lassabban haladt, több tanári segítségre és otthoni gyakorlásra volt ezeknek a tanulóknak szüksége. Ezért a 15 főnél nagyobb csoportoknál ez nagy terhet jelentett a tanárok számára. Végül a rutinos tanárok megoldották ezt a feladatot és minden tanulót, aki kitartó volt, sikerrel segítettek a képzési követelményeknek megfelelőek elsajátításában. A képzés résztvevőinek előnyös volt, hogy a képzés anyanyelvükön, magyarul folyt. A tanulócsoportokban kialakuló új ismeretségek segítették a helyi magyar közösségek megerősödését is. A kapcsolati háló fenntartását pedig a megtanultak alapján létrehozott Facebook csoportok teszik a jövőben eredményesebbé.

A magyarság tudat megélésének örömteli pillanata volt minden képzési helyszínen a képzés követelményeinek teljesítését igazoló hivatalos magyar nyilvántartás szerinti oklevelek átvétele. Az ingyenes képzési lehetőségért a tanulók mindenütt hálásak voltak, és úgy érezték, hogy kisebbségben, szórványban élve sem maradtak magukra.

A KárpátHáló Egyesület helyszínekre utazó tagjai – önkéntes munkavégzésükön túl – az ünnepélyes oklevél átadásokra ajándékokat (könyv, DVD, CD) is vittek a képzést sikerrel elvégzők számára.

Az idős külhoni magyarok a képzés által nyújtott digitális írástudás ismereteik révén, új lehetőségekhez jutottak a kapcsolattartásban, az információszerzésben és általában az életminőségük javításában.

A képzések iránt nagy volt az érdeklődés és a csángó-magyar településeken meghirdetett képzések kivételével többszörös volt a túljelentkezés.

A csángó-magyar településeken a kisebb mértékű érdeklődés okai az alábbiakban keresendők:

 • a képzések idején (nyári és a kora őszi hónapok) a településen élő munkaképes férfiak otthonuktól távol vállalnak munkát (Lészpeden és Diószegen csak nők voltak a képzésben)
 • a hagyományos társadalmi szerepekből, elvárásokból és megszokásokból eredően nem gyakori az, hogy hatvan év feletti nők iskolapadba üljenek
 • a zárt közösségekben több az idősekben az aggodalom a félelem minden újjal és a tanulással szemben
 • sok esetben az otthon maradt nőkre hárul a gazdálkodás (kert, állatok, stb.) és a gyereknevelés minden gondja

Mindezek ellenére a projekt keretében a szórványban három csángó-magyar településen összesen negyven idős honfitársunk tanulta meg a számítógép alapfokú használatát. Különösen örömteli volt, hogy a kétszázadik külhoni magyar, aki a KárpátHáló Egyesület által szervezett képzés oklevelét átvehette, egy 80 év feletti csángó-magyar lészpedi lakos volt.

A projekt értékelése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a képzések tanárai és a helyszíni szervezők körében. A képzések tanárai és a helyszíni szervezők - a képzések operatív végrehajtói - minden esetben külhoni magyar helyszíni szakemberek voltak.
A kérdőíven az alábbiakról kívántunk információt gyűjteni:

 • a képzési program megfelelősége
 • a képzés szervezés és lebonyolítás megfelelősége
 • partnerség a végrehajtásban, a partnerség minősége

A kérdőíven javaslatot kértünk:

 • a tananyag tartalmának jobbítására
 • a képzés szerkezetének és óraszámának a módosítására
 • új képzésekre
 • andragógiai és módszertani ajánlásokra

A képzések operatív végrehajtóinak a kérdőíves felmérési eredményei alapján a projekt általános elégedettségi mutatója 97,15%.Ez kimagaslóan jónak mondható.
100%-os volt az elégedettség az egyesület projektszervezetével a KárpátHáló KESZ – el való együttműködés és a képzési körülmények, a számítógépekhez való hozzáférés kérdésében. A 30 órás képzést azonban csak 64,1% elégedettségi szinten ítélték elegendőnek a számítógép alapfokú használatának megtanítására a megkérdezettek. Ezért közel 100% - ban javasolták a képzések folytatását, kiterjesztését. A tanári vélemények alapján, mivel Időskorban a koncentráció hosszú távon nem fenntartható, ezért több gyakorlati foglalkozást kell tervezni a jövőben, az óraszám 40 – re történő emelésével. Általános vélemény szerint nagyon sikeres volt az egységes géppark használata (az egyforma laptopokon könnyebb követni a bemutatott gyakorlatokat, mint egy heterogén számítógépes környezetben). A nem szórványban élő magyarok településein a tapasztalatok szerint a számítógépes képzésre van a legnagyobb igény a szépkorúak körében, ezt igazolja az a tény is, hogy a meghirdetett 15 helyre mindenütt többszörös volt a túljelentkezés.

A projekt jelentős eredménye, hogy a válaszadók 96,6%- nak a véleménye szerint a képzés kiválóan segítette a helyi magyar közösségek szerveződését, megerősödését.

A lemorzsolódó tanulók aránya

Az előzetesen tervezett megengedhető lemorzsolódási arány 16,6% (beiratkozók száma: 18x7, elvégzi: 105)

A lemorzsolódás tényszámai:

 • Ukrajnában: 21,2%
 • Erdélyben: 4,7%
 • Csángó-magyar településeken: 11,1%
 • Romániában összesen: 9,0%
 • Szerbiában: 6,25%

Összesített lemorzsolódási arány: 13,1%

Eredmény:
A lemorzsolódási arány 13,1%, a tervezett megengedhetőnél 3,5%-al jobb!

 

Projekt indikátor

Projekt indikátor: A képzést sikeresen elvégzők száma

 • célkitűzés: 105 fő
 • teljesítés: 112 fő (30 férfi, 82 nő)
 • A projekt indikátor teljesítésének mértéke: 106,66%

Eredmény:
A képzést sikeresen elvégzők száma: 112 fő, a tervezettnél 7 fővel (6,66%-al) több.

 

A képzést sikeresen elvégzők életkor szerinti megoszlása (átlag életkor: 65,34 év)

A projekt PR tevékenysége

A projekt aktivitásainak megkezdése óta egyesületünk folyamatosan hírt adott e tevékenységéről. Ezeket a híreket, beszámolókat elsősorban az egyesület honlapján, illetve Facebook oldalunkon tettük közzé.

Ezeken túl több írást is megjelentettünk az European Commission EPALE; online felnőttkori tanulási platformján is. https://epale.ec.europa.eu

A projekt sikeres bejezéséért köszönetet mondunk az egyesület minden tagjának, aki önkéntes civil szervezeti munkájával részt vállalt a közös tevékenységben és a Bethlen Gábor Alapnak az anyagi támogatásért.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

Képek a projektről

Sepsiszentgyörgy

 

Magyarkanizsa

 

Beregszász

 

Oklevél átadás Beregszászon

(Balról: Phd. Váradi Natália helyi szervező, Dr. Orosz Ildikó rektor, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Horváth Zsuzsanna projektvezető, Phd. Beregszászi István tanár)

 

Gyimesközéplok

 

Lészped

 

Diószeg