WORKSHOP ÉS OKTATÓI TOVÁBBKÉPZÉS IDŐSEK DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS KÉPZÉSÉRE

 

2022. 06. 11.-én szombaton, a szerbiai Magyarkanizsán rendezte meg a KárpátHáló Egyesület az idősek digitális írástudás oktatásának témakörében meghirdetett oktatói továbbképzését és workshopját. A rendezvénynek az egyesületünk KESZ partnere a CNESA OMI adott otthont. Több mint harminc résztvevő hallgatta meg az előadásokat és vett részt az azokat követő vitában és jelen volt Magyarkanizsa Polgármesteri Hivatalának képviselője is.

Mihálka Gáborné egyesületi elnök megnyitja a rendezvényt

 

Az oktatói továbbképzési rész programja az alábbi volt:

 1. A felnőttképzés változásai

Előadó: Palotás József elnök, Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete, Budapest

 1. Szépkorúak digitális írástudás képzésének tapasztalatai a Vajdaságban

Előadó: Sarnyai Károly igazgató, CNESA OMI

 1. Szépkorúak mentorált digitális írástudás képzésének tapasztalatai Magyarkanizsán

Előadó: Búzás Hedvig elnök, FERHA

 1. Az idősek tanításának és tanulásának élettani sajátosságai

Előadó: Sarnyai Anikó Dr. KárpátHáló Egyesület

 

A plenáris előadásokat tartalmazó rész levezető elnöke Mihálka Gáborné a KárpátHáló Egyesület elnöke volt.

Palotás József FSZOE elnök a magyarországi tapasztalatok alapján ismertette a Covid világjárvány felnőttképzésre gyakorolt hatásait és az azok által előidézett változásokat. Kiemelte a nem jelenléti, online oktatás jelentőségét, beszélt annak bevezetési fázisairól és a jogszabályi hátteréről. Jogszabályi változtatásokat és módszertani fejlesztéseket javasolt az online felnőttképzés tekintetében.

Palotás József a felnőttképzés változásairól tart előadást

 

Sarnyai Károly igazgató CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény; a régióban általuk időseknek szervezett, különböző projektek keretében megvalósított számítógép és okostelefon használói képzések tapasztalatait összegezte. Ismertette a Covid járvány alatt folytatott képzések nehézségeit, speciális módszertanát és megszervezését. Személyes oktatói tapasztalatait és módszertani javaslatait is megosztotta a hallgatósággal. Elmondta, hogy nem csak Magyarkanizsán, hanem a környező településeken is érdeklődnek az időskorú magyarok a digitális írástudás képzések iránt, ezért reméli, hogy a KárpátHáló KESZ együttműködés keretében is sikerül a jövőben forrást találni az ilyen képzések térítésmentes megvalósításához.

Sarnyai Károly igazgató az okostelefon képzésről beszél

 

Búzás Hedvig elnök, FERHA civil egyesület; egy ERASMUS projekt keretében megtartott sajátos digitális írástudás képzés tapasztalatait mondta el. A képzés különlegessége az volt, hogy az időseket a tanulásban önkénes fiatalok segítették. Elmondta, hogy a mentori feladatokat ellátó fiatalok kiválasztásának módszertanát és eszközét a szlovákiai ERASMUS partnerüktől, a képzési programot, mint KESZ partner, a KárpátHáló Egyesülettől kapták.

Búzás Hedvig egy érdekes kezdeményezésről tart előadást

 

Sarnyai Anikó Dr. a KárpátHáló Egyesület tagja az idősek tanításának és tanulásának élettani sajátosságait vette számba közérthetően, többéves szakorvosi tapasztalatával. Elmagyarázta az idősek tanításának esetében sokszor tapasztalható jelenségek élettani alapjait. Megerősítette, hogy az időskori tanulás az idős korral járó kóros folyamatokat lelassíthatja, jelentősen csökkentheti, így mindenek felett hasznos. Felhívta a figyelmet az idősek tanulását hátráltató különböző jelenségekre, elmagyarázva azok okait.

Dr, Sarnyai Anikó szakorvos tart előadást

 

Az előadásokat követő szünet utáni munkaértekezlet moderátora Modláné Görgényi Ildikó az egyesületünk főtitkára volt. A munkaértekezlet bevezetőjeként a hozzászólások és a vita előtt, egy vitaindító előadás hangzott el, amit a javaslat készítői Dr. Madarász Sándor KESZ elnök és Sarnyai Károly igazgató megosztva mondtak el.

Modláné Görgényi Ildikó főtitkár megnyitja a munkaértekezletet

 

A javaslat a Vajdasági Szabadegyetem elnevezésű CNESA – KárpátHáló - FERHA közös képzési projekttevékenységet ismertette, amely célcsoportja a Magyarkanizsa körzetében élő idős magyar nyelvű lakosság. A szabadegyetem keretében megvalósuló képzések közös jellemzői az alábbiak:

 1. 50 év felettiek számára ingyenes
 2. magyar nyelvű képzés
 3. az életminőség javítását segítő ismereteket közvetít
 4. képzési formák: előadás, team munka, gyakorlat
 5. a témák előadói elismert szakemberek
 6. témakörönként önálló kurzusok

Dr. Madarász Sándor az életminőségről beszél

 

A tervezett kurzusok:

 1. Számítógép használói alapismeretek
 2. Okostelefon használói alapismeretek
 3. Életünk meghatározója a minőség
 4. Az időskori élet
 5. Az időskori testedzés

Az előadók kiemelten fontosnak tartották, hogy az ingyenes képzések megtartásához elő kell teremteni a szükséges pénzügyi fedezetet. Ezért is fontos a megfelelő névválasztás: szabadegyetem vagy népfőiskola, vajdasági vagy délvidéki?

 

Az előadás után a munkaértekezlet vezetője kérdések feltevésére, vélemények, javaslatok elmondására kérte fel a jelenlévőket.

Az alábbi kérdések, javaslatok hangzottak el:

 1. az elnevezés „Szépkorúak Délvidéki Szabadegyeteme és Népfőiskolája” legyen
 2. legyenek egymásra épülő kurzusok is, Pld: az okostelefon használói képzésben
 3. jó lenne alapkompetenciákat is oktatni
 4. az 50 év túl alacsony, hiszen a nyugdíj korhatár 65 év
 5. keressünk kapcsolatot a magyarországi népfőiskolákkal
 6. további kurzusokat kellene kidolgozni: tánc, festészet, gyógyfüvek, otthoni ápolás, szövegértés

 

 

 

hozzászólók:

Maron József; Major László; Strasinszky Zsuzsa; Kanyár Erika                  

 

Az oktatói továbbképzés és munkaértekezlet a kitűzött célokat teljesítette, mivel a megjelent egyesületi tag oktatók és a Szerbiában élő magyar oktatók hasznos információkat kaptak, illetve az egyesületünk tervezett tevékenységéhez jó javaslatokat adtak.

A rendezvény szervezésében való közreműködéséért és a helyszín biztosításáért köszönetet mondunk a CNESA igazgatójának és dolgozóinak.

Kanyár Erika gyorsíró világbajnok, aki az előadások alatt gondosan jegyzetelt.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

 


FIATALOK SEGÍTIK A SZÉPKORÚAK OKTATÁSÁT

A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési intézmény beszámolója

 

Intézményünk partnerként működik közre egy Erasmus+ pályázat megvalósításán, mely négy ország képző intézményének együttműködésén alapszik. A projekt címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez. Az intézmények megosztják egyegymással a szépkorúak oktatásával kapcsolatos jó gyakorlataikat.  

Érdeklődve hallgattuk a magyarországi és szlovákiai partnerek beszámolóit, miszerint náluk remekül működik a fiatalok bevonása az idősek IT oktatásába.

Szerbiában a megfelelő jogi környezet hiányában a fiatalok nincsenek rákényszerítve az 50 óra terjedelmű közhasznú munkavégzésre, mint Magyarországon. Éppen emiatt amikor a Cnesa vállalta a feladatot, hogy a projek végéig 45 szépkorút fog kiképezni okostelefon- és/vagy számítógép-használatra, egyszerűen lehetetlen küldetésnek tartottuk a fiatalok bevonását az idősek oktatásába.

Azután szépen lassan beindult a gépezet...

Meghirdettük a 20 órás okostelefon-kezelői tanfolyamunkat, azzal, hogy a képzés tananyagának alapját a KárpátHáló Egyesület által átadott tananyag képezi. A felhívásunkra összesen két helyszínen egy-egy csoportnyi szépkorú jelentkezett.

Horgoson 12 fő iratkozott be, míg Magyarkanizsán 15 fő kezdte meg a képzést. Felvettük a kapcsolatot Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodájának vezetőjével, akitől azt kérdeztük, Magyarkanizsán vannak-e olyan lelkes fiatalok, akik önzetlenül, önkéntesen jelentkeznének mentornak, és 4 iskolai órán keresztül segítenék a szépkorúakat az okostelefon használatának elsajátításában. Legnagyobb meglepetésünkre pozitív választ kaptunk: igen, bizony, vannak ilyen fiatalok!

Ez reményt és új lendületet adott a munkánknak. Megnyugvást és kellő izgalmat éreztünk a projekt indításakor…

Megszerveztük a mentoroknak az első tájékoztató megbeszélést, amelyen megismerték az intézményt, a projektumot és a konkrét feladatukat. Ezen a megbeszélésen 11 mentor vett részt. Kitöltettük velük a motivációs kérdőívet, amit a szlovákiai partnereinktől vettünk át. Ezekután jött még egy nem várt fordulat: a kérdőívek értékelésekor nagyon meglepődtünk a fiatalok válaszain.

 

Arra a kérdésre, hogy

 1. Mi motiválná Önt, hogy a programban részt vegyen?

a következő válaszokat olvastam:

*Megjegyzés: a vastag betűkkel írt mondatok olyan mentoroktól származnak, akik később ténylegesen részt vettek mentorként a programban.

 

„Bőven elég motiváció, hogy segítséget nyújthatok. Illetve nagyon becsülöm az időseket, valamint szívesen töltök velük minél több időt, így nagyon örülök a lehetőségnek.”

„Másoknak való segítés”.

„A tiszta jóindulat.”

„Szeretek segíteni másoknak.”

„A nagyszüleimet látva tudom, hogy nehezebb kezdetben nehéz a telefon használata és nekik is sokat jelentett, hogy segítettünk nekik.”

„Tudok embereken segíteni.”

„Szeretek segíteni. Megkönnyítené az időseknek az életét, ha tudnának digitális eszközöket használni és szívesen részt vennék az oktatásukban.:-)”

„Mint ahogy a saját nagyszüleimnél is láttam nagy szükség van rá, hogy az idősek elsajátítsák az informatikai eszközök használatát a digitális világunkban.”

„Szívesen segítek másoknak és úgy érzem közben én is sokat fejlődhetnék és jó tapasztalatszerzésnek tartom.”

„Hogy segíthessek az időseknek megismerni az ifjú generációt körülvevő világot és, hogy átadjam a tudásom.”

„Örülök, hogy segíthetek szépkorú társaimon, szerintem csökkenne ezáltal a generációs szakadék.”

 

A másik nyílt kérdés a következő volt:

 1. Véleménye szerint milyen hasznos módszerrel lehetne a szépkorúakat a digitális eszközök használatának elsajátítására oktatni? Ötleteit, kérem, sorolja fel: pl. hagyományos tanár-diák tanítással

A következő válaszokat kaptuk:

„Barátként, szórakozásként. Semmiképpen nem azt venném előtérbe, hogy ez hivatalos legyen, hanem, hogy ők is élvezzék a folyamatot.”

„Játékosággal és éreztetni az idősekkel, hogy semmilyen gond nincs azzal, hogy nem tudják használni az okostelefont.”

„Mi érdekli őket azt előtérbe helyezni.”

„Tanár – diák tanítási módszerrel.”

„Mindenkinek személyesen, mellőzve a szakszavakat, sok türelemmel.”

„Főleg gyakorlati oktatással.”

„Interaktív játékkal, ügyességi – gyorsasági játékkal a szerzett tudás ismétlése.”

„Szerintem olyan helyzetekbe kell belevinni a szépkorú társainkat, melynek elsajátítása elengedhetetlen az okostelefon kezelése szempontjából.”

 

Ezek voltak a kezdetek, ami után következett a történelmi pillanat: a mentorok első bevetése! 2022. február 26-án volt az első alkalom, amikor 7 fiatal mentor részvételével oktattuk a szépkorúakat, akik nagy izgalommal és szeretettel várták a fiatalokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy az első pillanattól kezdve megindult a kommunikáció a két generáció között. Mintha mindenki mindenkit ismert volna, pedig idegen emberekről volt szó. A fiatalok nagyon segítőkészek, türelmesek, kezdeményezők, tisztelettudóak és elhivatottak voltak. Még azt is megtapasztaltuk, hogy az egyik mentor motiválja, dicséri a szépkorú hallgatót, ezzel is segítve félelmei leküzdését és önbizalma épülését. A fiatalok gyorsan feltalálták magukat az új helyzetben. Remekül helytálltak. Egy mentor több szépkorút is tudott segíteni az ismeretek elsajátításában.

A mentorok második bevetése után elbeszélgettünk velük az érzéseikről, észrevételeikről és egyáltalán arról, hogyan érezték magukat a szépkorúak társaságában.

A következő vélemények hangzottak el:

„Az egész elmúlt hetem csúcspontja az volt, hogy eljöttem segíteni. Nagyon jó érzés ennyi szeretetet kapni az idősektől. Nekem mindkét oldalról még élnek a nagyszüleim és jó is a viszonyunk, de itt kaptam egy harmadik nagymamát, akivel azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.”

„Nagyon köszönjük, hogy bekapcsoltak bennünket ebbe a programba, mert jó volt itt lenni és segíteni. Hihetetlen, de feltöltődtünk, kikapcsolódtunk.”

„Szeretnénk legközelebb is jönni, ha lenne ilyen lehetőség.”

 

A mentorok számára ez teljesen önkéntes alapon működött, semmi közvetlen hasznuk a segítségnyújtásból nem származott, ezért is külön dicséret és köszönet illetia fiatalokat, akik a következők voltak: Bellér Benedek, Bővíz Boglárka, Fábián Orsolya, Gordos Anett, Hubai Dávid, Jerasz Adrienn, Kiss Csenge és Törteli Anna.

 

Amennyiben ez a jó gyakorlat beválik, akkor ezt a módszertant a jövőbeni képzéseink során is alkalmazzuk majd. Nagy kihívás lesz további bevonható mentorok felkutatása, de mint bebizonyosodott, nem lehetetlen!

  

Természetesen a másik oldal véleményére is kíváncsiak voltunk ezért megkértük a szépkorúakat, mondják el a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket, megjegyzéseiket. Nagyon hasznos információkat kaptunk.

A hallgatók a következőket mondták el:

 • ELMÉLET/GYAKORLAT: kevesebb elméletet és még több gyakorlatot igényelnének.
 • LÉTSZÁM: kevesebb hallgató kellene a csoportba, hogy több idő jusson mindenkire (mindenkivel tudjon az előadó foglalkozni). Javasolják az 5-6 fős csoportlétszámot.
 • MENTOROK: 3 idősre kellene 1 mentor. A mentorok jók voltak és hasznosak, de azoknak a szépkorúaknak kellenek igazán, akik teljesen kezdők. Aki már haladó és elboldogul a telefonján, annak nem kell mentor, mert elég a tanár segítsége. A mentorokat a gyakorlati résznél kell meghívni. A mentorok jelenlétekor ne legyen előadás csak gyakorlat.
 • TANULÓCSOPORTOKAT létrehozni: lehetőséget adni arra, hogy az az idős, aki az adott anyagot érti és tudja, segíthessen a csoporttársainak a felzárkózásban.
 • VISSZAJELZÉS/MEGERŐSÍTÉS: több visszajelzést igényelnének a tanártól egy-egy feladat végrehajtása kapcsán (sikerült végrehajtani vagy nem).
 • TÉMAKÖRÖK: többet szerettek volna megtudni a vírusokról és a fényképek kezeléséről, lementéséről. Lehessen gyakorolni azt is hogyan kell lementeni a telefonról a számítógépre a képeket (ehhez számítógépeket biztosítani).
 • TUDÁSSZINT: ketté kell választani tudásszint alapján a jelentkezőket. Legyen alapszint, annak, aki semmit nem tud és legyen haladó szint az előtudással rendelkezőknek.
 • E-BANK:ki melyik bank ügyfele, az alapján lehetne csoportokat kialakítani és az aktuális bank kezelőfelületét bemutatni. Erre is lehet is külön modul.
 • E-KÖZIGAZGATÁS: (e-Uprava): az elektronikus ügyintézés is lehet külön modul.
 • MODULOK: több apróbb modulra szétszedni az anyagot és lehetőséget adni, hogy kit mi érdekel arra jöjjön el és azt az adott anyagrészt viszont lehetőség legyen nagyon begyakorolni. Akár 6-8 óra is lehetne egy-egy modul és amikor már gyakorolnának akkor jöhetnének a mentorok. Már a hallgatók jelentkezésekor meg kell kérdezni kit mi érdekel, milyen témakört vagy témaköröket szeretne elsajátítani és ez alapján megcsinálni a csoportbeosztást. Ilyen témakörök lehetnének: telefonálás, viber, messenger, sms küldés-fogadás, fényképezés – a fényképek készítése, továbbítása, lementése, tárolása, rendszerezése, lementése számítógépre.
 • ELŐADÓ: jól és érhetően adott elő. Teret adott az egyéni kérdések megvitatására.
 • HÁZI FELADAT: lehet házi feladatot is feladni, hogy amit az órán végrehajtottak feladatot, azt otthon még tudják gyakorolni, ameddig szükséges. Az óra előtt 15-20 percben meg lehetne vitatni kinek milyen nehézsége volt a házi feladat megoldása során, megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Ezekre az óra előtti konzultációkra csak azoknak kellene eljönni, akiknek nehézségeik voltak a házi feladat megoldása kapcsán. A többi hallgató, aki nem érintett annak nem kell jelen lennie, vesztegetni az időt.

Természetesen mindezen észrevételt figyelembe véve fogjuk majd átalakítani a képzés tananyagát és módszertanát.

A tanfolyam végén a szépkorúak által kitöltött elégedettségi kérdőívek kiértékelése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy mindenki maradéktalanul elégedett volt a képzéssel, a tananyaggal, az előadóval, a gyakorlati rész mennyiségével stb. A kérdőívet 12 fő töltötte ki. A személyes beszélgetésre 6 főt hívtunk, akikkel két csoportban beszélgettünk 3-3 fő részvételével csoportonként. A két csoport résztvevőinek észrevételei többségében egybecsengtek. A személyes beszélgetés alkalmával sokkal több hasznos információt kaptunk, mint, amit a kérdőív kiértékeléséből nyerhettünk. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy élőszóban, közvetlenül elbeszélgetve sokkal több és értékelhetőbb visszajelzést kaphatunk, mit amennyit egy kérdőív biztosíthat számunkra. Érdemes a személyes élménybeszámolóra időt szánni!

 

Hát így valósult meg egy jó gyakorlat Magyarkanizsán.

 

Búzás Hedvig

oktatásszervező Cnesa Magyarkanizsa
a KárpátHáló Egyesület alapító tagja

 

 


A KESZ PARTNERSÉG KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÜNK EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA

 

A szerbiai Magyarkanizsán működő Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményünk (Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa") a KárpátHáló Egyesület KESZ partnerségi együttműködésében, annak megalakulása óta alapítóként vesz részt. A KESZ együttműködés keretében 2020-ig három alapfokú számítógép használói és egy okostelefon használó ingyenes magyar nyelvű képzést szerveztünk meg.

Az elmúlt esztendőben a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, mely alapvetően közművelődési feladatok ellátásával, képzések és kulturális programok szervezésével továbbá közösségszervezéssel, értékfeltárással és kompetencia-fejlesztéssel foglalkozik, azzal kereste meg intézményünket, hogy osszuk meg a képzések során szerzett tapasztalatainkat egy általuk kezdeményezett projektben. Az Erasmus+ 2020-1-HU01-KA204-078753 kódjelű, az Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című nemzetközi projektben négy ország egy-egy intézménye vesz részt.

A résztvevők (Magyarország – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Románia – Humán Reform Egyesület, Szerbia - CNESA OMI, Szlovákia – Marthos o.z.) a projekt eredményeként a jó gyakorlatok gyűjteményét hozzuk létre az idősek digitális kompetencia-fejlesztése tárgyában. Részletes projekt információ: https://mznt.hu/palyazataink/innovativ-jo-gyakorlatok-csereje-a-szepkoruak-digitalis-keszsegeinek-fejlesztesehez/

2020 szeptemberében kezdtük el az Erasmus+ projekt keretében a közös munkát. 2021 nyaráig online keretek közt haladhatott előre a megvalósítás a Covid-19 járvány miatt. 2021. június 29-én a Cnesa OMI szervezésében Magyarkanizsán megtartottuk az első személyes jó gyakorlat találkozónkat is. Amint az a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság honlapján is olvasható https://mznt.hu/elso-jo-gyakorlat-talalkozonk-magyarkanizsan/ „Partnertalálkozónk legfőbb témája két jó gyakorlat részletes felvázolása és véglegesítése: lényeges pont egy képzési folyamat során az előkészítés (1.) és a visszajelzések (2.) begyűjtése. Megalkottuk az előkészítés lehetséges lépéseit, összegyűjtöttük annak esetleges problémáit s a rájuk vonatkozó megoldásokat. Az értékeléshez kidolgoztuk annak kategóriáit, figyelemmel az időskorúak digitális képzés iránti igényére, egyéni elvárásaira. Egy éves Erasmus tapasztalataink alapján állítjuk, hogy sikeres közös megvalósítás nem létezik kiváló kommunikáció, átgondolt tervezés, rendszerezett és folyamatosan egyeztetett projektmunka – és elkötelezett, motivált együttműködő partnerek nélkül.”

Munkaértekezlet Magyarkanizsán

 

A projekt keretében a következő találkozók színhelye Székelyudvarhely, majd a felvidéki Martos volt. Augusztusban Tatán tartottuk meg az éves projektértékelőnket, amelyen elkészítettük az első éves megvalósítás mérlegét, és fölkészültünk közösen a mérföldkőhöz tartozó projektbeszámolóra.

A találkozókon ismertettük, hogy a Cnesa, több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik az informatikai kurzusok lebonyolítása terén. Kezdetben az aktív munkavállalók, illetve a munkakeresők voltak a képzések résztvevői. A társadalmi változások a hallgatói összetételt is módosították. Egyre inkább kitolódott a hallgatók kora és tanfolyamainkon fokozatosan megjelentek a szépkorúak. A KárpátHáló Egyesületnek köszönhetően a KESZ partnerségben több számítógépes alaptanfolyamot is lebonyolítottunk már szépkorúak számára. Nagy öröm volt számunkra, amikor először a 15 férőhelyre majdnem 90-en jelentkeztek. Ez is igazolta mekkora érdeklődés van a szépkorúak részéről az informatikai képzések iránt. Tavaly bonyolítottuk le szintén a KárpátHáló Egyesület KESZ közreműködésével az első okostelefon kezelő klubfoglalkozásokat, melynek szintén szépkorúak voltak a résztvevői, akiktől sok pozitív visszajelzést kaptunk.

A 06.29. találkozó résztvevői

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy partnerként részt vehetünk az Erasmus+ KA-2 Stratégiai partnerségek Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című nemzetközi projektben. Az együttműködés során a többi partner is megosztotta velünk milyen tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal rendelkeznek a szépkorúak IT oktatása során. Két partnerünk jó gyakorlatát pedig szeretnénk mielőbb meghonosítani és alkalmazni. Új kihívás lesz számunkra, hogy megtaláljuk a módját hogyan is tudnánk bekapcsolni a fiatalokat mentorként a szépkorúak számítógépes oktatásába.

 

a Magyary Z.N.T. összefoglalója alapján írta:

Búzás Hedvig
CNESA
KárpátHáló Egyesület
alapító tagja


HOGYAN TOVÁBB A JÁRVÁNY UTÁN?

 

A világméretű súlyos járvány, mint annyi minden mást, az egyesületünk tevékenységét is ellehetetlenítette. A 2019-es esztendő a KárpátHáló Egyesület tevékenységét a szépkorúak digitális írástudás oktatását illetően kiemelkedően sikeres volt. Abban az évben több mint száz szépkorú külhoni honfitársunknak tartottunk 30 órás ingyenes számítógépes alapfokú képzést. A képzések sikere és az irántuk megmutatkozó igény Erdélyben, Moldvában, Délvidéken és a Kárpátalján arra ösztönöztek minket, hogy újabb programokkal bővítve 2020-ban tovább folytassuk az idősek digitális írástudás képzését. Ennek érdekében kidolgoztunk egy okostelefon használói képzési programot és újabb számítógépes képzések előkészítését is megkezdtük. Ezeket azonban a Covid járvány terjedése miatt már nem tudtuk megvalósítani.

Amikor 2020-ban úgy tűnt, hogy lecseng a járvány, Szerbiában Magyarkanizsán és a Moldvában Diószegen – a járványügyi előírásoknak megfelelően – elindítottunk egy-egy okostelefon használói képzést idősek számára. Ezek a kiscsoportos 16 órás képzések kiegészültek online egyéni tanulási, távoktatási elemekkel is. Hiába volt azonban a résztvevők véleménye alapján nagyon jó ez a képzés, a járványhelyzet súlyosbodása miatt nem volt lehetőség a folytatásra.

A világjárvány okozta, immár másfél éve tartó bezártság és elszigetelődés különösen az idősekre van rossz hatással. Ezen némiképp a korszerű kommunikációs eszközök használata segíthet, biztonságos lehetőséget nyitva a külvilággal való kapcsolattartásra. Ezért döntött úgy az egyesület vezetése, hogy új projekttervet készít a határainkon túl élő szépkorú magyarok digitális írástudás oktatására. A projekttervet a KárpátHáló KESZ elnevezésű szervezeti egység vezetője Dr. Madarász Sándor és a korábbi projektekben közreműködő tagtársak dolgozták ki. A tervet az egyesület vezetősége jóváhagyta, a tervben szereplő aktivitások megkezdésének feltétele a járvány okozta korlátozások feloldása és a szükséges pénzügyi források megszerzése.

Képzés Beregszászon

 

A KárpátHáló Egyesület „Post Covid” komplex projektterve

A 2021. második félévében indítandó komplex projekt fontosabb paraméterei

 • Időtartama: 2021. 06. 01. – 2023. 01. 31.
 • Célja:
  • A határainkon túl élő idős magyarok digitális írástudásának fejlesztése a számítógép és az okostelefon használatának megtanításával.
  • Helyi közösségek létrehozása Facebook csoportok és más internetes kapcsolatok kialakításával.
  • A generációs kapcsolatok erősítése a 8-14 évesek és a szépkorúak között.
  • A magyarságtudat erősítése, hagyományőrzés.
  • A projektjeinkben közreműködő külhoni oktatók továbbképzése.
  • Projekt eredményeink disszeminációja, tapasztalatcsere.
 • Indikátorok:
  • A képzéseken sikeresen résztvevők száma.
  • A képzéseken résztvevők elégedettségi mutatószáma.
  • A megalakított helyi internetes közösségek száma, aktivitása.
  • A szakmai, módszertani továbbképzésen résztvevő külhoni oktatók száma.
  • Az aktív generációs kapcsolati projektpárok száma.
  • A tapasztalatcsere rendezvényén résztvevők száma.
  • A projekttel kapcsolatos publikációk száma.
 • Erőforrások:
  • Az egyesület tagjai közül a felnőttképzésben magasan kvalifikált és többéves gyakorlattal rendelkező, több mint 20 fő önkéntes munkája.
  • Az egyesület képzési programjai, eszközei és tagjainak módszertani ismeretei, tapasztalatai.
  • Az egyesület külhoni KESZ partnereinek a rendelkezésre álló eszközei.
  • Az egyesület KESZ partnerszervezeti tagjainak önkéntes munkavégzése.
  • A projekt pénzügyi támogatását szolgáló egyesületi és pályázati források.
 • A komplex projekt komponensei:
  • 30 + 3 órás számítógép alapismereti képzések
  • Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében
  • Több generációs digitális írástudás képzés
  • Csángó-magyarok digitális írástudás fejlesztése
  • A Covid járvány hatása a Kárpát-medencében élő magyarság generációs kapcsolataira konferencia

A „Post Covid” komplex projekt komponenseinek rövid ismertetése

 1. 30 + 3 órás számítógép alapismereti képzések

A projekt célja:A határainkon túl élő érett felnőtt illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép és az internet használatának megtanítása, 30+3 órás ingyenes képzés keretében.

Tervezett képzési helyszínek
Ukrajna: Aknaszlatina, Tiszapéterfalva, Nagydobrony
Szerbia: Magyarkanizsa
Románia: Sepsiszentgyörgy, Gyimesfelsőlok (Gyimesközéplok)

 1. Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében

A projekt célja: A határainkon túl élő felnőtt, illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében az okostelefon és az internet használatának megtanítása, 16+2 órás (+ távoktatási csomag) ingyenes képzés keretében. A képzéseken résztvevőkre alapozva zárt Facebook magyar nyelvű közösségek létrehozása, működtetése. A képzések helyszíneit az egyesület helyi KárpátHáló KESZ partnerei biztosítják, akik egyben ellátják a képzések szervezésével kapcsolatos feladatokat is. A projektek során használjuk az egyesület tulajdonában lévő notebookokat és a megvásárolni tervezett okostelefonokat.

További cél a képzések külhoni magyar oktatóinak 18 órás módszertani felkészítése Magyarországon.

Tervezett képzési helyszínek:
Ukrajna: Beregszász
Szerbia: Magyarkanizsa
Románia: Sepsiszentgyörgy

 1. Több generációs digitális írástudás képzés

A projekt célja: Szerbiában, a határainkon túl élő felnőtt (55-60 év), illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép, az okostelefon és az internet használatának megtanítása és a generációk közötti kapcsolat kialakítása 30+3 órás, illetve 16+2 órás ingyenes képzés keretében. A képzések 2x8 fős tanulópárok által alkotott csoportban történnek. A tanulópárokat alkotó szépkorúak és kisiskolások a képzéseken túl tematikus klubfoglalkozásokon is részt vesznek, amelynek eredményeként kialakul egy hosszú távú, mindkét fél számára előnyös kapcsolat.  A közös tevékenység eredményeként megvalósul a magyarság tudat erősítése, a hagyományőrzés, és a nemzedékek közötti tapasztalat-átadás révén az aktív időskori élet megélési lehetőségének és gyerekek fejlődésének segítése.

Tervezett képzési helyszínek:
Szerbia: Magyarkanizsa, Horgos, Zenta

 1.  Csángó-magyarok digitális írástudás fejlesztése

A projekt célja: A szórványban élő moldvai csángó-magyarok körében különösen fontos a szépkorúak aktív időskori élet megélési képességének a javítása. Ennek érdekében a kiválasztott három településen számítógép alapismereti és okostelefon ingyenes képzéseket tervezünk szervezni. A képzések azonosak az 1. és a 2. pont alattiakkal. A 3. pont szerinti ”Több generációs digitális írástudás képzést” csupán egy településen tervezzük megszervezni.

Tervezett képzési helyszínekRomániában, Bacău megyében:
Magyarfalu (számítógép alapismereti képzés)
Lészped (Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása és képzése)
Diószeg (Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása és képzése és több generációs digitális írástudás képzés)

 1. A Covid járvány hatása a Kárpát-medencében élő magyarság generációs kapcsolataira konferencia

A konferencia célja: A KárpátHáló Egyesület tevékenységének bemutatása a generációs kapcsolatok fejlesztésében a „GENKAPOCS” projekt eredményei tükrében. Az egyesület szépkorúak digitális írástudás fejlesztési projektjeinek ismertetése. A járványhelyzetben megtartott okostelefon használói képzés tapasztalatainak bemutatása. A KárpátHáló KESZ partnerek tapasztalatainak megvitatása a szépkorúak digitális írástudás képzésében és a generációs kapcsolatok fejlesztésében. A járvány hatásainak ismertetése a KESZ partnerek székhelyén, a Kárpát-medence magyar lakta területein.

A konferencia formája: Plenáris előadások, szekciókba szervezett tematikus viták és programalkotás.

A konferencia helyszíne:
Magyarország, Veszprém vagy Balatonfüred

Reméljük, hogy még ebben az évben a járványhelyzet lehetővé teszi a tervezett projektjeink megkezdését és sikeresek leszünk a pénzügyi fedezethez szükséges pályázati támogatások elnyerésében.

 

Madarász Erik
KárpátHáló Egyesület
alapító tag

 


OKOSTELEFON HASZNÁLÓK BARÁTI KÖREINEK MEGALAKÍTÁSA HATÁRON TÚLI IDŐS MAGYAROK KÖRÉBEN

 

2020 első félévében egyesületünk sajnos nem tudta megkezdeni a már korábban tervezett projektjeit.  A KárpátHáló Egyesület Elnöksége 2020. augusztus 11-i ülésén úgy döntött, hogy a járványhelyzet miatt új formában, új közös kísérleti projekteket indít. Az előzetes egyeztetések szerinti döntés alapján, Magyarkanizsán és Diószegen indítjuk az új, kísérleti projektet.

A kísérleti projektet Magyarkanizsán a már jól bevált KESZ partnerség keretein belül, míg Diószegen egyesületi tagjaink önkéntes munkájával valósítjuk meg. A kísérleti projekt elnevezése: Okos telefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében.

A kísérleti projekt jellemzői:

 1. Kezdete: 2020. szeptember 1.
 2. Befejezés: 2020. november 6.

Projekt helyszínek: Magyarkanizsa (Szerbia) és Diószeg (Románia)

Projekt célcsoport: Idős, határon túli magyarok, az alsó korhatár Diószegen 40 év, Magyarkanizsán 45 év.

Projekt cél: Helyi magyarság Facebook csoportjának megalakítása, a csoport aktivitás beindítása és ehhez a digitális írástudás elsajátításának segítése klub foglalkozásokon és on-line.

Projekt indikátorok:

 1. A helyi Facebook csoport aktív tagjainak száma
 2. A közösségi hálón hetente megjelenő közlemények száma
 3. A klubfoglalkozásokon a célcsoport tagjainak megjelenési aránya

Projekt mérföldkövek:

 1. Célcsoport tagjainak toborzása
 2. Okos telefon használat ismeretanyagának elsajátítása (klub foglalkozások és on-line)
 3. Facebook csoport megalakítása

Projekt erőforrások:

 • A KárpátHáló Egyesület tagjainak önkéntes munkája
 • KESZ partnerek (CNESA és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)hozzájárulása a helyszín biztosításával

Projekt leírás:

 1. Diószegen és Magyarkanizsán szervezzük meg az első (kísérleti) okos telefon használó felkészítést klub foglalkozások és internetes konzultációs formában.
 2. A résztvevők alakítanak egy Facebook csoportot, amely a konzultáció és a helyi közösség fóruma is lesz a továbbiakban.
 3. A projekt gazdája és mentora a KárpátHáló KESZ, a helyi projektvezető pedig egy-egy önkéntes KárpátHáló Egyesületi tag.
 4. A projektben közreműködő partner; a foglalkozásoknak helyet adó terem, vagy épület tulajdonosa. (Diószegen a magyar közösségi ház tulajdonosa a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Magyarkanizsán KESZ partnerként a CNESA)
 5. A két kísérleti projekt jogi alapja egy-egy megállapodás.
 6. A klubfoglalkozások hardver feltételeinek biztosítása érdekében Diószegre az egyesület kihelyez 8 db. Notebookot.

 

Dr. Madarász Sándor
KESZ elnök

 

 


BESZTERCEI KÉPZÉSÜNKRŐL

 

 A romániai LAM Alapítvány, mint a Magyarországon 2013-ban alapított KárpátHáló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) alapító tagja, az elmúlt években több sikeres, az egyesületünk által szervezett projektben vett részt. Legutóbb Besztercén szerveztünk idős magyar külhoni honfitársainknak ingyenes számítástechnika alapfokú 30 órás képzést velük közösen.

Beszámoló a képzésről
 

A képzés szervezésében végzett előkészítő munkájáért Klárik Attila igazgató úrnak tartozunk köszönettel.

A képzés megvalósításában és sikeres lebonyolításában végzett odaadó, magas színvonalú, önkéntes munkájáért Becsky Kingának a LAM Mikrohitel Rt. Beszterce Fiókintézeti munkatársának mondunk köszönetet.

A KárpátHáló KESZ keretében megvalósított digitális írástudás képzéseink során, Besztercén adtuk át a 100. képzésben résztvevő és a 100. képzésben résztvevő külhoni magyar szépkorúnak a képzésről a tanúsítványt.

 

 


SIKERES VOLT A GENKAPOCS PROJEKT A SEPSISZENTGYÖRGYI ZATHURECZKY BERTA IDŐSOTTHONBAN

 

A GENKAPOCS projekt célja

A Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolat építése és működtetése az idősotthonokban lakó és a nyugdíjas klubokba járó szépkorúak és a környékükön élő kisiskolás gyermekek között.

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósításának eredményeképpen a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta idősotthon lakói szervezett formában támogathattak olyan közelben élő iskolás gyermekeket, akiknek hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres és tematikusan szervezett heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan tölthette el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát.

A projekt kiértékelése

A sepsiszentgyörgyi „GENKAPOCS” projekt résztvevői, az idős mentorok és a kisdiákok, a projekt zárását követően, elégedettségi kérdőívet töltöttek ki.

A kitöltött kérdőívek feldolgozását követően az összesített eredményeket (külön – külön a diákok és a mentorok vonatkozásában) a jó szemlélhetőség érdekében kördiagramokban dolgoztuk fel. (lásd: mellékelt ábrák)

A diák elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

 • A válaszadó kisdiákok egyike sem adott elégedetlenséget kifejező választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a diákok szinte teljes mértékben elégedettek voltak. Egyetlen diák bizonytalan csupán a folytatás iránti igényében.
 • A tanulásban nyújtott segítséggel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikációval is tökéletesen elégedettek a diákok, de igény mutatkozik a tanuláshoz kapcsolódó témákon túli területekről folyó beszélgetések növelésére.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A diákok mintegy kétharmada igényelné a mentorokkal közös mozi vagy színházlátogatást.

A mentor elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejezőválaszt egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a mentorok - egyikük kivételével - teljes mértékben elégedettek voltak. A folytatás iránti igény egyharmaduk esetében egyértelmű, míg kétharmaduk véleménye ingadozó!
 • Egy válaszadó kivételével a tanulásban nyújtott segítségükkel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikáció eredményével lényegében elégedettek a mentorok, de egyharmaduk azt tapasztalta, hogy a diákok nem mindig tudnak érdekes dolgokról kommunikálni.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A mentorok kétharmada igényelné a közös mozi vagy színházlátogatást, egyharmada bizonytalan ebben.

A megállapításokból levonható következtetések

A sepsiszentgyörgyi GENKAPOCS projekt bevezetése sikeresnek mondható. Jó szinten teljesítette a projekt általános célkitűzéseit.

A jövőben figyelmet kell fordítani a mentorok terhelhetőségére, és a tanuláson kívüli területekre irányuló kommunikációval (amelyre amúgy is mutatkozik igény) könnyíteni a felkészülés terheit.

A mentorok aktivitásának szinten tartása érdekében célszerűnek látszik a tapasztalatok egymás közti kicserélése, esetleges pedagógia módszertani megbeszélések kezdeményezése, és a pozitív visszajelzések számának és gyakoriságának a növelése.

A diákokat célszerű lenne megkérdezni, hogy milyen témákról beszélgetnének még szívesen, és ezekbe a beszélgetésekbe alkalmanként be lehetne vonni (ha ezt a mentorok is helyeslik) újabb, a témához értő, arról szívesen beszélő időseket, csökkentve ezzel is a mentorok terheit.

A szokásos foglalkozáson túli egyéb programok (mozi, színházlátogatás, stb.) szervezésére is van mérhető igény, ezért ilyeneket távlatilag érdemes tervezni, alapos előkészítést követően.

A foglalkozások helyszínével mind a mentorok, mind a diákok teljes mértékben elégedettek voltak, amiért köszönet és elismerés illeti az idősotthon vezetőit és dolgozóit.

 

A projekt sikeres megvalósításáért a KárpátHáló KESZ köszönetét és elismerését fejezi ki a projektvezetői feladatokat is ellátó Klárik Mária Antónia Igazgató asszonynak, valamint az intézmény munkatársainak, a mentori tevékenységet vállaló szépkorúaknak és kisdiákjaiknak.

 

Diák elégedettségi kérdőív kiértékelése

1. Szeretek jönni a mentoromhoz
2. Sokat segít nekem a tanulásban
3. Érdekes dolgokat mesél a mentorom
4. Megkérdezi, hogy mi történt velem
5. Örül a mentorom, ha jó híreket mesélek magamról
6. Tetszik nekem az a hely, ahol a mentorommal beszélgetünk
7. Szeretnék még sokáig járni a mentoromhoz
8. Szeretnék a mentorommal menni moziba, színházba is
9. Jó lenne, ha a mentorom nem csak a tanulásról beszélne

 

Mentor elégedettségi kérdőív kiértékelése

1. Szeretek foglalkozni a diákommal
2. Sokat segít nekem az időtöltésben
3. Érdekes dolgokat szokott mesélni nekem
4. Sokat tudok neki segíteni a tanulásban
5. Örül a diákom, ha régi dolgokról mesélek neki
6. Megfelelőnek tartom azt a helyet, ahol a diákommal beszélgetünk
7. Szeretnék még sokáig foglalkozni a diákommal
8. Szeretnék a diákommal elmenni moziba, színházba is
9. Jó, ha a diákommal nem csak a tanulásról beszélünk

 

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ
elnök

 


GRATULÁLUNK

 

 

A „KÁRPÁTHÁLÓ KESZ” KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÉPKORÚAKÉRT irányító testülete Varga Istvánnak odaadó munkájáért, elkötelezettségéért és azért a kiemelkedő teljesítményért, amelyet 2017-ben végzett a közösségi együttműködés és a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET céljainak megvalósításáért a KÁRPÁTHÁLÓ KESZ 2017. DÍJAT adományozta.

Varga István

 


SIKERES KÁRPÁTMEDENCEI ÖSSZEFOGÁS AZ IDŐSKORÚAK INFORMATIKA KÉPZÉSÉBEN

 

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért a KárpátHáló Egyesület projektszervezeteként az egyesület alapító okiratában megfogalmazott célkitűzések és a KESZ szervezeti szabályzata értelmében, 2016. július 27-én zárta le első informatika képzését a szépkorúak számára. A számítástechnika alapismereti képzés, amely a KESZ egyik tagszervezetében, Erdélyben Sepsiszentgyörgy városának Zathureczky Berta nevét viselő idősek otthonában volt, a várakozások feletti eredménnyel zárult. A megvalósított képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. A magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett 30 órás képzés programja az alábbi tananyag egységeket tartalmazza: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés. A képzésen résztvevők elsajátítják a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képessé válnak a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére. Képesek az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában gyorsan és hatékonyan juthatnak információkhoz, és létesíthetnek elektronikus kapcsolatokat. A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával levelek illetve egyéb dokumentumok létrehozását és szerkesztését, továbbá a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazását is megtanulják.

Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. Az idősek sokszor élnek magányosan, távol gyermekeiktől, unokáiktól. Kevesen tudták eddig megtanulni, megszokni a korszerű informatikai eszközök használatát, amely lehetővé teszi számukra a folyamatos kapcsolattartást szeretteikkel és a külvilággal. Sokuk számára gondot jelent egy képzés tandíjának az előteremtése, továbbá az a pszichikai gát, ami időskorban gyakori a szervezett képzésekbe való bekapcsolódáskor.

A 2013-ban Magyarországon megalakított KárpátHáló Egyesület a küldetésében megfogalmazott célok elérésének érdekében a fentiek értelmében döntött úgy, hogy megszervezi pilot jelleggel, az egyesület partnereivel közösen az első informatika képzését az idősek számára Erdélyben.

Az egyesület küldetése: „A KárpátHáló Egyesület célja, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára. Az egyesület nemzetközi, oktatási, kulturális, szociális tevékenységet végez, elsősorban képzések és rendezvények szervezését tűzi ki célul.”

A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt a KárpátHáló KESZ projektszervezet szabályai szerint. A megállapodás támogatottja; a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon Románia, Kovászna megye, támogató és a képző intézmény az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, projekt koordinátora KárpátHáló Egyesület Magyarország.

A képzés a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

A képzés a résztvevőknek ingyenes volt. A képzés költségeit a megállapodást aláíró szervezetek, állták. A képzés megvalósításában a képzési program elkészítésével és hivatalos nyilvántartásba vételével, a felnőttképzési tevékenységgel járó adminisztráció elkészítésével, az utazási költségek átvállalásával jelentős szerepet játszott az Oktker-Nodus Kiadó Kft. A gondos szervezési munkákért, a tárgyi, a technikai és az egyéb feltételek biztosításáért köszönet illeti meg az idősotthon igazgatóját és munkatársait. A KárpátHáló Egyesület tagjai anyagi hozzájárulásukkal és szervező munkájukkal segítették a sikeres képzést.

 

A Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, 30 órás képzés moduljai az alábbiak:

1.   Számítógépes alapismeretek
A képzésen részt vevők a modul elvégzésekor elsajátítják a modern infokommunikációs technológia (IKT) felhasználók számára legfontosabb alapfogalmait, elméleti alapjait, megismerik a számítógép részeit a legfontosabb alkalmazásokat és azok használatát.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

2.   Online alapismeretek
A modul célja, hogy a képzésben részt vevők készség szinten elsajátítsák az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat; illetve hogy megtanulják az elektronikus levelezőrendszerek (e-mail) használatát, megismerjék az egyes üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is. Cél, hogy a megszerzett informatikai tudást képesek legyenek a mindennapi életben hasznosítani.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

3.   Szövegszerkesztés
A modul célja, hogy a tanulók képessé váljanak szövegszerkesztő szoftverek használatára, elektronikus szövegek létrehozására, szerkesztésére, kezelésére. Cél, hogy a megszerzett informatikai tudást képesek legyenek a mindennapi életben hasznosítani.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

 

A Zathureczky Berta Otthonban szervezett képzésre 10 fő jelentkezett. A képzésen részt vevők hatvan éven felüliek voltak, és a legidősebb már 90 éves is elmúlt. A képzés oktatója helyi szakember volt, aki a magyar képző intézménnyel történt szoros együttműködésben alakította ki azt a sikeres és hatékony módszertant, aminek eredményeképpen 9 résztvevő teljesítette a képzési követelményeket. Az oktató tapasztalata szerint nagyon nehéz volt a képzés megkezdésekor a szinte minden résztvevőben meglévő szorongást és gátlásokat leküzdeni. Apró, a sikeres megoldásokat garantáló egyéni feladatokkal kellett a tanuló szépkorúakban a gátlásokat feloldani, a tanulás képességét bebizonyítani és az érdeklődést magasabb szintre emelni. Sokszor még ebben az alacsony létszámú csoportban is nehézséget okozott az egyéni haladási sebességek különbözősége, amit a megfelelő teamekbe szervezett közös munkával sikerült megoldani. A képzést a szervezők egy záró konzultációval fejezték be a 30 órán túl, amelynek részeként a sikeresen teljesítők a képzés elvégzését igazoló, a magyar felnőttképzési törvény előírásai szerint kiállított oklevelet kaptak. Az alábbi képen a képzést sikeresen elvégzők (kezükben az oklevéllel), valamint tanáruk, és az idősotthon igazgató asszonya látható. További képek.

 

A sepsiszentgyörgyi sikeres pilot képzési programot követően úgy döntött az egyesület vezetősége, hogy kiterjeszti a szépkorúak informatika képzését több határon túli magyarlakta területre is. A KárpátHáló KESZ projektszervezetben együttműködő határon túli partnereink ebben minden segítséget megadtak, így Magyarkanizsán (Szerbia), Beregszászon (Ukrajna) megkezdődhetett a képzések szervezése. Mindkét városban az ingyenes képzések meghirdetését követően, már az első napokban többszörös volt a túljelentkezés. Sajnos az egyesület anyagi forrásai csupán harminc, illetve hatvan fő képzésének a megkezdését tették lehetővé. Időközben igény és lehetőség adódott egy magyarországi képzés megszervezésére is tíz fővel a veszprémi Életöröm Idősek Otthonában is. A képzések a KESZ keretében az alábbi partnerkapcsolatokkal valósultak meg.

 

Beregszászon háromszor húsz fő résztvevővel indult képzés, amit 2017. áprilisban 51 fő külhoni magyar szépkorú fejezett be sikeresen. A képzés megvalósításában közreműködő partnerek:

 • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
 • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

A képzés tanára mindhárom csoportban, a felnőttképzésben jártas, helyi szakember volt.

A képzést sikeresen elvégzők a főiskolán szervezett záróünnepélyen meghatottan vették át a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevelet. Úgy vélekedtek, hogy Ukrajnában különösen nagy jelentőségű az, hogy térítésmentesen vehettek részt a képzésben, ami mindegyikük véleménye szerint rendkívül hasznos és eredményes volt.

Csobolya József, 67 éves beregszászi lakos nyilatkozta az oklevél átvételét követően: „Mindig is humán beállítottságú ember voltam, hiszen éveken át történelmet tanítottam Beregszász magyar tannyelvű iskoláiban. A fiam hívta fel a figyelmem a számítástechnikai tanfolyamra, hiszen Magyarországon él és ő is az interneten figyelt fel a lehetőségre. Mindig a feleségemet kértem meg arra, hogy a segítsen nekem a számítógépen. Úgy gondolom, hogy a szerzett tudást gyakorolva én is el tudok majd igazodni az internet világában.” Bővebben itt

 

Magyarkanizsán kétszer tizenöt fős csoporttal indult képzés. Mindkét csoport minden résztvevője, összesen 30 fő sikeresen teljesítette a képzési követelményeket.

A képzés megvalósításában közreműködő partnerek:

 • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
 • Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa
 • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

A képzés tanára mindkét csoportban, a felnőttképzésben jártas, helyi szakember volt.

Az első csoport képzésének befejezéséről riportot közölt a helyi televízió is, ami megtekinthető.

A második csoport képzése 2017. szeptember 29.-én fejeződött be.

További információ található még itt és itt.

Magyarországon Veszprémben az Életöröm Idősek Otthonában szervezett informatika képzést az egyesület. E képzés megvalósításában a közreműködő partnerek voltak:

 • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
 • Életöröm Idősek Otthona Veszprém
 • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

Az idősotthon lakói közül tíz fő jelentkezett az ingyenes képzésre, melyet kilencen fejezték be sikerrel.

A KárpátHáló Egyesület és annak projektszervezete a KárpátHáló KESZ szeretné a jövőben partnereivel a magyarlakta területeken tovább folytatni a szépkorúak informatika képzését. A közel száz fő szépkorú, aki a projekt jóvoltából tanulta meg a számítógép használatát bizonyítja a projekt sikerét.

 


25 ESZTENDŐS PARTNERÜNK, A LAM ALAPÍTVÁNY 

 

1992-ben a Svájci Államszövetség Fejlesztési és Együttműködési Irodájának, és a Svájci protestáns Egyházak Segélyszervezetének a támogatásával jött létre Székelyföldön a LAM Alapítvány. Küldetése a magán mezőgazdaság, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása Erdélyben.

A Ft. Kató Béla püspök úr elnökletével működő kuratórium aktivitásának pillérei: a felnőttképzés, a szaktanácsadás és pályázat írás, valamint a hitelfolyósítás. A mezőgazdasági fejlesztések területén a LAM modell egyedülálló. Az eltelt 25 év alatt 9607 főt képeztek, és közel 55 millió USD értékben folyósítottak hitelt. Ennek 13 százaléka új vállalkozás beindítását tette lehetővé.

A 25 éves évfordulón, 2017. szeptember 16.-án „Pénz, piac, versenyképes mezőgazdaság” címmel szakmai konferenciát rendezett az Alapítvány Illyefalván, amelyre az egyesületünk vezetőségét is meghívta. Az ünnepi rendezvényen, mint a „KárpátHáló KESZ” közösségi együttműködés alapító tagját köszöntötte Dr. Madarász Sándor KESZ elnök és Palotás József a KárpátHáló Egyesület elnöke is.

További sikeres munkát és eredményes partneri együttműködést kívánunk!

 

A rendezvényről és az Alapítványról bővebben

 


ÚJABB SIKERES INFORMATIKAI KÉPZÉST ZÁRTUNK MAGYARKANIZSÁN

 

A „KárpátHáló Egyesület” koordinálásával, a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (KESZ) elnevezéssel 2013. augusztus 29.-én Kecskeméten aláírt alapító okirat, illetve az azt felváltó SZÁNDÉKNYILATKOZAT a„KárpátHáló KESZ Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért elnevezésű projektekben való közreműködésről” dokumentum értelmében a szerbiai Magyarkanizsán újabb sikeres informatikai képzést zártunk 2017. szeptember 29.-én.

Az E-000515/2014/D027 magyarországi nyilvántartási számú alapismereti informatikai képzés megvalósítása időskorúak számára Szerbiában a Magyarkanizsai járás központjában jól szolgálta a KárpátHáló Egyesület küldetésének megvalósítását, azaz az időskorúak életminőségének javítását, az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismertetése és begyakorlása útján. Ezek a képzések a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálják a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

A projektben a KárpátHáló Egyesület, Magyarország, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, valamint az Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény, Szerbia, Kanjižaműködött együtt a „KárpátHáló KESZ Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért elnevezésű projektekben való közreműködésről” szóló szándéknyilatkozat szerint.

 

Magyarkanizsán a Cnesa központban megtartott magyar nyelvű képzésen 15 fő szépkorú külhoni magyar honfitársunk vett részt, és végezte el azt sikeresen. Ezzel már 97 főre emelkedett azon külhoni magyar időskorúak száma, akik megismerkedtek a számítógéppel.

További információ a linkre kattintva érhető el.

 


GENKAPOCS (generációs kapcsolatok) SIKERE SEPSISZENTGYÖRGYÖN

 

Lassan immár egy éve múlt, hogy egyesületünk szakemberei megalkották a GENKAPOCS elnevezésű programot, amely a fiatalkorúak és az idősek kapcsolatát hivatott erősíteni, és szervezett keretek között biztosítani az e célból indított projektek fenntarthatóságát. Az első ilyen projektet az egyesület a KárpátHáló KESZ keretén belül Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Otthonban indította el Klárik Mária igazgató asszony vezetésével.

A projekt eredményeképpen az idősotthonban élő elmagányosodott, magukra maradt, de szellemileg friss gondozottak, valamint a nyugdíjas klub tagjai szervezett formában kerültek kapcsolatba olyan iskolás gyermekekkel, akiknek családi körülményeik miatt hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan töltheti el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát.

Az idősek esetében az idő strukturálásának a lehetősége, a tevékenységek végzése beszűkül, ezáltal beszűkülnek a társas érintkezési formák is. Így növekszik az érzelem és az ingerhiány, aminek következménye a szervi elváltozások, vagy azok elősegítése.    A gyerekekkel történő rendszeres találkozások, a közösen eltöltött idő és a beszélgetések kapcsán realizálódott a projekt célkitűzése; egyrészt új értelmet, hasznos elfoglaltságot, pozitív visszajelzéseket adni az időseknek mindennapjaikban, másrészt, bizonyos gondoskodást, odafigyelést nyújtani a gyermekeknek és egyben segíteni tanulmányi előmenetelüket is. Így az időskori folyamatokat olyan mederbe lehet terelni, ami által a társadalomban izolálódó, szerepkört vesztett, és a feleslegessé válás érzésével élő idősek hasznos részévé válnak ismét a társadalomnak. Fentieken túl a hagyományőrzés, bizonyos kultúrák átörökítésének is fontos eszköze lehet ez a „pót” nagyszülő – unoka kapcsolat.

A projekt eddigi tapasztalatai kitűnőek. A tapasztalatokat megerősítette az a felmérés is, amit a résztvevők teljes körében végeztek a KárpátHáló Egyesület szakemberei. A kérdőíves elégettség vizsgálatok eredményei közül érdemes kiemelni az alábbiakat, amelyek a projekt folytatására ösztönöznek.

A diák elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

A felmérés az alábbi területekhez kapcsolódott:

a)  Elégedettség a foglalkozásokkal általánosságban.

b)  Elégedettség a tanulásban nyújtott segítséggel.

c)  Elégedettség a tanuláson túl folytatott kommunikációval.

d)  Elégedettség a foglalkozások helyszínével.

e)  A mentori foglalkozáson túli, közös programok iránti igény.

 

A kérdésekre az általános elégedettséget kifejező igen, nagyon, a változó megelégedettséget tükröző nem mindig, és az elégedetlenséget jelentő nem válaszokat lehetett megjelölni.

Megállapítások:

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejező nem választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a diákok szinte teljes mértékben elégedettek. Egyetlen diák bizonytalan csupán a folytatás iránti igényében.
 • A tanulásban nyújtott segítséggel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikációval is tökéletesen elégedettek a diákok, de igény mutatkozik a tanuláshoz kapcsolódó témákon túli területekről folyó beszélgetések növelésére.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A diákok mintegy kétharmada igényelné a mentorokkal közös mozi vagy színházlátogatást.

 

A mentor (idős) elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

A felmérés az alábbi területekhez kapcsolódott:

f)  Elégedettség a foglalkozásokkal általánosságban.

g)  Elégedettség az időtöltés hasznosságát illetően.

h)  Elégedettség a tanulásban nyújtott segítség hasznosságát illetően.

i)  Elégedettség a tanuláson túl folytatott kommunikációval.

j)  Elégedettség a foglalkozások helyszínével.

k)  A mentori foglalkozáson túli, közös programok iránti igény.

 

A kérdésekre az általános elégedettséget kifejező igen, nagyon, a változó megelégedettséget tükröző nem mindig, és az elégedetlenséget jelentő nem válaszokat lehetett megjelölni.

Megállapítások:

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejező nem választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a mentorok (az idősek) egyikük kivételével teljes mértékben elégedettek. A folytatás iránti igény egyharmaduk esetében egyértelmű, míg kétharmaduk véleménye ingadozó!
 • Egy válaszadó kivételével a tanulásban nyújtott segítségükkel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikáció eredményével lényegében elégedettek a mentorok, de egyharmaduk azt tapasztalja, hogy a diákok nem mindig tudnak érdekes dolgokról kommunikálni.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A mentorok kétharmada igényelné a közös mozi vagy színházlátogatást, egyharmada bizonytalan ebben.

 

Az otthonról és a projektről képeket a honlapon és a Facebook-on lehet látni.

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ elnök

 


SZÉPKORÚAK INFORMATIKAI ALAPKÉPZÉSE BEREGSZÁSZON

 

A KárpátHáló Egyesület, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász,a „KárpátHáló KESZ” (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) keretében ingyenes informatikai alapképzést szervezett, a beregszászi régióban élő hatvan év feletti magyar lakosság számára.

A képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerését és begyakorlását segítette. A külhoni magyarok számára ez a képzés egyben a határokon átnyúló hálózati együttműködés rendszerében előmozdította a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt, miszerint a KárpátHáló KESZ koordinációjával a szervezést és a költségek egyharmadát a főiskola, a képzési programot, a képzéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek ellátását és a költségek kétharmadát az Oktker-Nodus Kft. biztosította. A KárpátHáló Egyesület tagjai munkájukkal az előkészítő és a programzáró tevékenységekben vettek részt, továbbá anyagi hozzájárulásukkal segítették a képzés megvalósítását.

A képzés meghirdetésekor a vártnál lényegesen nagyobb volt az érdeklődés, és napokon belül több mint hatvan magyar ajkú idős személy jelentkezett az ingyenes képzésre. A képzés három csoportban, a főiskola jól felszerelt szép új informatika termében volt. A képzési követelményeket 51 fő teljesítette sikeresen, akik a képző cég, a főiskola és a KárpátHáló KESZ vezetői előtt záró konzultáción mutatták be frissen szerzett ismereteiket.

Ünnepélyes és megható volt a főiskola dísztermében rendezett oklevél átadó ünnepség, amelyen a képzést sikerrel befejező 51 fő a magyarországi felnőttképzési törvény előírásai szerinti, a képzésről szóló oklevelet vehetett át.

 

A KárpátHáló Egyesület és a KESZ jelen lévő vezetői elismerve a képzés sikerét és látva a nagy érdeklődést, ígéretet tettek arra, hogy anyagi forrásaiktól függően mielőbb újabb képzés meghirdetésére fognak lehetőséget biztosítani.

 


FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTÜNK

 

A Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolatot építettünk ki és működtetünk idősotthonokban lakó és a nyugdíjas klubokba járó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között.

A projekt (elnevezése: GENKAPOCS) megvalósításának eredményeképpen az idősotthonokban élő elmagányosodott, magukra maradt, de szellemileg friss gondozottak, valamint a nyugdíjas klubok tagjai szervezett formában kerülhetnek kapcsolatba olyan közelben lakó iskolás gyermekekkel, akiknek hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan töltheti el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát. Helyszínek: Életöröm Idősek Otthona Veszprém és Zathureczky Berta Idősek Otthona Sepsiszentgyörgy.

 


ÚJABB PROJEKTEKET ZÁRTUNK SIKERREL

 

A KárpátHáló Egyesület, mint a „KárpátHáló KESZ” (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) tagja, az együttműködés okirata és az annak mellékletét képező szervezeti szabályzat értelmében informatikai alapképzés megvalósításában működött közre az alábbi együttműködők által szervezett helyeken:

 1. Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Idősek Otthona Sepsiszentgyörgy, Románia
 2. Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa, Szerbia
 3. Életöröm Idősek Otthona Veszprém, Magyarország

A képző a KárpátHáló KESZ tagszervezetként az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém volt minden esetben.

Egyesületünk a GULAG–ról szóló megemlékező rendezvényekhez kapcsolódóan a kárpátaljai eseményekről tartott megemlékezést a budapesti Újlaki Általános iskola nyolcadik osztályos tanulóival, pedagógusaival és a KárpátHáló Egyesület tagjaival a kárpátaljai magyarság szovjetesítéséről. Részletesen lásd lejjebb.

 


AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

2017.03.08

 

Az ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag, Varga István elnökségi tag.
Meghívottként jelen voltak: Győri Csilla, Kovátsné Vörös Ágnes, Mihálka Gáborné és Dr. Madarász Sándor.

 

Az elnökségi ülés résztvevői

 

Az elnökségi ülést Palotás József az egyesület elnöke vezette. Az Elnökség a meghívóban szereplő hat napirendi pontot tárgyalta meg és az alábbi határozatokat hozta meg.

 1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület közgyűlésének összehívására 2017. május 19-ére tesz javaslatot Palotás József elnök úrnak.
 2. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége elfogadta egy készítendő pályázat tervezetét, és megköszönte a pályázat írásának vezetésével megbízott Kovátsné Vörös Ágnes továbbá Varga István eddig végzett előkészítő tevékenységét. Az Elnökség a pályázati projekt vezetésével Modláné Görgényi Ildikót bízta meg.
 3. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
 4. Az Elnökség Győri Csilla szóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi pénzügyi zárásáról tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
 5. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli előterjesztését megvitatta és megbízta az előterjesztőt, hogy az elnökségi ülésen elhangzottak figyelembevételével véglegesítse, és készítse el az egyesület 2017. évi munka és pénzügyi tervét.
 6. Az egyesületi és az elnökségi feladatok ellátásához kapcsolódó megbízások kiadására az Elnökség Dr. Madarász Sándor írásos előterjesztése alapján Győri Csillának operatív ügyvezető titkári, Mihálka Gábornénak elnökségi titkári megbízást adott ki2017. 03. 08.-i hatállyal 2018. 09. 28-ig.  

Az Elnökség megbízta továbbá Modláné Görgényi Ildikót, hogy a könyvelővel kötendő szerződést készítse elő.

 


BEFEJEZŐDÖTT AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉS A SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA

 

A veszprémiÉletöröm Idősek Otthonában 2016. november 7. és 2017. február 27-e között a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért keretében, az egyesületünk támogatásával, a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. számítástechnikai képzést tartott szépkorúak számára. Az idősotthonban lakóknál a jelentkezés egyetlen feltétele a 60 évnél idősebb életkor volt.

A képzésre tíz fő jelentkezett, és kezdte meg a harminc órás képzést. A képzés köszönhetően a KárpátHáló KESZ keretében biztosított támogatásoknak a résztvevők számára ingyenes volt.

A képzést a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. megbízásából a Kft. tapasztalt szakembere vezette. Az oktató elégedett volt a csoport munkájával, a tanulók előmenetelével. Kiemelte lelkesedésüket és őszinte, a közös munkát segítő kritikus véleménynyilvánításukat.

Az elsajátítandó ismeretek között szerepelt a számítógépes alapismeretek, az online alapismeretek és a szövegszerkesztési ismeretek.

A képzést megkezdő tanulói csoport létszáma sajnos haláleset és betegség miatt tíz főről hét főre fogyatkozott. A képzést sikerrel teljesítők között a legidősebb résztvevő a 83. évében járt. 

A képzést önálló feladatok megoldásával zárták a tanulók. A záró feladatot mind a hét résztvevő sikeresen teljesítette, így mivel ez a képzés Magyarországon hivatalos nyilvántartásba vett, a résztvevők a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. jóvoltából látogatási igazolást is kaptak.

 

A képzés ünnepélyes zárásán megjelent a KárpátHáló KESZ elnöke Dr. Madarász Sándor, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos ügyvezetője Varga István és Nemes Ágnes az Életöröm Idősek Otthona intézmény vezetője is.

Az informatikai képzést sikeresen elvégzők kezükben az igazolással.
Jobbról Varga István, mellette a háttérben Dr. Madarász Sándor és Nemes Ágnes takarásban

 


AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

2017.02.07

 

2017. év első elnökségi ülését tartotta meg a KárpátHáló Egyesület február 7-én Budapesten.

Az elnökségi ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Varga István elnökségi tag, meghívottként; Dr. Madarász Sándor és Kovátsné Vörös Ágnes.
Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag az ülésről előzetesen kimentését kérte.

 

Az elnökségi ülést Palotás József elnök úr vezette. Az elnökség a meghívóban előzetesen meghatározott napirendi pontokat tárgyalta meg és a következő határozatokat hozta.

 1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület GENKAPOCS projektjéről Varga István elnökségi tag beszámolóját tudomásul vette.
 2. Az Elnökség döntött arról, hogy a Tempus kiírásra pályázatot készít román, szlovák és horvát partnerrel.  A pályázat írásának vezetésével megbízta Kovátsné Vörös Ágnest és személyekre bontva meghatározta a további feladatokat is. Megköszönte a közreműködőknek a pályázat előkészítésével és a GENKAPOCS projekttel kapcsolatban eddig végzett tevékenységét.
 3. Az Elnökség két új tag tagfelvételi kérelméről döntött, mindkét esetben egyhangú szavazással támogatva a felvételt.
 4. A Beregszászon tartandó Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon E-000515/2014/D027 számmal nyilvántartott 30 órás képzésre 52 fő jelentkezett. A KárpátHáló KESZ együttműködésében megvalósuló képzés ukrajnai partnere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) Kapcsolattartója Váradi Natália. A magyar felek viselik döntő részben a képzések költségeit a már aláírt megállapodások szerint. A képzések februárban kezdődnek. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége megköszönte Dr. Madarász Sándornak, Varga Istvánnak és Váradi Natáliának a képzések megvalósítása érdekében végzett munkáját.

 


GRATULÁLUNK

 

A „KÁRPÁTHÁLÓ KESZ” KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÉPKORÚAKÉRT irányító testülete Klárik Mária Antóniának a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET alapító jogú tagjának odaadó munkájáért, elkötelezettségéért és azért a kiemelkedő teljesítményért, amelyet 2016-ban végzett a közösségi együttműködés és a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET céljainak megvalósításáért a KÁRPÁTHÁLÓ KESZ 2016. DÍJAT adományozta.

Klárik Mária Antónia

Klárik Mária Antónia

 


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉS A SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA MAGYARKANIZSÁN

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény október elején a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért, a KárpátHáló Egyesület, valamint a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. támogatásával számítástechnikai tanfolyamot hirdetett szépkorúak számára. A jelentkezés egyetlen feltétele az volt, hogy a hallgatóknak 55 évnél idősebbnek kellett lenniük.

A szervező intézmény a felhívást igyekezett helyi és térségi szinten is eljuttatni a hírközlő szervekhez, televíziókhoz, rádiókhoz, napi- és hetilapokhoz. A program nagy érdekelődést váltott ki nemcsak a helyi, hanem a regionális sajtó munkatársaiból is.

A felhívás többek között az alábbi fórumokon jelent meg:

 1. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Facebook oldala
 2. Helyi Önkormányzat
 3. Az Új Kanizsai Újság 2016/39. száma (letöltés)
 4. Vajdaság MA - DÉLVIDÉKI HÍRPORTÁL

Telefonos interjúk hangzottak el a következő rádióállomásoknál:

 • Szabadkai Rádió (2016.10.05.)
 • Pannon Rádió (2016.10.06.)
 • Újvidéki Rádió (2016.10.05.)

A magyarkanizsai székhelyű Info Tv Magyarkanizsai Körkép című heti műsorában is megjelent felhívás állókép, szalaghír és hangos hír formájában.

A toborzás eredményeként a 15 hallgató helyére mintegy száz jelentkezést regisztrált a szervező. A képzés köszönhetően a KárpátHáló KESZ keretében biztosított támogatásoknak a résztvevők számára ingyenes volt.

A felvételt nyert hallgatókkal a munka október végén indult meg a Cnesa OMI oktatási részlegének számítástechnika kabinetjében. A 30 órára tervezett tanmenet heti háromszori találkozó során valósult meg. Egy délután két iskolai órát hallgattak végig a hallgatók.

A képzést a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. megbízásából a Cnesa tapasztalt szakembere, Magyari Attila vezette, aki az idősebb korosztályt illetően is rendelkezik oktatási tapasztalattal. Az oktató elégedetten nyugtázta a csoport munkáját. Külön kiemelte lelkesedésüket és őszinte, nyitott érdeklődésüket.

A tervezett tanmenet (számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés) teljes mértékben megvalósult, sőt jutott még idő a hallgatók részéről felvetett kérdések, témák tárgyalására és az ismétlésre is.

A képzést lezáró konzultációra, ami a záróvizsgát helyettesíti, 2016. december 13-án, kedden délután került sor az informatikai kabinetben, amelyen megjelent a KárpátHáló KESZ elnöke Dr. Madarász Sándor, a magyarországi Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos ügyvezetője Varga István és a KárpátHáló Egyesület képviselője Kovátsné Vörös Ágnes is.

Mivel ez a képzés Magyarországon hivatalos nyilvántartásba vett, a résztvevők a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. jóvoltából látogatási igazolást kaptak.

A záró konzultáción készült fotók és nyilatkozatok megtekinthetők ittitt és itt.

Az óriási túljelentkezés arra enged következtetni, hogy Magyarkanizsán szükség van hasonló tanfolyamok megszervezésére és nemcsak alap, hanem haladó szinten is.

A tanulók a záró konzultáción

 

Összeállította: Búzás Hedvig projektfelelős

 


BESZÁMOLÓ A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET GULÁG PROGRAMJÁRÓL

A KárpátHáló Egyesület pályázatot adott be az Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatára „Elhallgatott történelem” címen. Egyesületünk a GULAG–ról szóló megemlékező rendezvényekhez kapcsolódóan a kárpátaljai eseményekről tartott megemlékezést.

Az egyesület előzetesen szándék nyilatkozatot kötött a budapesti Újlaki Általános Iskolával, miszerint az iskola nyolcadik osztályos tanulói, pedagógusai és a KárpátHáló Egyesület tagjai közösen emlékeznek meg a kárpátaljai magyarság szovjetesítéséről.

A program fő előadója egyesületünk tagja; Dr. Váradi Natália történész, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára volt. Az előadásának címe „A szovjetrendszer kiépítése Kárpátalján (1944-1945)”.

A résztvevőket a Gábor Áron iskola igazgatója köszöntötte, a rendezvényt Palotás József az egyesületünk elnöke nyitotta meg. Az előadást követő beszélgetést Modláné Görgényi Ildikó projektvezető moderálta.

Az előadásról 13 tanuló írt fogalmazást. A megadott határidőig 13 pályamű érkezett be, amelyeket a KárpátHáló Egyesület tagjaiból és az iskola pedagógusából álló értékelő bizottság minősített.

A KárpátHáló Egyesület tagjaiból és Tóth Sándor az iskola történelem tanárából álló értékelő bizottság a legjobbakat jutalmazta:

 1. első díj 25.000 Ft könyvutalvány: Fazekas Dániel, 8. b osztályos tanuló
 2. második díj 20.000 Ft könyvutalvány: Fekete Floranna, 8. b osztályos tanuló
 3. harmadik díj 15.000 Ft könyvutalvány: Hoffmann Brigitta, 8. b osztályos tanuló.

 

A KárpátHáló Egyesület a legjobb dolgozatokat készítő diákokat könyvjutalomban részesítette.

Dr. Váradi Natália és a hallgatóság egy csoportja

Dr. Váradi Natália történész a KárpátHáló Egyesület alapító tagja tart előadást

 

Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó projektvezető

 


MEGHÍVÓ

 

a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET GULÁG programjára

 

Tisztelettel meghívjuk az Újlaki Általános Iskolába, (cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 64.) 2016. november 23-án 9.00 órakor kezdődő megemlékező rendezvényünkre.

 

Támogató:

Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázat az „Elhallgatott történelem” címen a GULAG - ról.

A rendezvény célja:

 1. a történelmi múlt emlékeinek feldolgozása, hű és reális átadása a mai kor emberének, a jelen kor fiatal korosztályának,
 2. a Szovjetunóba hurcolt magyarok kárpátaljai emlékhelyei és az azokhoz kapcsolódó történeti háttér bemutatása.

Program:

 1. 9:00 - 9:15 Regisztráció
 2. 9:15 - 9:20 Köszöntőt mond Gábor Áron igazgató (Újlaki Általános Iskola)
 3. 9:20 - 9:30 Előadást megnyitja Palotás József elnök (KárpátHáló Egyesület)
 4. 9:30 - 11:00 A szovjetrendszer kiépítése Kárpátalján (1944-1945). Előadó Dr. Váradi Natália történész (Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
 5. 11:00 - 11:30 Beszélgetés az iskola pedagógusaival a kárpátaljai magyarság helyzetéről és az 1956 emlékének ápolásáról. Moderátor: Modláné Görgényi Ildikó KárpátHáló Egyesület

 


GENKAPOCS

Generációs Kapcsolatok néven új közösségi programot indítottunk

 

A Genkapocs projekt a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolatokat épít ki és működtet idősotthonokban lakó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között. A projekt határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

Idősotthonokban élő pedagógusok, diplomás szépkorúak egy kidolgozott rendszer szerint, helyi projektvezetők irányítása mellett foglalkoznak környékbeli kisiskolásokkal. A gyermekek kiválasztását a projektben együttműködő iskolák, gyermekvédelmi intézetek végzik.

A kísérleti jelleggel induló projekt költségeit a KárpátHáló Egyesület saját forrásaiból fedezi. A projektben két idősotthon vesz részt:

 1. Életöröm Idősotthon, Veszprém
 2. Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon, Románia, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy

 

A programban részt vevő idősotthonok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a „Genkapocs” civil közösségi projekt keretében, a 2016/17. tanév folyamán, biztosítják a szükséges feltételeket a projekt megvalósításához. A megállapodás a „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért ernyőszervezet szabályai szerint, annak irányításával valósul meg.

 


SOSEM KÉSŐ TANULNI!

Szépkorúak számára indítottunk számítástechnikai tanfolyamot Magyarkanizsán Szerbiában

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény (Szerbia) a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (KESZ) támogatásával, együttműködés keretében számítástechnikai tanfolyamot hirdetett szépkorúak számára.

Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján.

A 30 órás képzés a Cnesa oktatási részlegében a szerbiai Magyarkanizsán valósul meg, és a résztvevők számára teljes mértékben díjmentes.

Az egyetlen megkötés az, hogy a jelentkezőknek 55 évnél idősebbeknek kell lenniük.

 

A képzést tapasztalt szakember, Magyari Attila vezeti.

 

A tervezett tanmenet moduljai:

 • számítógépes alapismeretek
 • online alapismeretek (böngészés, levelezés)
 • szövegszerkesztés.

Mivel a képzésre túljelentkezés volt, ezért tervezzük, hogy 2017-ben újabb képzést szervezünk. ÉrdeklődniBúzás Hedvignél lehet Magyarkanizsán a Főtér 9-es szám alatt személyesen, vagy a 024/873-043-as telefonszámon.

 


ÜLÉST TARTOTT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

Az elnökségi ülés időpontja:2016. október 27.

 Az elnökségi ülésen az elnökség tagjai és a napirendekhez meghívott hat egyesületi tag vett részt.

 

Az elnökségi ülés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 2. Tájékoztató és a feladatok meghatározása a NAV számára készítendő bevallásokról
 3. Az új alapszabálynak megfelelően a tagnyilvántartás aktualizálása
 4. Az egyesület 2016. évi költségvetési és munkatervének áttekintése
 5. A 2015.éves pénzügyi záró-beszámoló elfogadása
 6. Tájékoztató az NCA pályázati támogatásról és javaslat annak felhasználásáról
 7. Az 1956-os megemlékezésekre elnyert pályázati projektünk aktivitásainak és pénzügyi tervének véglegesítése
 8. Beszámoló a „GENKAPOCS” projektről
 9. Beszámoló az informatikai képzésekről
 10. A pályázatfigyelő munkacsoport beszámolója, és az aktuális feladatok kijelölése
 11. Tájékoztató az „European Covenant on Demographic Change »-al kapcsolatos eseményekról
 12. Tájékoztató a www.karpathalo honlapról

 

Az elnökségi ülésen a jelenlévők minden napirendi pontot megtárgyaltak, az előterjesztők beszámolóit egyhangúan elfogadták.

 


MEGTARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET

 

2016. szeptember 28.-án az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. számú központjában megtartotta közgyűlését a KárpátHáló Egyesület. A közgyűlés helyszínét és a közgyűlésre érkező tagtársaink vendégül látását az OKTKER-NODUS Kiadó Kft., mint a KárpátHáló KESZ tagszervezete biztosította.

A KárpátHáló Egyesület korábbi, 2016. 04. 22-én tartott közgyűlésének határozataiból eredő adatváltozásokat az illetékes hatóság formai okokra történő hivatkozással nem vezette át. A határozatok érvényesítéséhez hiánypótlást kért, illetve azt javasolta, hogy ismételjük meg a közgyűlést. Ezért került sor az alapszabály újbóli megszavazására és tisztségviselők újbóli megválasztására.

A szeptember 28.-án 14.00 óra eredeti időpontra összehívott közgyűlést – mivel a jelenlét 43%-os volt – határozatképtelenné kellett nyilvánítani. A megismételt, és az alapszabályunk értelmében határozatképes közgyűlés a meghívóban kiküldötteknek megfelelően az alábbi napirendi pontokról tárgyalt, és hozott határozatot.

Határozat-hozatal közben

Határozat-hozatal közben

 

1. Napirend: Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően.

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással, az egyesület 2013. augusztus 28.-án kelt alapszabályát hatályon kívül helyezi és elfogadja a 2016. szeptember 28.-án kelt új alapszabályát.

2. Napirend: A korábbi alapszabály szerint megválasztott és a 2016. augusztus 28-án lejáró mandátumú tisztségviselők munkájának megköszönése, továbbá Palotás József felhatalmazása az elnöki teendők ellátására a megválasztott új elnök bejegyzéséig.

Határozat: Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással, a megválasztásra kerülő új elnök hivatalos bejegyzéséig, illetve a jogszabályokban meghatározott ideig megbízza Palotás Józsefet az elnöki teendők további ellátásával.

3. Napirend: Az új alapszabálynak megfelelően az elnök és a tisztségviselők megválasztása és tisztségelfogadás

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése az új alapszabályának megfelelően az egyesületi tisztségviselőket illetően titkos szavazással az alábbi határozatot hozta:

Palotás Józsefet 2021. 09. 28-ig elnöknek,

Varga Istvánt 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává

Modláné Görgényi Ildikót 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává választotta.

 

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja

 

A közgyűlés az egyebek keretében még az alábbiakat tárgyalta meg:

 1. Az „Elhallgatott történelem” (GUL-15-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázattal kapcsolatos teendők
 2. Az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló elkészítése
 3. Beszámoló a „GENKAPOCS” projekt aktuális kérdéseiről
 4. Tájékoztató az Informatika időseknek (Számítástechnikai ismeretek) 30 órásképzésekről
 5. A 2017. évre tervezett projekt előkészítő team megalakítása

A közgyűlést Dr. Madarász Sándor vezette le, mivel Palotás József elnök úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésen megjelenni. Dr. Madarász Sándor levezető elnök gratulált a megválasztott elnöknek és az elnökség tagjainak, megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. vendéglátását. Külön köszönetet mondott a határon túlról érkező honfitárs tagtársainknak az egyesületi munkában való példamutató közreműködésért.

 


IDŐSÜGYI KONFERENCIA SEPSISZENTGYÖRGYÖN A ZATHURECZKY BERTA OTTHONBAN

Amit az idősödésről tudni kell...

Szeretettel meghívjuk 2016. október 5-én, 9:00 órától sorra kerülő szakmai továbbképzésre.

 


EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS!

AZ EGYESÜLET 2016. SZEPTEMBER 28-ÁN, 14:00 ÓRAI KEZDETTEL KÖZGYŰLÉST TART

 

A közgyűlés helyszíne: OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

A KárpátHáló Egyesület 2016. 04. 22-én tartott közgyűlésének határozataiból eredő adatváltozásokat az illetékes hatóság formai okokra történő hivatkozással nem vezette át. A határozatok érvényesítéséhez hiánypótlást kért, illetve azt javasolta, hogy ismételjük meg a taggyűlést. Az előzőek érdekében a KárpátHáló Egyesület taggyűlést tart.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 2. A korábbi alapszabály szerint megválasztott és a 2016. augusztus 28-án lejáró mandátumú tisztségviselők munkájának megköszönése, továbbá Palotás József felhatalmazása az elnöki teendők ellátására a megválasztott új elnök bejegyzéséig.
 3. Az új alapszabálynak megfelelően az elnök és a tisztségviselők megválasztása és tisztségelfogadás

 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK KÉPZÉS

Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Otthonban

 

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért az alapító okiratában megfogalmazott célkitűzései és a szervezeti szabályzata értelmében, megszervezte és megvalósította első képzését a szépkorúak számára. A számítástechnika alapismereti képzés, amely az együttműködés egyik tagszervezetében, Sepsiszentgyörgy városának idősek otthonában volt, a 2016. július 27-én megtartott záró-konzultációval fejeződött be. A Sepsiszentgyörgyön megvalósított képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. A képzés a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

 A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt a KárpátHáló KESZmint ernyőszervezet szabályai szerint. A megállapodás támogatottja; a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon Románia, Kovászna megye, támogató az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, koordinátora KárpátHáló Egyesület Magyarország.

A képen a megállapodás aláíróinak képviselői láthatók a képzés ünnepélyes zárásának előkészítésén. Balról jobbra: Kovácsné Vörös Ágnes a KárpátHáló Egyesület képviselője, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Varga István az Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos igazgatója, Klárik Mária Antónia a Zathureczky Berta Otthon igazgatója.

 

A képzés a résztvevőknek ingyenes volt. A képzés költségeit a megállapodást aláíró szervezetek, illetve azok tagjai állták. A képzés megvalósításában a képzési program elkészítésével és hivatalos nyilvántartásba vételével, a felnőttképzési tevékenységgel járó adminisztráció elkészítésével, az utazási költségek átvállalásával jelentős szerepet játszott az Oktker-Nodus Kiadó Kft.. A gondos szervezési munkákért, a tárgyi, a technikai és az egyéb feltételek biztosításáért köszönet illeti meg Klárik Mária Antónia igazgatónőt. A KárpátHáló Egyesület és a KESZ tagjai anyagi hozzájárulásukkal és szervező munkájukkal segítették a sikeres képzést.

A Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon a hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett 30 órás képzés programja az alábbi tananyag egységeket tartalmazza: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés. A képzésen résztvevők elsajátították a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képessé váltak a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony használatára. Képesek az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában gyorsan és hatékonyan juthatnak információkhoz, és létesíthetnek elektronikus kapcsolatokat. A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával levelek, illetve egyéb dokumentumok létrehozását és szerkesztését, továbbá a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazását is megtanulták.

A képzés záró-konzultációval fejeződött be, amelyen részt vettek az együttműködési megállapodást aláíró felek képviselői is. A záró-konzultáció anyagát a képző (a fenti képen a képző képviselői; Varga István igazgató és Keresztes László oktató) készítették elő. A képzési követelményeket sikeresen teljesítő kilenc résztvevő a magyarországi felnőttképzési törvény szerinti tanúsítványt kapott.

 

A képen a záró-konzultáció résztvevőinek egy csoportja látható (balról a harmadik Molnár Ghizela színművésznő).

 

A képzésen az előzetes terveknek megfelelően 11 fő vett részt. Közülük 9 fő sikeresen teljesítette a képzési követelményeket. A tanulók mindannyian az idősotthon gondozottjai, közülük hat személy az idősotthonban él. A legidősebb tanuló elmúlt 90 éves, és a legfiatalabb is már betöltötte 60. életévét. Az alábbi fénykép a záró-konzultációt követően készült, a képzést sikeresen befejezők kezében a képző szervezet, az OKTKER- Nodus Kiadó Kft. tanúsítványával. Az első sorban középen Klárik Mária Antónia igazgatónő, aki áldozatos munkájával megteremtette a képzés intézeti feltételeit.

 

A képen a hátsó sor közepén a képzés vezető oktatója Keresztes László áll, aki végtelen türelemmel, humorral és magas szintű tudásával segítette tanulóit a képzési követelmények elsajátításában.

 

A képzés sikeres volt, a benne résztvevők az előzetesen megszerzett tudásuknak megfelelően jelentős eredményt értek el a korszerű informatika eszközök használatában. Mindenki képessé vált a számítógép használatára, az internet által biztosított lehetőségek bizonyos szintű önálló alkalmazására. Legtöbbjük számára kinyílt egy új világ, amely szebbé, érdekesebbé teszi napjaikat. Megható volt, ahogy e lehetőségért a képzés zárásakor köszönetet mondtak. Molnár Ghizela nyugalmazott színművésznő egy gyönyörű balladát is előadott, így közvetítve a csoport köszönetét.

 

A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal Magyarországon nyilvántartott képzést sikeresen elvégzettek névsora: Asztalos Béla, Asztalos Hajnalka, Bilaus Andor Teodor, Daia Rózália, Máthé Zelma, Moldován Hedviga, Molnár Ghizela, Kiss Balázs, Lăcătuş Mária, Nagy Anna.

A képzés megvalósítói a képzés sikeres zárását követően a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthonban.

 

Tanúsítvány átadás

 

 

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ
elnök

 


IDŐSKORÚAK INFORMATIKAI KÉPZÉSÉNEK ÜNNEPÉLYES ZÁRÁSA

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon, SepsiszentgyörgyGrigore Balan utca 31.

2016. július 28. 14.00 óra

 

A KÁRPÁTHÁLÓ KESZ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTJUK AZ ELSŐ INFORMATIKAI KÉPZÉSÜNKET SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA

 

Kárpátháló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) elnevezéssel 2013. augusztus 29-én Kecskeméten jegyezték be azt a Kárpát-medencei szervezetet, amely az idén informatikai alapképzést biztosít a szervezet tagjai és támogatottjai, ez esetben a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthon időskorú kedvezményezettei számára.


A tanfolyam három partnerszervezet összefogása által jött létre: a KESZ a program irányítója, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. a támogató, a Zathureczky Berta-idősotthon pedig támogatott félként vesz részt benne. 
A Kárpátháló KESZ – amelynek a Zathureczky Berta Otthon alapító tagja – kiemelt célja az időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének bővítése a generációk közötti együttműködés érdekében. Az alapítók az élethosszig tartó tanulás programban hálózati együttműködést hoztak létre főleg képzési és egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzésére. A hálózathoz 2014-ben a sepsiszentgyörgyi helyi önkormányzat is csatlakozott.
A jelenlegi tanfolyam – alapismereti informatikai képzés – az időskorúak életminőségének javítását, az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismertetését és használatuk begyakorlását tűzte ki céljául. A képzés határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését.
A június 27-én kezdődött harmincórás tanfolyamra tizenkét személy iratkozott be. A hallgatók a képzés jellegétől függően oklevelet, tanúsítványt vagy bizonyítványt kapnak.
Az időskori oktatás feladata és fontossága felkészíteni az embert az öregedéssel együtt járó változásokra. Elősegíti az aktív, harmonikus öregkor feltételeit tanulással, művelődéssel. Fontos szerepet játszik a felzárkóztatásban, valamint a generációk közti kommunikáció megerősítésében.
A Zathureczky Berta Otthonban jelenleg 34 bentlakó él, a nappali bejárók száma ötven fő, a Respiro programban ideiglenesen hat személyt látunk el. 

Időskorban is fontos a tanulás - 2016. július 8., péntek - Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

További információ:

Sosem késő tanulni! - Székely Hírmondó - Sajto.ro partner

 

KLÁRIK MÁRIA

 


KÖZGYŰLÉS

A KárpátHáló Egyesület 2016. 04. 22-én. tartotta meg közgyűlését a neszmélyi „Rétespajta és Apartmanház” fogadóban (2544 Neszmély, Fő út 53-55 http://retespajta.hu/ )

Az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a meghívóban leírtak szerint, a meghirdetett helyszínen 14.00 órai kezdettel ismételt közgyűlést tartottunk. Az alapszabályunk értelmében az ismételt közgyűlés határozatképes volt. Az egyesületi tagok számára, igény szerint 2016. április 22-én este szállást és étkezést biztosítottunk. A helyszínre utazás költségeit az egyesület nem térítette, az utazását mindenki egyénileg maga szervezte.

A közgyűlés fő célja volt, hogy a KárpátHáló Egyesületnek a szervezet létrehozásakor meghatározott alapszabályát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően módosítsa. A jelenlévők az új alapszabályt megvitatták, és az előzetes tervezetnek megfelelően módosították. Sor került az új alapszabály szerinti vezetési struktúra tisztségviselőinek megválasztására, illetve a korábbi tisztségviselők visszahívására. Az új alapszabályunk értelmében az egyesület szervei: a közgyűlés és az elnökség. Az egyesület tisztségviselői: az elnök és a két elnökségi tag. Palotás József elnökünk tisztségét nem érintette az alapszabály változása, míg Modláné Görgényi Ildikót és Varga Istvánt az új elnökség tagjaként a közgyűlés öt év, határozott időre választotta meg.

Döntött a közgyűlés a tagdíjról is, melynek mértéke 2016-ban változatlanul 5000 Ft. A befizetési határidő 2016. május 24. Külhoni tagtársaink számára lehetőség van banki átutalás helyett a házipénztárba való befizetésre is 2016. november 1-ig.

A közgyűlés a meghívóban jelzett, alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg és hozta meg határozatait:

 1. Beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységeiről, tájékoztató az egyesület 2015. évi költségvetésének teljesítéséről:
 2. Az egyesület 2016. évi költségvetési tervének megvitatása és elfogadása
 3. Az egyesület 2016. évi munkatervének megvitatása és elfogadása
 4. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatokról
 5. Tájékoztatás a beadott GULÁG pályázatról
 6. Törvényszéki végzés értelmében alapszabály módosítása. Egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 7. Tagdíj-befizetések kérdésének megvitatása 2016.évre
 8. Aktuális kérdések megvitatása

 

A közgyűlésen résztvevő tagok egy csoportja munka közben:

 

Dr. Madarász Sándor
alapító tag