Rendezvények

HOGYAN TOVÁBB A JÁRVÁNY UTÁN?

 

A világméretű súlyos járvány, mint annyi minden mást, az egyesületünk tevékenységét is ellehetetlenítette. A 2019-es esztendő a KárpátHáló Egyesület tevékenységét a szépkorúak digitális írástudás oktatását illetően kiemelkedően sikeres volt. Abban az évben több mint száz szépkorú külhoni honfitársunknak tartottunk 30 órás ingyenes számítógépes alapfokú képzést. A képzések sikere és az irántuk megmutatkozó igény Erdélyben, Moldvában, Délvidéken és a Kárpátalján arra ösztönöztek minket, hogy újabb programokkal bővítve 2020-ban tovább folytassuk az idősek digitális írástudás képzését. Ennek érdekében kidolgoztunk egy okostelefon használói képzési programot és újabb számítógépes képzések előkészítését is megkezdtük. Ezeket azonban a Covid járvány terjedése miatt már nem tudtuk megvalósítani.

Amikor 2020-ban úgy tűnt, hogy lecseng a járvány, Szerbiában Magyarkanizsán és a Moldvában Diószegen – a járványügyi előírásoknak megfelelően – elindítottunk egy-egy okostelefon használói képzést idősek számára. Ezek a kiscsoportos 16 órás képzések kiegészültek online egyéni tanulási, távoktatási elemekkel is. Hiába volt azonban a résztvevők véleménye alapján nagyon jó ez a képzés, a járványhelyzet súlyosbodása miatt nem volt lehetőség a folytatásra.

A világjárvány okozta, immár másfél éve tartó bezártság és elszigetelődés különösen az idősekre van rossz hatással. Ezen némiképp a korszerű kommunikációs eszközök használata segíthet, biztonságos lehetőséget nyitva a külvilággal való kapcsolattartásra. Ezért döntött úgy az egyesület vezetése, hogy új projekttervet készít a határainkon túl élő szépkorú magyarok digitális írástudás oktatására. A projekttervet a KárpátHáló KESZ elnevezésű szervezeti egység vezetője Dr. Madarász Sándor és a korábbi projektekben közreműködő tagtársak dolgozták ki. A tervet az egyesület vezetősége jóváhagyta, a tervben szereplő aktivitások megkezdésének feltétele a járvány okozta korlátozások feloldása és a szükséges pénzügyi források megszerzése.

Képzés Beregszászon

 

A KárpátHáló Egyesület „Post Covid” komplex projektterve

A 2021. második félévében indítandó komplex projekt fontosabb paraméterei

 • Időtartama: 2021. 06. 01. – 2023. 01. 31.
 • Célja:
  • A határainkon túl élő idős magyarok digitális írástudásának fejlesztése a számítógép és az okostelefon használatának megtanításával.
  • Helyi közösségek létrehozása Facebook csoportok és más internetes kapcsolatok kialakításával.
  • A generációs kapcsolatok erősítése a 8-14 évesek és a szépkorúak között.
  • A magyarságtudat erősítése, hagyományőrzés.
  • A projektjeinkben közreműködő külhoni oktatók továbbképzése.
  • Projekt eredményeink disszeminációja, tapasztalatcsere.
 • Indikátorok:
  • A képzéseken sikeresen résztvevők száma.
  • A képzéseken résztvevők elégedettségi mutatószáma.
  • A megalakított helyi internetes közösségek száma, aktivitása.
  • A szakmai, módszertani továbbképzésen résztvevő külhoni oktatók száma.
  • Az aktív generációs kapcsolati projektpárok száma.
  • A tapasztalatcsere rendezvényén résztvevők száma.
  • A projekttel kapcsolatos publikációk száma.
 • Erőforrások:
  • Az egyesület tagjai közül a felnőttképzésben magasan kvalifikált és többéves gyakorlattal rendelkező, több mint 20 fő önkéntes munkája.
  • Az egyesület képzési programjai, eszközei és tagjainak módszertani ismeretei, tapasztalatai.
  • Az egyesület külhoni KESZ partnereinek a rendelkezésre álló eszközei.
  • Az egyesület KESZ partnerszervezeti tagjainak önkéntes munkavégzése.
  • A projekt pénzügyi támogatását szolgáló egyesületi és pályázati források.
 • A komplex projekt komponensei:
  • 30 + 3 órás számítógép alapismereti képzések
  • Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében
  • Több generációs digitális írástudás képzés
  • Csángó-magyarok digitális írástudás fejlesztése
  • A Covid járvány hatása a Kárpát-medencében élő magyarság generációs kapcsolataira konferencia

A „Post Covid” komplex projekt komponenseinek rövid ismertetése

 1. 30 + 3 órás számítógép alapismereti képzések

A projekt célja:A határainkon túl élő érett felnőtt illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép és az internet használatának megtanítása, 30+3 órás ingyenes képzés keretében.

Tervezett képzési helyszínek
Ukrajna: Aknaszlatina, Tiszapéterfalva, Nagydobrony
Szerbia: Magyarkanizsa
Románia: Sepsiszentgyörgy, Gyimesfelsőlok (Gyimesközéplok)

 1. Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében

A projekt célja: A határainkon túl élő felnőtt, illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében az okostelefon és az internet használatának megtanítása, 16+2 órás (+ távoktatási csomag) ingyenes képzés keretében. A képzéseken résztvevőkre alapozva zárt Facebook magyar nyelvű közösségek létrehozása, működtetése. A képzések helyszíneit az egyesület helyi KárpátHáló KESZ partnerei biztosítják, akik egyben ellátják a képzések szervezésével kapcsolatos feladatokat is. A projektek során használjuk az egyesület tulajdonában lévő notebookokat és a megvásárolni tervezett okostelefonokat.

További cél a képzések külhoni magyar oktatóinak 18 órás módszertani felkészítése Magyarországon.

Tervezett képzési helyszínek:
Ukrajna: Beregszász
Szerbia: Magyarkanizsa
Románia: Sepsiszentgyörgy

 1. Több generációs digitális írástudás képzés

A projekt célja: Szerbiában, a határainkon túl élő felnőtt (55-60 év), illetve szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép, az okostelefon és az internet használatának megtanítása és a generációk közötti kapcsolat kialakítása 30+3 órás, illetve 16+2 órás ingyenes képzés keretében. A képzések 2x8 fős tanulópárok által alkotott csoportban történnek. A tanulópárokat alkotó szépkorúak és kisiskolások a képzéseken túl tematikus klubfoglalkozásokon is részt vesznek, amelynek eredményeként kialakul egy hosszú távú, mindkét fél számára előnyös kapcsolat.  A közös tevékenység eredményeként megvalósul a magyarság tudat erősítése, a hagyományőrzés, és a nemzedékek közötti tapasztalat-átadás révén az aktív időskori élet megélési lehetőségének és gyerekek fejlődésének segítése.

Tervezett képzési helyszínek:
Szerbia: Magyarkanizsa, Horgos, Zenta

 1.  Csángó-magyarok digitális írástudás fejlesztése

A projekt célja: A szórványban élő moldvai csángó-magyarok körében különösen fontos a szépkorúak aktív időskori élet megélési képességének a javítása. Ennek érdekében a kiválasztott három településen számítógép alapismereti és okostelefon ingyenes képzéseket tervezünk szervezni. A képzések azonosak az 1. és a 2. pont alattiakkal. A 3. pont szerinti ”Több generációs digitális írástudás képzést” csupán egy településen tervezzük megszervezni.

Tervezett képzési helyszínekRomániában, Bacău megyében:
Magyarfalu (számítógép alapismereti képzés)
Lészped (Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása és képzése)
Diószeg (Okostelefon használók baráti köreinek megalakítása és képzése és több generációs digitális írástudás képzés)

 1. A Covid járvány hatása a Kárpát-medencében élő magyarság generációs kapcsolataira konferencia

A konferencia célja: A KárpátHáló Egyesület tevékenységének bemutatása a generációs kapcsolatok fejlesztésében a „GENKAPOCS” projekt eredményei tükrében. Az egyesület szépkorúak digitális írástudás fejlesztési projektjeinek ismertetése. A járványhelyzetben megtartott okostelefon használói képzés tapasztalatainak bemutatása. A KárpátHáló KESZ partnerek tapasztalatainak megvitatása a szépkorúak digitális írástudás képzésében és a generációs kapcsolatok fejlesztésében. A járvány hatásainak ismertetése a KESZ partnerek székhelyén, a Kárpát-medence magyar lakta területein.

A konferencia formája: Plenáris előadások, szekciókba szervezett tematikus viták és programalkotás.

A konferencia helyszíne:
Magyarország, Veszprém vagy Balatonfüred

Reméljük, hogy még ebben az évben a járványhelyzet lehetővé teszi a tervezett projektjeink megkezdését és sikeresek leszünk a pénzügyi fedezethez szükséges pályázati támogatások elnyerésében.

 

Madarász Erik
KárpátHáló Egyesület
alapító tag

 


OKOSTELEFON HASZNÁLÓK BARÁTI KÖREINEK MEGALAKÍTÁSA HATÁRON TÚLI IDŐS MAGYAROK KÖRÉBEN

 

2020 első félévében egyesületünk sajnos nem tudta megkezdeni a már korábban tervezett projektjeit.  A KárpátHáló Egyesület Elnöksége 2020. augusztus 11-i ülésén úgy döntött, hogy a járványhelyzet miatt új formában, új közös kísérleti projekteket indít. Az előzetes egyeztetések szerinti döntés alapján, Magyarkanizsán és Diószegen indítjuk az új, kísérleti projektet.

A kísérleti projektet Magyarkanizsán a már jól bevált KESZ partnerség keretein belül, míg Diószegen egyesületi tagjaink önkéntes munkájával valósítjuk meg. A kísérleti projekt elnevezése: Okos telefon használók baráti köreinek megalakítása határon túli idős magyarok körében.

A kísérleti projekt jellemzői:

 1. Kezdete: 2020. szeptember 1.
 2. Befejezés: 2020. november 6.

Projekt helyszínek: Magyarkanizsa (Szerbia) és Diószeg (Románia)

Projekt célcsoport: Idős, határon túli magyarok, az alsó korhatár Diószegen 40 év, Magyarkanizsán 45 év.

Projekt cél: Helyi magyarság Facebook csoportjának megalakítása, a csoport aktivitás beindítása és ehhez a digitális írástudás elsajátításának segítése klub foglalkozásokon és on-line.

Projekt indikátorok:

 1. A helyi Facebook csoport aktív tagjainak száma
 2. A közösségi hálón hetente megjelenő közlemények száma
 3. A klubfoglalkozásokon a célcsoport tagjainak megjelenési aránya

Projekt mérföldkövek:

 1. Célcsoport tagjainak toborzása
 2. Okos telefon használat ismeretanyagának elsajátítása (klub foglalkozások és on-line)
 3. Facebook csoport megalakítása

Projekt erőforrások:

 • A KárpátHáló Egyesület tagjainak önkéntes munkája
 • KESZ partnerek (CNESA és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)hozzájárulása a helyszín biztosításával

Projekt leírás:

 1. Diószegen és Magyarkanizsán szervezzük meg az első (kísérleti) okos telefon használó felkészítést klub foglalkozások és internetes konzultációs formában.
 2. A résztvevők alakítanak egy Facebook csoportot, amely a konzultáció és a helyi közösség fóruma is lesz a továbbiakban.
 3. A projekt gazdája és mentora a KárpátHáló KESZ, a helyi projektvezető pedig egy-egy önkéntes KárpátHáló Egyesületi tag.
 4. A projektben közreműködő partner; a foglalkozásoknak helyet adó terem, vagy épület tulajdonosa. (Diószegen a magyar közösségi ház tulajdonosa a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Magyarkanizsán KESZ partnerként a CNESA)
 5. A két kísérleti projekt jogi alapja egy-egy megállapodás.
 6. A klubfoglalkozások hardver feltételeinek biztosítása érdekében Diószegre az egyesület kihelyez 8 db. Notebookot.

 

Dr. Madarász Sándor
KESZ elnök