KESZ

Kérjük, hogy amennyiben a tervezett hálózati együttműködési tevékenységünk felkeltette érdeklődését és csatlakozni kíván projektszervezetünkhöz, úgy jelezze azt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy telefonon: 36 (harminc) 369 20 65 számon

 

A KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (a továbbiakban: KESZ) alapító okiratát aláíró szervezetek kinyilvánították azt a szándékukat, hogy a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése, a generációk közötti együttműködés érdekében, a life long learning keretében főleg képzési és egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzése céljából hálózati együttműködést hoznak létre. Az együttműködésben a Kárpát-medence régió önkormányzatai, a régióban működő felnőttképző és a felnőttképzési, továbbá a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek, valamint a szociális, az egészségügyi, a kulturális és a rekreációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vesznek részt.

A KárpátHáló KESZ küldetése 

A Kárpát-medence régióinak területén élő, főleg időskorú lakosság életkörülményeinek javítása a nem szakmai célú képzések és egyéb fejlesztő szolgáltatások által közvetített tudás, ismeret és készségek révén, és a nemzedékek közti kapcsolat erősítése.

A KárpátHáló KESZ értékrendje

 • az időskorúak tisztelete, tapasztalataik hasznosítása
 • az aktív, tevékeny időskorú életben vetett hit
 • a tudás és az ismeret fejlesztése iránti elkötelezettség
 • közösségépítés, közösségfejlesztés iránti elkötelezettség
 • időskorúak társadalmi, szociális helyzetének javítását szolgáló önzetlen szolgálat

A KárpátHáló KESZ szervezete

Az alapító okirat nem hoz létre az alapító felektől elkülönülő jogi személyt. Az alapítók az alapító okirat aláírásával kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy az alapító okiratban megfogalmazott közös tevékenységük koordinálása és végzése céljából partnerként együttműködnek a KárpátHáló KESZ más tagszervezeteivel és a KárpátHáló KESZ operatív tevékenységét végző mentor szervezettel a KárpátHáló Egyesülettel.

A KárpátHáló KESZ tevékenységének irányítása

A KárpátHáló KESZ legfelsőbb irányító szerve a KESZ Tanácsa. A KESZ Tanácsának munkáját az Elnök vezeti. A KESZ Tanácsába a KárpátHáló KESZ tagszervezetei egy-egy tagot delegálnak. Az operatív tevékenységet az elnök vezetésével a KESZ Tanács tagjai közül választott Irányító Testület (IT) végzi két tanácsülés között. 

A KárpátHáló KESZ tisztségviselői:

Elnök: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

Nyugdíjas, szakképzési és munkaügyi tanácsadó

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a KárpátHáló Egyesület alapító tagja és KESZ szervezetének vezetője. Okleveles gépészmérnöki, személyügyi szervezői és minőségügyi szakmai végzettségekkel rendelkezik.

Munkatapasztalatot szerzett: mérnökként komplex létesítmények tervezésében és üzemeltetésében Dél-Amerikában, egyetemi oktatóként a Budapesti Műszaki Egyetemen. A szakképzés és a felnőttképzés területén; a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatójaként, a Munkaügyi majd az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott több éven át. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat minőségügyi vezetőjeként irányította a munkaügyi központok partnerközpontú minőségirányítási rendszerének bevezetését. Az Nemzeti Erőforrások Minisztériumának politikai főtanácsadójaként ment nyugdíjba 2012-ben.

Az oktatás irányítás terén végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston díjban részesült.

Szakmai, közéleti tevékenysége: több évig vezette a Szakképzési Tankönyvi Tanácsot, kurátora volt a Tempus Közalapítványnak, tagja volt a Felnőttképzési Akkreditációs Testületnek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felsőoktatási Szakképzési Bizottságának és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Felnőttképzési Programszakértői Bizottságának. 

Több egyetemi jegyzet és tankönyv társszerzője. Számtalan cikket publikált a szakképzés, a felnőttképzés és a humán szféra minőségirányításának témakörében.

 
az IT tagjai:
Klárik Attila

Igazgató – LAM Alapítvány

Felnőttképzési szakértő, bölcsészkari doktorandus.

Románia Kormánya - Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala – kabinet-igazgató, Románia Kormánya - miniszterelnök-helyettesi tanácsadó, Kovászna Megye Könyvtára – könyvtáros-szerkesztő, Oktatási Minisztérium – szaktanfelügyelő, szerkesztő és publicista különböző országos lapoknál, magyar-angol és román nyelvekre szakosodott hivatásos fordító, képviselő - Kovászna Megye Önkormányzata, az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának, illetve a Régiók Kamarájának tagja, több szaktanulmány, szépirodalmi és publicisztikai alkotás szerzője.

 
Modláné Görgényi Ildikó
 

Nyugdíjas, szakértő, szaktanácsadó

Okleveles gépészmérnök, mérnök-tanár, három éves doktori iskolát végezte, svájci, német, kanadai, svéd, továbbképzéseken vett részt. Elismerései: Életműdíj, Trefort Ágoston Díj, Arany Érdemkereszt. A CEDEFOP-ban hat éven át Board tag Magyarország képviseletében.

Munkatapasztalatot szerzett mérnökként, középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként, a szakképzés és a felnőttképzés területén szakfelügyelőként, minisztériumi irányítóként, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-helyetteseként, főigazgatójaként, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-helyetteseként. Több szakmai kiadvány és tankönyv írója. Főbb területe a fejlesztés és rendszerek építése.

 
PhD. Váradi Natália
 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, a ”GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Tudományos fokozatát 2008–ban védte meg (Debreceni Egyetem BTK). A KárpátHáló Egyesület alapító tagja.

Magas szintű szakmai munkájáért több kitüntetésben is részesült, így; a Tehetségek Szolgálatáért járó éves díj 2018, Magyar Arany Érdemkereszt 2019,MTA Arany János-érem 2020.

Számos szakcikk szerzője és a történész konferenciák rendszeres előadója, moderátora.

 
 
 

A KárpátHáló KESZ alapító szervezetei:

A szervezet neve

Ország

Fő tevékenység

Tabula Felnőttképző Központ

Románia,

Maros megye

képzés

LAM Alapítvány

Románia, Kovászna megye

képzés, hitelezés

Nagykapos és Vidéke Társulás

Szlovákia

képzés, rendezvényszervezés

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa

Zathureczky Berta Otthon

Románia,

Kovászna megye

idősgondozás

Oktker-Nodus Kiadó Kft.

Magyarország,

Veszprém megye

felnőttképzés, könyvkiadás

II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola

Ukrajna

képzés

Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény

Szerbia

képzés, rendezvényszervezés

Európa Jövője

Egyesület

Magyarország,

Bács Kiskun megye

rendezvényszervezés

KárpátHáló Egyesület

Magyarország,

Bács Kiskun megye

képzés, rendezvényszervezés

Hírös Sport Nonprofit Kft.

Magyarország,

Bács Kiskun megye

sport, szabadidő, rekreáció és rendezvényszervezés

 

Csatlakozás a KárpátHáló KESZ együttműködéshez

A felvételt elnyerni szándékozó tagjelölt szervezetek felvételi kérelmet kell, hogy benyújtsanak az elnöknek címezve, egy szándéknyilatkozat kitöltésével. A szándéknyilatkozatot postán és, e-mailen a KárpátHáló Egyesület honlapján megadott egyesületi címre kell eljuttatni. Amennyiben a tagjelölt szervezet megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek, és a KESZ Tanácsa kétharmados szótöbbséggel a felvételt támogatja, akkor a szervezet felvételt nyer a KárpátHáló KESZ szervezetébe.
 
A felvétel feltételei:
 • a tagjelölt szervezet legalább egy éve végez a székhelye szerinti országban jogszerű felnőttképzési, szociális, egészségügyi, rekreációs, vagy ifjúság segítő tevékenységet, illetve önálló települési önkormányzat
 • nincs adótartozása és nem folyik ellene büntető eljárás
 • a szervezeti fő folyamatai minőségbiztosítottak, vagy alkalmas a szervezet a KárpátHáló KESZ által elvárt minőségi követelmények garantálására (Erről a KESZ IT döntése szerint az IT szakértői előzetes helyszíni szemlén, vagy iratok bekérése és áttanulmányozása alapján kell, hogy meggyőződjenek.)
 • a felvételét kérő szervezet, írásban nyilatkozott a KárpátHáló KESZ Alapító okiratában és a Szervezeti Szabályzatában leírtak, valamint a KárpátHáló KESZ Etikai kódex elfogadásáról és betartásáról.

 

KÁRPÁTHÁLÓ KESZ ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ IDŐS KÜLHONI MAGYAROKÉRT
2013-2020

 

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett ingyenes 30+3 órás számítógép használói képzés adatainak összefoglaló táblázata

Képzési helyszín

Ország

A képzés zárásának Időpontja

Átlag életkor

Képzésre

jelentkezők

száma

Képzést

sikeresen befejezte

Sepsiszentgyörgy

Románia

2016. július 27.

74

12

10

Magyarkanizsa

Szerbia

2016. december 13.

63.2

15

15

Beregszász I.

Ukrajna

2017. április 21.

60,5

60

51

Beregszász II.

Ukrajna

2017. április 21.

Beregszász III.

Ukrajna

2017. április 21.

Magyarkanizsa

Szerbia

2017. szeptember 29.

66

15

15

Beszterce

Románia

2018. március 23.

63

12

12

Sepsiszentgyörgy

Románia

2019. augusztus 8.

71,4

21

20

Beregszász I.

Ukrajna

2019. augusztus 23.

65,1

25

20

Beregszász II.

Ukrajna

2019. augusztus 23.

22

17

Magyarkanizsa

Szerbia

2019. augusztus 28.

68,3

15

15

Gyimesközéplok

Románia

2019. szeptember 2.

66,6

16

14

Lészped

Románia

2019. szeptember 27.

59,3

15

14

Diószeg

Románia

2019. október 22.

57,1

16

11

 

Összesen

 

2016 - 2019.

 

244

214

 

 

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett ingyenes 16+2 órás okostelefon használói klubfoglalkozások adatainak összefoglaló táblázata

 

Klubfoglalkozások helyszíne

Ország

A projekt zárásának Időpontja

Átlag életkor

A projektben résztvevők

száma

Magyarkanizsa

Szerbia

2020. október 30.

67,4

9

Diószeg

Románia

2020. november 11.

52,8

7

 

 

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett „GENKAPOCS” (generációs kapcsolatok) projekt adatainak összefoglaló táblázata

 

Klubfoglalkozások helyszíne

Ország

A projekt zárásának Időpontja

Átlag életkor

A projektben résztvevők

száma

Sepsiszentgyörgy

Románia

2017. május 30.

68,8

6

 

 

 


A KESZ ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

 

 1. Számítástechnikai ismeretek képzés Sepsiszentgyörgyön (lásd: Események)
 2. Számítástechnikai ismeretek képzés Magyarkanizsán
 3. „GENKAPOCS” projekt Veszprémben (Célja: a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolat építése és működtetése az idősotthonokban lakó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között.)
 4. A sepsiszentgyörgyi Zathu­reczky Berta Idősgondozó és Ápoló Központ, mint a KárpátHáló KESZ – Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért Kárpát-medencei szervezet tagja 2016 novemberében a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatósággal együttműködve elindította a KárpátHáló Egyesület által kezdeményezett „Genkapocs” (Generációs kapcsolatok) elnevezésű programot. Bővebben itt.
 5. Informatika képzés a veszprémiÉletöröm Idősek Otthonában 2016. november 7. és 2017. február 27.-e között
 6. Informatika képzés időseknek Ukrajnában aII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, Beregszászon