KárpátHáló Egyesület

A Kecskeméti Törvényszék a Pk.60.129/2013/27. ügyiratszámú végzésében 2016.  09. 28.-i dátummal elrendelte egyesületünk alapszabály módosítását a bírósági nyilvántartásban 03-02-0003367 számon.

Miután a bíróság megállapította, hogy az egyesület által benyújtott okiratok alakilag és tartalmilag is megfelelőek, ezért az alábbiakat rendelte el:

  1. a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosításának kelte: 2016. 09. 28.
  2. a képviseletre jogosult (elnök) Palotás József, megbízásának időtartama 5 év
  3. az egyesület vezető tisztségviselői: Palotás József, Modláné Görgényi Ildikó és Varga István.

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

Bővebben: Új tag lehet

A KárpátHáló Egyesület belépett a belgiumi székhelyű « European Covenant on Demographic Change » elnevezésű nemzetközi nonprofit egyesületbe. Az egyesület a belga Royal Decree issued in accordance with Article 50 of the Law of 27 June 1921. törvény alapján a <Rue Froissart numéro 111 à Bruxelles (1040 Bruxelles)> címen került bejegyzésre.

Az egyesület, amely egy európai szövetség a népesedési átalakulásért, lényegében egy nyitott hálózat, amelynek tagjai lehetnek személyek, egyesületek, szövetségek, cégek, stb, mindazok akik egyetértenek az alapítói célokkal, és elfogadják az alapszabályt.

Bővebben: ECDC tagság

Sikeresen lezárult a KárpátHáló Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele.

A Szegedi Ítélőtábla Pkf. I. 20. 329/2014/5. számú másodfokú eljárásban lefolytatott végzése szerint a KárpátHáló Egyesületet a Kecskeméti Törvényszék a 2014. február 14. napján kelt Pk. 60. 129/2013/7. sorszámú végzése alapján és a hivatkozott másodfokú törvényszéki végzés szerint, bírósági nyilvántartásba vette


Az itélőtáblai végzés értelmében a 2014. május 5. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szolgált az elsőfokú nyilvántartásba vételi végzés helyben hagyására.

Az egyesület tagjaitól sok munkát igénylő, hosszadalmas jogi eljárás sikeres befejezéséért a KárpátHáló Egyesület vezetői köszönetet mondanak mindazoknak, akik szakszerű munkájukkal hozzájárultak az egyesület bírósági bejegyzéséhez.