KárpátHáló Egyesület

A KárpátHáló Egyesület célja, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára. 

Az egyesület nemzetközi, oktatási, kulturális, szociális tevékenységet végez, elsősorban képzések és rendezvények szervezését tűzi ki célul. Az egyesület kiegészítő jelleggel, e célok megvalósításának előmozdítása érdekében végez gazdasági-vállalkozási tevékenységet.

 

Egyesület feladata

Munkakapcsolatot épít ki minisztériumokkal, kormányhivatalokkal, és önkormányzatokkal továbbá az időskorúak közösségi szervezeteivel és fiatalok intézményeivel, kiemelten azok hálózati együttműködési formában működő szerveivel.

Szakmai és munkakapcsolatot épít ki hazai és határon túli magyar ajkú területeken működő felnőtt-képző, szociális és egészségügyi szolgáltató szervezetekkel, önkormányzatokkal.

Szakmai konferenciák, tanulmányutak, képzések, konzultációk, közösségi programok, kulturális, művészeti, média és egyéb rendezvények szervezésével valósítja meg kitűzött céljait az időskorúak tekintetében, és elősegíti tagjainak korszerű ismeretekhez jutását.

 

Napjainkban egyre fontosabb feladattá válik a településeinken élő időskorú lakossággal való törődés a velük való közvetlen kapcsolat felvétele, számukra a tartalmas, „élhető élet” feltételeinek megteremtése.

Sokszor a magukra maradt, aktív elfoglaltságot maguknak nem találó időskorú emberek úgy érzik, hogy nincs már rájuk szükség, ezért magukba zárkóznak és gyorsabban romlik mentális és egészségi állapotuk. Elzárkóznak az őket körülvevő környezettől, és elfordulnak a közösségi élettől, a politikától. Legtöbbjük már szavazati jogával sem kíván élni.

Ha odafigyelünk a településeinken élő időskorú állampolgárainkra, és segítjük őket a tartalmas, aktív élet élésében, akkor túl azon a jó érzésen, amit az embertársaink segítése kapcsán érezhetünk, további eredményeket is tapasztalhatunk;

  • növekszik a településünk közéletében az aktív résztvevők száma, ezáltal növelhető az önkormányzatot támogatók száma
  •  javulhat az idősek egészség megőrző képessége
  • bizonyos közösségi feladatok elvégzéséhez új humán erőforrás kapacitásra teszünk szert
  • az időskorúak aktív életmódját segítő hálózati tevékenységbe bekapcsolódva új perspektívákat nyithatunk az időskorú szervezett tevékenységekben (pld: csere kirándulások), és erősíthetjük a külhoni magyarsággal való összetartozásunkat is.

Az idősek aktivizálásának egyik sikeres eszköze a képzés, amely az értelmes és hasznos időtöltésen túl közösségépítő erővel is bír. A képzésekhez kapcsolt egyéb; szociális, egészségügyi stb. szolgáltatások együttesen eredményezhetik az életmód váltását, az „élhető élet megélését”. Ezt a komplex tevékenységet célszerűen a települési önkormányzat koordinálásával együttműködésbe szerveződő felnőttképző, egészségügyi, szociális és egyéb szervezetek tevékenysége révén lehet hatékonyan megvalósítani. A települési szinten túl regionális, az egész Kárpát-medence magyar lakta területére kiterjedő hálózati együttműködésben ez a tevékenység a nemzetpolitika szintjére is emelhető.

A KárpátHáló Egyesület 2015. március 20-án tartott közgyűlésén döntött arról, hogy kéri felvételét a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszterbe. A PannonForrás szervezetében az egyesületünknek érdeke a belépés, miután annak jövőképe, hogy a Kárpát-medencében tudás és innováció alapú, környezettudatos, fenntartható gazdasági övezet jön létre. A belépés előkészítésével és az egyesületünk képviseletével a közgyűlés Dr. Madarász Sándort kérte fel. A felvételhez szükséges dokumentumokat a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszterbe az egyesületünk megküldte.