KárpátHáló Egyesület

 

A digitális írástudás képzés keretében egyesületünk 2019-ig önerőből a KESZ keretében több mint száz külhoni magyar honfitársunknak is megtanította a számítógép alapfokú használatát. Az ingyenes képzésünk iránt Sepsiszentgyörgyön, Besztercén (Románia), Magyarkanizsán (Szerbia) és Beregszászon (Ukrajna) is nagy volt az érdeklődés. A képzések közvetett haszna nemzetstratégiai szempontból is igen nagy jelentőségű volt. Ezért a projektek eredményeiről 2019-ben a KESZ elnöke beszámolt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A beszámoló fogadtatása kedvező volt, aminek eredményeként az egyesületünk a Bethlen Gábor Alaptól a folytatásra támogatást kapott.

A projekt célja: a határainkon túl élő szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép és az internet használatának megtanítása, 30+3 órás ingyenes képzés keretében.

Célcsoport: külhoni 60 év feletti magyarok. A szórványban, ha nincs elegendő 60 év feletti jelentkező a képzések helyszínén, akkor a korhatár 50 év.

A képzések helyszínei és a létszámok:

 • Szerbia, Magyarkanizsa 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Ukrajna, Beregszász 2 x 15 fő, összesen: 30 fő
 • Románia, Sepsiszentgyörgy 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Románia, szórványban, három magyar-csángó településen 3 x 15 fő, összesen 45 fő. A szórványban történő képzések helyszíneinek meghatározása a program első ütemében, a helyszíni felmérést követően történik meg. A képzési csoportok 15 fős száma átlagos számot jelent. A képzések 10-25 fő közötti létszámmal szervezhetők meg.

A projekt indikátora: a kiképzettek száma összesen el kell, hogy érje a 105 főt.

A projekt időtartama: 2019. 04. 01. - 2019. 12. 31.

Várható eredmény: A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés (és az azt követő 3 órás záró konzultáció) eredményeképpen a 105 résztvevő megtanulja a számítógép, és az internet használatot.

Projekt eredményei

A külhoni magyarok számára a „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés megvalósítását a Bethlen Gábor Alap működés célú támogatással segítette. A program megvalósításának a forrásaihoz az egyesület és a KESZ partner szervezetek jelentős önrésszel járultak hozzá a számítógépes termek biztosításával, és munkatársaik önkéntes munkájával. A képzést a KESZ partnerség jegyében magyarországi felnőttképző az Oktker-Nodus Kiadó kft. tartotta meg, de az oktató minden esetben helyi szakember volt. A képzés eredményességét a befejezést követő háromórás záró konzultáción az egyesület és a képző cég szakembereiből álló háromfős bizottság mérte. A képzések helyszíneit az egyesület helyi KESZ partnerei biztosították, amelyeknek a munkatársai látták el a képzések szervezésével kapcsolatos helyi feladatokat is. A projektvezető Horváth Zoltán Pálné a KárpátHáló Egyesület tagja volt, a szakmai irányítás feladatait Dr. Madarász Sándor felnőttképzési szakértő, KESZ elnök látta el.

A képzések helyszínei

Sepsiszentgyörgy

 • Képzés ideje: 2019. július 16. – augusztus 8. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 9.
 • Képzés helyszíne: Zathureczky Berta Idősgondozó Központ, Sepsiszentgyörgy Grigore Balan utca 31.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 21 fő
 • A képzést elvégezte 20 fő
 • Átlag életkor 71,4 év

Beregszász
Beregszászon a képzés két csoportban, más-más időpontban történt, azonos napokon és helyen.

 • Képzés ideje: 2019. július 29. – augusztus 23. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019.08. 23.
 • Képzés helyszíne:
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Ukrajna
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 47 fő
 • A képzést elvégezte 37 fő
 • Átlag életkor 65,1 év

Magyarkanizsa

 • Képzés ideje: 2019. július 27. – augusztus 28.
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 30.
 • Képzés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény
 • Serbia - 24420 Kanjiža (Magyarkanizsa); Glavni trg 9. (Fõ tér 9)
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 68,3 év

Gyimesközéplok

 • Képzés ideje: 2019. augusztus 12. – szept.- 2. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 05.
 • Képzés helyszíne: Helyi iskola osztályterme.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 66,6 év

Lészped

 • Képzés ideje: 2019. szept. 6. – szept. 27. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 28.
 • Képzés helyszíne: Lészped Önkormányzat Művelődési Háza.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 15 fő
 • A képzést elvégezte 14 fő
 • Átlag életkor 59,3 év

Diószeg

 • Képzés ideje: 2019. szept. 30. – október 22. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. október 26.
 • Képzés helyszíne: Diószeg óvodaTuta, Grădinița Târgu-Trotuș, sat Tuta, Str.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 14 fő
 • A képzést elvégezte 11 fő
 • Átlag életkor 57,1 év

 

A képzések tapasztalatai

A képzés az alábbi három modulból állt:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés

Az egyes modulokra meghatározott képzési idő nem volt elegendő arra, hogy minden tanuló megértsen és begyakoroljon mindent az előírt követelmények szerint. Több tanuló az átlagosnál lassabban haladt, több tanári segítségre és otthoni gyakorlásra volt ezeknek a tanulóknak szüksége. Ezért a 15 főnél nagyobb csoportoknál ez nagy terhet jelentett a tanárok számára. Végül a rutinos tanárok megoldották ezt a feladatot és minden tanulót, aki kitartó volt, sikerrel segítettek a képzési követelményeknek megfelelőek elsajátításában. A képzés résztvevőinek előnyös volt, hogy a képzés anyanyelvükön, magyarul folyt. A tanulócsoportokban kialakuló új ismeretségek segítették a helyi magyar közösségek megerősödését is. A kapcsolati háló fenntartását pedig a megtanultak alapján létrehozott Facebook csoportok teszik a jövőben eredményesebbé.

A magyarság tudat megélésének örömteli pillanata volt minden képzési helyszínen a képzés követelményeinek teljesítését igazoló hivatalos magyar nyilvántartás szerinti oklevelek átvétele. Az ingyenes képzési lehetőségért a tanulók mindenütt hálásak voltak, és úgy érezték, hogy kisebbségben, szórványban élve sem maradtak magukra.

A KárpátHáló Egyesület helyszínekre utazó tagjai – önkéntes munkavégzésükön túl – az ünnepélyes oklevél átadásokra ajándékokat (könyv, DVD, CD) is vittek a képzést sikerrel elvégzők számára.

Az idős külhoni magyarok a képzés által nyújtott digitális írástudás ismereteik révén, új lehetőségekhez jutottak a kapcsolattartásban, az információszerzésben és általában az életminőségük javításában.

A képzések iránt nagy volt az érdeklődés és a csángó-magyar településeken meghirdetett képzések kivételével többszörös volt a túljelentkezés.

A csángó-magyar településeken a kisebb mértékű érdeklődés okai az alábbiakban keresendők:

 • a képzések idején (nyári és a kora őszi hónapok) a településen élő munkaképes férfiak otthonuktól távol vállalnak munkát (Lészpeden és Diószegen csak nők voltak a képzésben)
 • a hagyományos társadalmi szerepekből, elvárásokból és megszokásokból eredően nem gyakori az, hogy hatvan év feletti nők iskolapadba üljenek
 • a zárt közösségekben több az idősekben az aggodalom a félelem minden újjal és a tanulással szemben
 • sok esetben az otthon maradt nőkre hárul a gazdálkodás (kert, állatok, stb.) és a gyereknevelés minden gondja

Mindezek ellenére a projekt keretében a szórványban három csángó-magyar településen összesen negyven idős honfitársunk tanulta meg a számítógép alapfokú használatát. Különösen örömteli volt, hogy a kétszázadik külhoni magyar, aki a KárpátHáló Egyesület által szervezett képzés oklevelét átvehette, egy 80 év feletti csángó-magyar lészpedi lakos volt.

A projekt értékelése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a képzések tanárai és a helyszíni szervezők körében. A képzések tanárai és a helyszíni szervezők - a képzések operatív végrehajtói - minden esetben külhoni magyar helyszíni szakemberek voltak.
A kérdőíven az alábbiakról kívántunk információt gyűjteni:

 • a képzési program megfelelősége
 • a képzés szervezés és lebonyolítás megfelelősége
 • partnerség a végrehajtásban, a partnerség minősége

A kérdőíven javaslatot kértünk:

 • a tananyag tartalmának jobbítására
 • a képzés szerkezetének és óraszámának a módosítására
 • új képzésekre
 • andragógiai és módszertani ajánlásokra

A képzések operatív végrehajtóinak a kérdőíves felmérési eredményei alapján a projekt általános elégedettségi mutatója 97,15%.Ez kimagaslóan jónak mondható.
100%-os volt az elégedettség az egyesület projektszervezetével a KárpátHáló KESZ – el való együttműködés és a képzési körülmények, a számítógépekhez való hozzáférés kérdésében. A 30 órás képzést azonban csak 64,1% elégedettségi szinten ítélték elegendőnek a számítógép alapfokú használatának megtanítására a megkérdezettek. Ezért közel 100% - ban javasolták a képzések folytatását, kiterjesztését. A tanári vélemények alapján, mivel Időskorban a koncentráció hosszú távon nem fenntartható, ezért több gyakorlati foglalkozást kell tervezni a jövőben, az óraszám 40 – re történő emelésével. Általános vélemény szerint nagyon sikeres volt az egységes géppark használata (az egyforma laptopokon könnyebb követni a bemutatott gyakorlatokat, mint egy heterogén számítógépes környezetben). A nem szórványban élő magyarok településein a tapasztalatok szerint a számítógépes képzésre van a legnagyobb igény a szépkorúak körében, ezt igazolja az a tény is, hogy a meghirdetett 15 helyre mindenütt többszörös volt a túljelentkezés.

A projekt jelentős eredménye, hogy a válaszadók 96,6%- nak a véleménye szerint a képzés kiválóan segítette a helyi magyar közösségek szerveződését, megerősödését.

A lemorzsolódó tanulók aránya

Az előzetesen tervezett megengedhető lemorzsolódási arány 16,6% (beiratkozók száma: 18x7, elvégzi: 105)

A lemorzsolódás tényszámai:

 • Ukrajnában: 21,2%
 • Erdélyben: 4,7%
 • Csángó-magyar településeken: 11,1%
 • Romániában összesen: 9,0%
 • Szerbiában: 6,25%

Összesített lemorzsolódási arány: 13,1%

Eredmény:
A lemorzsolódási arány 13,1%, a tervezett megengedhetőnél 3,5%-al jobb!

 

Projekt indikátor

Projekt indikátor: A képzést sikeresen elvégzők száma

 • célkitűzés: 105 fő
 • teljesítés: 112 fő (30 férfi, 82 nő)
 • A projekt indikátor teljesítésének mértéke: 106,66%

Eredmény:
A képzést sikeresen elvégzők száma: 112 fő, a tervezettnél 7 fővel (6,66%-al) több.

 

A képzést sikeresen elvégzők életkor szerinti megoszlása (átlag életkor: 65,34 év)

A projekt PR tevékenysége

A projekt aktivitásainak megkezdése óta egyesületünk folyamatosan hírt adott e tevékenységéről. Ezeket a híreket, beszámolókat elsősorban az egyesület honlapján, illetve Facebook oldalunkon tettük közzé.

Ezeken túl több írást is megjelentettünk az European Commission EPALE; online felnőttkori tanulási platformján is. https://epale.ec.europa.eu

A projekt sikeres bejezéséért köszönetet mondunk az egyesület minden tagjának, aki önkéntes civil szervezeti munkájával részt vállalt a közös tevékenységben és a Bethlen Gábor Alapnak az anyagi támogatásért.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

Képek a projektről

Sepsiszentgyörgy

 

Magyarkanizsa

 

Beregszász

 

Oklevél átadás Beregszászon

(Balról: Phd. Váradi Natália helyi szervező, Dr. Orosz Ildikó rektor, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Horváth Zsuzsanna projektvezető, Phd. Beregszászi István tanár)

 

Gyimesközéplok

 

Lészped

 

Diószeg


 

Napjainkban szinte mindenütt találkozunk a számítógéppel, hivatalokban, oktatásban és otthonainkban is. A használata már szinte alapvető fontosságú, lépten, nyomon látjuk előnyeit és térhódításait. A szépkorúaknak sajnos nem mindig volt lehetőségük elsajátítani, ezeknek a gépeknek a kezelését, használatát. Ezért sokan elkönyvelték magukban, hogy ez nekik nagyon nehéz és nem is fogják tudni, megtanulni.

Idén, szeptember végén a KárpátHáló Egyesület ingyenes képzést szervezett Diószegen a szépkorúaknak, hogy ők is ilyen tanulási lehetőséghez jussanak. A képzésen 15 személy vehetett részt és 30 órán keresztül volt alkalmuk elsajátítani a számítógép kezelés alapjait. Nem csak a lehetőséget, hanem minden hozzávalót is biztosítottak arra nézve, hogy minden zavartalanul és rendben menjen. Hogyan is jutott hozzánk ez a képzés? Horváth Zsuzsanna projektvezető, régi jó barátunk és támogatónk, javasolta az egyesületben, hogy Diószeg ebben a projektben jó helyszín lenne, amit ez úton is nagyon szépen köszönünk és csángósan mondva „Isten fizessen kendnek” és az egyesületnek, akik megvalósították ezt.

Szeptember 29.-én Dr. Madarász Sándor a KárpátHáló KESZ elnöke és Madarász Erik az egyesület alapító tagja, megnyitották a képzést, Diószegen, az óvoda épületében, a magyar osztályteremben. 11 szépkorú hölgy igényelte a képzést, akik újra bebizonyították, hogy tanulni soha sem késő. Az egyesület 18 darab tiszta új laptoppal, egy tanítóval és egy adminisztrátorral járult hozzá a képzés teljességéhez. Kiss-Boros Rebeka helyi magyar tanár vállalta a képzés lebonyolítását, míg Kiss Sámuel ugyancsak helyi magyartanár, a helyszíni szervező szerepében járult a képzéshez.

 

A képzés megnyitása

 

A kurzus első napjaiban megismerkedtünk a számítógéppel és annak részeivel. Kiss-Boros Rebeka tanító néni, nagy türelemmel és hozzáértéssel tanította a szépkorú hölgyeket. Eleinte még csak ismerkedés, majd később egyszerűbb feladatok voltak napirenden. Minden órán igyekeztek a tanultakat gyakorlatba is ültetni. A résztvevők igen csak kitartóan figyeltek és igyekeztek elvégezni a feladatokat.

Lassan e-mail címet és Facebook-ot is csináltunk és meg tanultunk navigálni az interneten. Nagyon nagy örömmel küldtek egymásnak és családtagjaiknak elektronikus levelet és még nagyobb örömmel olvasták válaszukat. Hamarább megbarátkoztak az olyan távolinak és nehéznek tűnő internettel és a számítógép használatával. Napról napra lehetett látni, hogy a kitartó munka, a bátorítás és a gyakorlás meghozza a gyümölcsét. Újra megtapasztalhattuk, hogy tanulni soha sem késő és a siker mindig örömmel jár. 

Nagyon jó volt látni, hogy bár a képzés pont az őszi betakarítások idejére esett, az asszonyok, hűségesen látogatták a foglalkozásokat. Sokszor hallottuk, tőlük, hogy milyen jó ez a képzés, mert addig sem kell, dolgozzanak és inkább kikapcsolódásnak tekintették a kurzust. Ebből a szempontból is nagyon sikeresnek bizonyult, napról napra és hétről hétre. Nagyon jó volt látni az örömüket, hogy valakik gondoltak rájuk, az ő tanulási igényükre. Többször mondogatták és áldották a „magyarokat” akik elhozták a számítógépeket, hogy ők tanulhassanak.

Gyakorlati foglalkozást vezet Kiss-Boros Rebeka

 

Meglepő volt látni azt a vágyat, amely napról-napra felkerekedett bennük a több és több tanulásra, kérdeztek bátran és válaszokat is kaptak türelemmel. Mégis a legjobb talán az volt, amikor láthattuk, hogy a feladatokat és a kívánságaikat is egyedül el tudták végezni. Ez bizonyította a legjobban ennek a képzésnek a hasznosságát, szükségességét és jótékony hatását. Sőt, a résztvevők már mondták, hogy más korunkbeli hölgy érdeklődött, hogy lesz-e még ilyen kurzus, mert ők is szívesen részt vennének ilyen hasznos tanulásban.

A záró konzultáció napján a hölgyek szép hagyományos kendőkben, hozták a galuskát (töltött káposztát), és finomabbnál finomabb süteményeket, amelyeket a procedúra lejártával, a vendégekkel közösen elfogyaszthatnak. A programot Kiss-Boros Rebeka tanító néni nyitotta meg és miután köszöntötte vendégeinket, megköszönte az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy Diószeg településére is gondoltak ebben a programban. Ez után Modláné Görgényi Ildikó a KárpátHáló Egyesület elnökségének tagja köszöntötte a jelenlevőket, majd Horvát Zsuzsanna projektvezető is örömét fejezte ki, hogy köztünk lehet. A feladatokat a szépkorúak ügyesen teljesítették, majd a pozitív elbírálás után átvehették az oklevelet, amit örömmel tartottak a kezükbe és büszkén nézegették.

Záró konzultáció

 

A hivatalos és formális papír munkák után, a diószegi hölgyek hálásan köszönték az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy ez a képzés itt náluk is megvalósulhatott. Ezt követően kötetlen és jó hangulatú beszélgetések mellett elfogyaszthattuk, azokat a finomságokat, amelyeket a képzésen résztvevők készítettek. Finom és ízletes ételek, amelyekben benne volt a szívük lelkük.

A képzést sikeresen elvégzők és a tanító néni

 

Köszönetet szeretnénk mondani a KárpátHáló Egyesületnek; Dr. Madarász Sándor KESZ elnök úrnak, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tagnak, Horváth Zsuzsanna projektvezetőnek, és Madarász Erik alapító tagnak. Köszönjük a felnőtt-képző Oktker-Nodus Kiadó Kft-nek; Sinka Katalinnak, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a Magyar kormány támogatásának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a Kárpátok keleti oldalán lévő szórvány magyar településekben élő csángó-magyaroknak szervezett képzésekért. Isten fizesse kendteket!

 

Kiss Sámuel
diószegi tanító

 

Egyesületünk a 2019. évi munkatervének megfelelően augusztus utolsó napjaiban fejezte be Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. – vel kötött megállapodás értelmében megszervezett - a Magyarországon 00515/2014/D027 számmal nyilvántartott – „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű képzést. A 30 órás képzésen térítésmentesen az idős külhoni magyarok vehettek részt. A képzés sikeres elvégzésének eredményeként két csoportban összesen 37 fő honfitársunk tanulta meg a számítógép használatát. A képzés költségeit a partneri együttműködésben közreműködő szervezetek és a Bethlen Gábor Alap támogatása biztosította.

A képzés megnyitóján, a képzésen és az oklevél átadó ünnepségen készültek az alábbi fotók.

 

Dr. Orosz Ildikó a főiskola rektora megnyitja a képzést. Mellette PhD. Váradi Natália szervező és PhD. Beregszászi István adjunktus a képzés tanára

A megnyitó résztvevői

Az első óra

Gyakorlati foglalkozás

PHD. Beregszászi tanár úr magyaráz

Team munka

Sikerült!

A képzés zárása, ünnepélyes oklevél átadás

Oklevelek átadása; PhD.Váradi Natália helyi szervező, Dr.  Orosz Ildikó rektor, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök és PhD.  Beregszászi István tanár 

Zárszó; Dr. Madarász Sándor jobbra: Dr. Orosz Ildikó rektor, PHD. Váradi Natália, balra Horváth Zsuzsa projektvezető és PHD.  Beregszászi István tanár

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

A KárpátHáló Egyesület küldetésének és az alapító okiratában megfogalmazottaknak megfelelően az idei évben is folytatja az időskorúak életminőség javítását szolgáló projektjeit. Az egyesület megalakulása óta több sikeres projektet valósított meg, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű az idősek digitális írástudás tanítási projektje, aminek keretében az idős embereket megtanítjuk a számítógép és az internet használatára, a mai korszerű digitális kommunikáció alapismereteire. Már az első projektjeinket is – az alapítói szándéknak megfelelően – a határainkon túli magyarok lakta területekre is elvittük, azt tudván, hogy az ott élő idős magyar honfitársainknak nagyobb szüksége van arra a segítségre, amit az ingyenes magyar nyelvű alapfokú számítógép használói képzés jelent. Így 2018. év végére már több mint száz külhoni idős magyart tanítottunk meg a számítógép és az internet használatára térítésmentesen. Az Erdélyben, Kárpátalján és Szerbiában tartott képzéseink anyagi fedezetét az egyesületünk tagjai önerőből, illetve a munka során velünk partnerségben együttműködő intézmények, önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek adták össze.

A KárpátHáló Egyesület a cselekvési terveinek a megvalósításához a projektek végrehajtására egy a partneri együttműködésen nyugvó társulást hozott létre gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, szociális-, kulturális-, oktatási intézmények, alapítványok és más egyesületek részvételével. Az együttműködés a KárpátHáló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) nevet kapta. Tagjai, akik között szép számmal van határainkon túli is, a KESZ szabályai szerint egy-egy konkrét program végrehajtására megállapodásokat (szerződéseket) kötnek. Az elmúlt évek közös munkájában vállalt kiemelkedő tevékenysége és anyagi vagy egyéb hozzájárulása miatt az alábbi partnereinknek kell köszönetet mondanunk:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Románia, Sepsiszentgyörgy
 3. "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény Szerbia, Magyarkanizsa
 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrajna,Beregszász
 5. LAM Alapítvány Románia, Illyefalva
 6. Andrei Muresanu” Főgimnázium Románia, Beszterce

A képzések sikere és a mind szélesebb körben jelentkező igény az újabb képzések iránt, arra ösztönözte egyesületünket, hogy további forrásokat tárjon fel a jövőben megvalósítandó projektek fedezetéhez. Ezért 2018. év végén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával projekttervet nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- hez működési célú támogatásra, a külhoni szépkorúak infokommunikációs programjának folytatására és kiterjesztésére a szórvány magyarság területére is. Ennek keretében Ukrajnában 2x15, Szerbiában 1x15, Erdélyben 1x15, és a csángó-magyarok lakta területen 3x15 fő ingyenes képzését terveztük megvalósítani. Ez a képzés, amely a magyar Felnőttképzési Törvénynek megfelelő, nyilvántartásba vett hivatalos képzés, a magyarság tudat erősítése szempontjából, érzelmileg is nagyon fontos a külhoni idős magyaroknak.

A képzések előkészítése, a képzési helyszínek kiválasztása 2019. második negyedévében megtörtént. A helyszíni felmérések tapasztalatai és a lehetőségek számbevétele és értékelése után az alábbi képzések megszervezéséről született döntés.

 

1.       Sepsiszentgyörgy, Románia 21 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Sepsiszentgyörgy,Románia
 3. Kertváros Egyesület Sepsiszentgyörgy, Románia

2.      Magyarkanizsa, Szerbia 16 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. "Cnesa" Oktatási és Művelődési IntézményMagyarkanizsa, Szerbia

3.      Beregszász, Ukrajna 2x20 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, Ukrajna

4.       Gyimesközéplok, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Gyimesközéplok Önkormányzata Gyimesközéplok, Románia

5.       Lészped, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Lészped Önkormányzata Lészped, Románia
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Csíkszereda, Románia

6.       Diószeg, Románia 15 fő - Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Tatrosvásárhely Önkormányzata Tatrosvásárhely, Románia

 

A sepsiszentgyörgyi képzés augusztus 8.-án sikeresen befejeződött. A 21 fő jelentkezőből 20 fő eredményesen teljesítette a képzési követelményeket és kapta meg a képzésről a magyar hivatalos nyilvántartás szerinti tanúsítványt. A képzésre jelentkezők átlag életkora 71,4 év volt. A képzésen 4 férfi és 17 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 1. számú ábra.

1. számú ábra - Életkor szerinti megoszlás a sepsiszentgyörgyi képzésen

1. számú ábra - Életkor szerinti megoszlás a sepsiszentgyörgyi képzésen

 

A 30 órás képzést követően a projekt egy „Záró konzultációval” fejeződik be, amelynek része az ünnepélyes oklevél átadás is. A záró konzultáción minden tanuló önállóan megold egy komplex feladatot a tanultak alapján, amit a projekt partnerszervezeteinek képviselői által alkotott bizottság értékel.

A sepsiszentgyörgyi képzést sikeresen elvégzők

 

Eredményes volt a szerbiai Magyarkanizsán megszervezett képzés is. A képzésre 16 fő jelentkezett. A képzésre jelentkezők átlag életkora 68,3 év volt. A képzésen 2 férfi és 14 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 2. számú ábra.

2. számú ábra - Éeltkor szerinti megoszlás a magyarkanizsai képzésen

 

A képzést egy kompetencia felmérés előzte meg, amely a jelentkezők nyelvtudását és alap kompetenciáit hivatott megismerni. Erről készült kép látható az alábbiakban.

Kompetencia felmérés Magyarkanizsán

 

A képzés tanára itt is, mint minden esetben helyi szakember volt. A magyarkanizsai képzés sikerében jelentős szerepet vállalt Sarnyai Károly a Cnesa munkatársa, aki nagy türelemmel és szakértelemmel tartotta meg a képzés elméleti és gyakorlati óráit. A képzés során készült az alább látható kép, amint Sarnyai tanár úr segít az egyik tanulójának.

Idősek digitális írástudás képzése Magyarkanizsán

 

A KárpátHáló Egyesület 2019. évi digitális írástudás képzési projektje az idős (szépkorú) külhoni magyarok számára az év harmadik negyedévében fog befejeződni. Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a projekt a kitűzött célokat teljesíteni fogja és sikeresen lesz lezárható.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület