KárpátHáló Egyesület

A 2019. március 29.-én Zentán tartott taggyűlésén a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter tagszervezetei sorába felvette a KárpátHáló Egyesületet.

Egyesületünk a K-011/2015 számú taggyűlési határozata alapján kérte felvételét a klaszterbe, amelynek küldetése: „A Kárpát-medence gazdasági integrációját elősegítő ágazatok, új iparágak, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget szolgáló szakterületek emberi erőforrás igényének egységes biztosítása.”

A PannonForrás Klaszter a Kárpát-medencében élő magyarság társadalmi felzárkózását, a meglévő jelentős regionális különbségek csökkentését, a gazdasági és területi versenyképesség növelését és a nemzeti integrációt hivatott szolgálni.

A KárpátHáló Egyesület elfogadva a PannonForrás Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát és Etikai Kódexét, egyetértve a klaszter céljaival és stratégiájával, kiemelten a közös jövőképre épülő hálózatok és klaszterek közötti együttműködésben kíván közreműködni a küldetésében megfogalmazottak szerint. Az egyesület képviseletét a klaszterben a K-011/2015 számú taggyűlési határozat szerint Dr. Madarász Sándor a KárpátHáló KESZ elnöke látja el.

A PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter honlapja

 

A Kecskeméti Törvényszék közli, hogy a Palotás József elnök által képviselt Kárpátháló Egyesület (6000 Kecskemét, Rákóczi út 24. II/23.) ügyében, a törvényszék 2016. december 1-jén kelt, változás nyilvántartásba vételt elrendelő Pk.60.129/2013/27. számú végzése 2017. január 7. napján jogerőre emlkedett.

Kecskemét, 2017. február 6.

A Kecskeméti Törvényszék a Pk.60.129/2013/27. ügyiratszámú végzésében 2016.  09. 28.-i dátummal elrendelte egyesületünk alapszabály módosítását a bírósági nyilvántartásban 03-02-0003367 számon.

Miután a bíróság megállapította, hogy az egyesület által benyújtott okiratok alakilag és tartalmilag is megfelelőek, ezért az alábbiakat rendelte el:

  1. a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosításának kelte: 2016. 09. 28.
  2. a képviseletre jogosult (elnök) Palotás József, megbízásának időtartama 5 év
  3. az egyesület vezető tisztségviselői: Palotás József, Modláné Görgényi Ildikó és Varga István.