KárpátHáló Egyesület

 

Egyesületünk a korábbi években már több helyen sikeresen megtartott alapfokú számítógép használói képzését az idén is tervezi megszervezni a határon túli magyarok által lakott néhány településen. Eddig több mint száz, hatvan év feletti külhoni honfitársunk ismerkedhetett meg a 30 órás ingyenes képzésünk keretében a számítógép használatával. A képzéseket Szerbiában, Ukrajnában és Erdélyben a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (KESZ) elnevezésű projektszervezet helyi partnereinek közreműködésével és támogatásával valamint az egyesületünk tagjainak anyagi hozzájárulásával és munkájával tudtuk a résztvevők számára térítésmentesen megtartani.

A képzések folytatását 2019-ben az fogja lehetővé tenni, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a KárpátHáló Egyesület „SZÁMÍTÁSTECHNIKADigitális írástudás képzés szépkorú, külhoni magyarok számára elnevezésű projektjét – a Nemzetpolitikáért felelős Államtitkár Úr javaslatára - befogadta és a megvalósításához egyedi támogatást fog nyújtani. A támogatáshoz szükséges dokumentumokat elkészítettük, illetve beszereztük, és azokat Palotás József elnök úr a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által kért formában benyújtotta.

 A benyújtott projektterv szerint Szerbiában Magyarkanizsán, Ukrajnában Beregszászon és Romániában Sepsiszentgyörgyön továbbá három csángó településen szervezi meg a képzést az egyesület, összesen 105 fő részvételével. A Romániában található Diószeg, Magyarfalu, Gyimesközéplok, Pusztina és Lészped csángók által lakott települések közül a későbbiekben választjuk ki a három képzési helyszínt.

A képzés a magyar Felnőttképzési Törvénynek megfelelő, nyilvántartásba vett hivatalos képzés. Az alapismereti számítógép használói képzés az időskorúak számára az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. A tervezett tanmenet: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek (internet használat, böngészés, levelezés) és szövegszerkesztés.

Nemzetstratégiai megfontolások alapján kiemelten fontosnak tartja egyesületünk a Kárpát-medence régióiban élő külhoni szépkorúak infokommunikációs oktatását és ennek kiterjesztését a szórvány magyarság területére is. A szórványban élő külhoni szépkorú magyarokat az ingyenes képzéssel kívánjuk segíteni az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, az életkörülményeik javítása érdekében.

Az idős magyar közösségek kapcsolati hálójának az internet használat megtanulása egy új lehetőséget is teremt. A 30 órás képzést sikeresen elvégzők igazoló oklevelet kapnak, ami a magyarság tudat erősítése szempontjából érzelmileg is nagyon fontos. 

 

A 2019. március 29.-én Zentán tartott taggyűlésén a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter tagszervezetei sorába felvette a KárpátHáló Egyesületet.

Egyesületünk a K-011/2015 számú taggyűlési határozata alapján kérte felvételét a klaszterbe, amelynek küldetése: „A Kárpát-medence gazdasági integrációját elősegítő ágazatok, új iparágak, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget szolgáló szakterületek emberi erőforrás igényének egységes biztosítása.”

A PannonForrás Klaszter a Kárpát-medencében élő magyarság társadalmi felzárkózását, a meglévő jelentős regionális különbségek csökkentését, a gazdasági és területi versenyképesség növelését és a nemzeti integrációt hivatott szolgálni.

A KárpátHáló Egyesület elfogadva a PannonForrás Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát és Etikai Kódexét, egyetértve a klaszter céljaival és stratégiájával, kiemelten a közös jövőképre épülő hálózatok és klaszterek közötti együttműködésben kíván közreműködni a küldetésében megfogalmazottak szerint. Az egyesület képviseletét a klaszterben a K-011/2015 számú taggyűlési határozat szerint Dr. Madarász Sándor a KárpátHáló KESZ elnöke látja el.

A PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter honlapja

 

A Kecskeméti Törvényszék közli, hogy a Palotás József elnök által képviselt Kárpátháló Egyesület (6000 Kecskemét, Rákóczi út 24. II/23.) ügyében, a törvényszék 2016. december 1-jén kelt, változás nyilvántartásba vételt elrendelő Pk.60.129/2013/27. számú végzése 2017. január 7. napján jogerőre emlkedett.

Kecskemét, 2017. február 6.