Alapszabály módosítás

A Kecskeméti Törvényszék a Pk.60.129/2013/27. ügyiratszámú végzésében 2016.  09. 28.-i dátummal elrendelte egyesületünk alapszabály módosítását a bírósági nyilvántartásban 03-02-0003367 számon.

Miután a bíróság megállapította, hogy az egyesület által benyújtott okiratok alakilag és tartalmilag is megfelelőek, ezért az alábbiakat rendelte el:

  1. a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosításának kelte: 2016. 09. 28.
  2. a képviseletre jogosult (elnök) Palotás József, megbízásának időtartama 5 év
  3. az egyesület vezető tisztségviselői: Palotás József, Modláné Görgényi Ildikó és Varga István.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!