GENKAPOCS (generációs kapcsolatok) SIKERE SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Lassan immár egy éve múlt, hogy egyesületünk szakemberei megalkották a GENKAPOCS elnevezésű programot, amely a fiatalkorúak és az idősek kapcsolatát hivatott erősíteni, és szervezett keretek között biztosítani az e célból indított projektek fenntarthatóságát. Az első ilyen projektet az egyesület a KárpátHáló KESZ keretén belül Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Otthonban indította el Klárik Mária igazgató asszony vezetésével.

A projekt eredményeképpen az idősotthonban élő elmagányosodott, magukra maradt, de szellemileg friss gondozottak, valamint a nyugdíjas klub tagjai szervezett formában kerültek kapcsolatba olyan iskolás gyermekekkel, akiknek családi körülményeik miatt hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan töltheti el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát.

Az idősek esetében az idő strukturálásának a lehetősége, a tevékenységek végzése beszűkül, ezáltal beszűkülnek a társas érintkezési formák is. Így növekszik az érzelem és az ingerhiány, aminek következménye a szervi elváltozások, vagy azok elősegítése.    A gyerekekkel történő rendszeres találkozások, a közösen eltöltött idő és a beszélgetések kapcsán realizálódott a projekt célkitűzése; egyrészt új értelmet, hasznos elfoglaltságot, pozitív visszajelzéseket adni az időseknek mindennapjaikban, másrészt, bizonyos gondoskodást, odafigyelést nyújtani a gyermekeknek és egyben segíteni tanulmányi előmenetelüket is. Így az időskori folyamatokat olyan mederbe lehet terelni, ami által a társadalomban izolálódó, szerepkört vesztett, és a feleslegessé válás érzésével élő idősek hasznos részévé válnak ismét a társadalomnak. Fentieken túl a hagyományőrzés, bizonyos kultúrák átörökítésének is fontos eszköze lehet ez a „pót” nagyszülő – unoka kapcsolat.

A projekt eddigi tapasztalatai kitűnőek. A tapasztalatokat megerősítette az a felmérés is, amit a résztvevők teljes körében végeztek a KárpátHáló Egyesület szakemberei. A kérdőíves elégettség vizsgálatok eredményei közül érdemes kiemelni az alábbiakat, amelyek a projekt folytatására ösztönöznek.

A diák elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

A felmérés az alábbi területekhez kapcsolódott:

a)  Elégedettség a foglalkozásokkal általánosságban.
b)  Elégedettség a tanulásban nyújtott segítséggel.
c)  Elégedettség a tanuláson túl folytatott kommunikációval.
d)  Elégedettség a foglalkozások helyszínével.
e)  A mentori foglalkozáson túli, közös programok iránti igény.

A kérdésekre az általános elégedettséget kifejező igen, nagyon, a változó megelégedettséget tükröző nem mindig, és az elégedetlenséget jelentő nem válaszokat lehetett megjelölni.

Megállapítások:

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejező nem választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a diákok szinte teljes mértékben elégedettek. Egyetlen diák bizonytalan csupán a folytatás iránti igényében.
 • A tanulásban nyújtott segítséggel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikációval is tökéletesen elégedettek a diákok, de igény mutatkozik a tanuláshoz kapcsolódó témákon túli területekről folyó beszélgetések növelésére.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A diákok mintegy kétharmada igényelné a mentorokkal közös mozi vagy színházlátogatást.

A mentor (idős) elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

A felmérés az alábbi területekhez kapcsolódott:

f)  Elégedettség a foglalkozásokkal általánosságban.
g)  Elégedettség az időtöltés hasznosságát illetően.
h)  Elégedettség a tanulásban nyújtott segítség hasznosságát illetően.
i)  Elégedettség a tanuláson túl folytatott kommunikációval.
j)  Elégedettség a foglalkozások helyszínével.
k)  A mentori foglalkozáson túli, közös programok iránti igény.

A kérdésekre az általános elégedettséget kifejező igen, nagyon, a változó megelégedettséget tükröző nem mindig, és az elégedetlenséget jelentő nem válaszokat lehetett megjelölni.

Megállapítások:

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejező nem választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a mentorok (az idősek) egyikük kivételével teljes mértékben elégedettek. A folytatás iránti igény egyharmaduk esetében egyértelmű, míg kétharmaduk véleménye ingadozó!
 • Egy válaszadó kivételével a tanulásban nyújtott segítségükkel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikáció eredményével lényegében elégedettek a mentorok, de egyharmaduk azt tapasztalja, hogy a diákok nem mindig tudnak érdekes dolgokról kommunikálni.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A mentorok kétharmada igényelné a közös mozi vagy színházlátogatást, egyharmada bizonytalan ebben.

Az otthonról és a projektről képeket a honlapon és a Facebook-on lehet látni.

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ elnök

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!