Együttműködés

KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért

A KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (a továbbiakban: KESZ) alapító okiratát aláíró szervezetek kinyilvánították azt a szándékukat, hogy a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése, a generációk közötti együttműködés érdekében, a life long learning keretében főleg képzési és egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzése céljából hálózati együttműködést hoznak létre. Az együttműködésben a Kárpát-medence régió önkormányzatai, a régióban működő felnőttképző és a felnőttképzési, továbbá a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek, valamint a szociális, az egészségügyi, a kulturális és a rekreációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vesznek részt.

Küldetés

A KárpátHáló KESZ küldetése

A Kárpát-medence régióinak területén élő, főleg időskorú lakosság életkörülményeinek javítása a nem szakmai célú képzések és egyéb fejlesztő szolgáltatások által közvetített tudás, ismeret és készségek révén, és a nemzedékek közti kapcsolat erősítése.

Értékrend

A KárpátHáló KESZ értékrendje

  • az időskorúak tisztelete, tapasztalataik hasznosítása
  • az aktív, tevékeny időskorú életben vetett hit
  • a tudás és az ismeret fejlesztése iránti elkötelezettség
  • közösségépítés, közösségfejlesztés iránti elkötelezettség
  • időskorúak társadalmi, szociális helyzetének javítását szolgáló önzetlen szolgálat
Szervezet

A KárpátHáló KESZ szervezete

Az alapító okirat nem hoz létre az alapító felektől elkülönülő jogi személyt. Az alapítók az alapító okirat aláírásával kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy az alapító okiratban megfogalmazott közös tevékenységük koordinálása és végzése céljából partnerként együttműködnek a KárpátHáló KESZ más tagszervezeteivel és a KárpátHáló KESZ operatív tevékenységét végző mentor szervezettel a KárpátHáló Egyesülettel.

Irányítás

A KárpátHáló KESZ tevékenységének irányítása

A KárpátHáló KESZ legfelsőbb irányító szerve a KESZ Tanácsa. A KESZ Tanácsának munkáját az Elnök vezeti. A KESZ Tanácsába a KárpátHáló KESZ tagszervezetei egy-egy tagot delegálnak. Az operatív tevékenységet az elnök vezetésével a KESZ Tanács tagjai közül választott Irányító Testület (IT) végzi két tanácsülés között. 

Kérjük, hogy amennyiben a tervezett hálózati együttműködési tevékenységünk felkeltette érdeklődését és csatlakozni kíván projektszervezetünkhöz, úgy jelezze azt!

Tisztségviselők

A KárpátHáló KESZ tisztségviselői

Dr. Madarász Sándor

Elnök
Nyugdíjas, szakképzési és munkaügyi tanácsadó

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a KárpátHáló Egyesület alapító tagja és KESZ szervezetének vezetője. Okleveles gépészmérnöki, személyügyi szervezői és minőségügyi szakmai végzettségekkel rendelkezik.

Munkatapasztalatot szerzett: mérnökként komplex létesítmények tervezésében és üzemeltetésében Dél-Amerikában, egyetemi oktatóként a Budapesti Műszaki Egyetemen. A szakképzés és a felnőttképzés területén; a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatójaként, a Munkaügyi majd az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott több éven át. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat minőségügyi vezetőjeként irányította a munkaügyi központok partnerközpontú minőségirányítási rendszerének bevezetését. Az Nemzeti Erőforrások Minisztériumának politikai főtanácsadójaként ment nyugdíjba 2012-ben.

Az oktatás irányítás terén végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston díjban részesült.

Szakmai, közéleti tevékenysége: több évig vezette a Szakképzési Tankönyvi Tanácsot, kurátora volt a Tempus Közalapítványnak, tagja volt a Felnőttképzési Akkreditációs Testületnek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felsőoktatási Szakképzési Bizottságának és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Felnőttképzési Programszakértői Bizottságának. 

Több egyetemi jegyzet és tankönyv társszerzője. Számtalan cikket publikált a szakképzés, a felnőttképzés és a humán szféra minőségirányításának témakörében.

az IT tagjai

Klárik Attila

Felnőttképzési szakértő, bölcsészkari doktorandus.

Románia Kormánya – Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala – kabinet-igazgató, Románia Kormánya – miniszterelnök-helyettesi tanácsadó, Kovászna Megye Könyvtára – könyvtáros-szerkesztő, Oktatási Minisztérium – szaktanfelügyelő, szerkesztő és publicista különböző országos lapoknál, magyar-angol és román nyelvekre szakosodott hivatásos fordító, képviselő – Kovászna Megye Önkormányzata, az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának, illetve a Régiók Kamarájának tagja, több szaktanulmány, szépirodalmi és publicisztikai alkotás szerzője.

Modláné Görgényi Ildikó

Nyugdíjas, szakértő, szaktanácsadó

Okleveles gépészmérnök, mérnök-tanár, három éves doktori iskolát végezte, svájci, német, kanadai, svéd, továbbképzéseken vett részt. Elismerései: Életműdíj, Trefort Ágoston Díj, Arany Érdemkereszt. A CEDEFOP-ban hat éven át Board tag Magyarország képviseletében.

Munkatapasztalatot szerzett mérnökként, középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként, a szakképzés és a felnőttképzés területén szakfelügyelőként, minisztériumi irányítóként, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-helyetteseként, főigazgatójaként, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-helyetteseként. Több szakmai kiadvány és tankönyv írója. Főbb területe a fejlesztés és rendszerek építése.

PhD. Váradi Natália

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, a ”GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója.

Tudományos fokozatát 2008–ban védte meg (Debreceni Egyetem BTK). A KárpátHáló Egyesület alapító tagja.

Magas szintű szakmai munkájáért több kitüntetésben is részesült, így; a Tehetségek Szolgálatáért járó éves díj 2018, Magyar Arany Érdemkereszt 2019,MTA Arany János-érem 2020.

Számos szakcikk szerzője és a történész konferenciák rendszeres előadója, moderátora.

 

A KárpátHáló KESZ alapító szervezetei

Csatlakozás a KárpátHáló KESZ együttműködéshez

A felvételt elnyerni szándékozó tagjelölt szervezetek felvételi kérelmet kell, hogy benyújtsanak az elnöknek címezve, egy szándéknyilatkozat kitöltésével. A szándéknyilatkozatot postán és, e-mailen a KárpátHáló Egyesület honlapján megadott egyesületi címre kell eljuttatni. Amennyiben a tagjelölt szervezet megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek, és a KESZ Tanácsa kétharmados szótöbbséggel a felvételt támogatja, akkor a szervezet felvételt nyer a KárpátHáló KESZ szervezetébe.
 
A felvétel feltételei:
  • a tagjelölt szervezet legalább egy éve végez a székhelye szerinti országban jogszerű felnőttképzési, szociális, egészségügyi, rekreációs, vagy ifjúság segítő tevékenységet, illetve önálló települési önkormányzat
  • nincs adótartozása és nem folyik ellene büntető eljárás
  • a szervezeti fő folyamatai minőségbiztosítottak, vagy alkalmas a szervezet a KárpátHáló KESZ által elvárt minőségi követelmények garantálására (Erről a KESZ IT döntése szerint az IT szakértői előzetes helyszíni szemlén, vagy iratok bekérése és áttanulmányozása alapján kell, hogy meggyőződjenek.)
  • a felvételét kérő szervezet, írásban nyilatkozott a KárpátHáló KESZ Alapító okiratában és a Szervezeti Szabályzatában leírtak, valamint a KárpátHáló KESZ Etikai kódex elfogadásáról és betartásáról.

Kérjük, hogy amennyiben a tervezett hálózati együttműködési tevékenységünk felkeltette érdeklődését és csatlakozni kíván projektszervezetünkhöz, úgy jelezze azt!

KÁRPÁTHÁLÓ KESZ ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ IDŐS KÜLHONI MAGYAROKÉRT 2013-2020

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett ingyenes 30+3 órás számítógép használói képzés adatainak összefoglaló táblázata

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett ingyenes 16+2 órás okostelefon használói klubfoglalkozások adatainak összefoglaló táblázata

A KárpátHáló Egyesület által, külhoni magyaroknak, a KESZ keretében szervezett „GENKAPOCS” (generációs kapcsolatok) projekt adatainak összefoglaló táblázata