EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS DECEMBERBEN

A KárpátHáló Egyesület 2017. 12. 07.-én 10.00 órától közgyűlést tart. A közgyűlés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény(24420 SerbiaKanjiža (Magyarkanizsa) v Glavni trg br. 9. (Fő tér 9.). Ha a közgyűlés határozatképtelen lesz, akkor az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal ismételt közgyűlést tartunk.

Az ismételt közgyűlés időpontja: 2017. 12. 08. 14.00 óra.

Azismételt közgyűlés helyszíne: SerbiaMagyarkanizsa (Kanjiža) Fő tér 9. (v Glavni trg br. 9.)azOktatási és Művelődési Intézmény székháza.

A közgyűlés napirendi pontjai:

Az közgyűlés megnyitása, megjelentek köszöntése: Palotás József elnök

 1. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Palotás József elnök
 2. Beszámoló a KárpátHáló KESZ 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
 3. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár
 4.  Tájékoztató a KárpátHáló KESZ keretében készülő pályázatokról
  Előterjesztő: Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag
 5. Tájékoztató az egyesület tagságának aktuális létszámáról, tagdíjbefizetésekről, a 2018. évi tagdíjról. Tagfelvételi ügyek.
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár és Mihálka Nóra elnökségi titkár
 6. Egyebek
  6.1. A 2018. évi munkaterv megvitatása
  Előterjesztő: Palotás József elnök
  6.2. Új partnerkapcsolatok és közös pályázati lehetőségek
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
  6.3. Aktuális ügyek
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!