Kárpátháló egyesület

Kapcsolat és törődés

Napjainkban egyre fontosabb feladattá válik a településeinken élő időskorú lakossággal való törődés a velük való közvetlen kapcsolat felvétele, számukra a tartalmas, „élhető élet” feltételeinek megteremtése. Sokszor a magukra maradt, aktív elfoglaltságot maguknak nem találó időskorú emberek úgy érzik, hogy nincs már rájuk szükség, ezért magukba zárkóznak és gyorsabban romlik mentális és egészségi állapotuk. Elzárkóznak az őket körülvevő környezettől, és elfordulnak a közösségi élettől.

Az egyesületről

Az Egyesület küldetése

A KárpátHáló Egyesület küldetése, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára.

Szándékunk

Együttműködés a Szépkorúakért

A KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (a továbbiakban: KESZ) alapító okiratát aláíró szervezetek kinyilvánították azt a szándékukat, hogy a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése, a generációk közötti együttműködés érdekében, a life long learning keretében főleg képzési és egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzése céljából hálózati együttműködést hoznak létre. Az együttműködésben a Kárpát-medence régió önkormányzatai, a régióban működő felnőttképző és a felnőttképzési, továbbá a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek, valamint a szociális, az egészségügyi, a kulturális és a rekreációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vesznek részt.

Hírek

Minden, ami az Egyesülettel kapcsolatos