KÖZGYŰLÉS 2024

A KárpátHáló Egyesület (székhelye: 1031 Budapest, Prés utca 11.) közgyűlését 2024. február 23. 14.00 órai kezdettel összehívom.
A közgyűlés helyszíne: Budapest, Prés utca 11.

Egyesületünk alapszabályának 5. pontja értelmében a közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlést tartunk.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. február 26. 10.00 óra
Helyszíne: Veszprém, Bartók Béla u. 12. Oktker-Nodus Kiadó Kft. irodaház
.

Felhívom Tagtársaim figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés az
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes lesz.
A megismételt közgyűlésen a személyes részvételen túl lehetőséget
biztosítunk online módon történő részvételre is. Aki a megismételt
közgyűlésen online módon kíván részt venni, kérem, hogy 2024. február
23. – ig. ezt e-mailben nekem jelezze. mihalka.nora@gmail.com

Üdvözlettel:
Mihálka Gáborné
elnök

 

A 2024. február 23. közgyűlés napirendi pontjai

 1. A közgyűlés megnyitása
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök
 2. Beszámoló az egyesület 2023. éves költségvetéséről
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök
  Felkért hozzászóló: Modláné Görgényi Ildikó főtitkár
 3. Az egyesületi munka 2023. éves beszámolója
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök
  Felkért hozzászólók: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök; CsSzE projekt
  Kanyár Erika projektkoordinátor; NyAV
  Madarász Erik; MCsSzE projekt előkészítés
 4. Az egyesületi munka 2024. éves munkaterve
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök
  Felkért hozzászólók: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök; MCsSzE projekt; eljárásrend
  Varga István elnökség tagja; 10 éves jubileumi rendezvény
  Modláné Görgényi Ildikó főtitkár; NCA pályázat
 5. Javaslat az Alapszabály 3. g) pontjában leírtak időleges módosítására
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök
  év végéig érvényes hatállyal az olyan szerződések megkötésének jóváhagyását, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt a közgyűlés projektekként 300.000 Ft összegig az elnök hatáskörébe utalja.
 6. Egyebek
  Előadó: Mihálka Gáborné elnök; tagfelvétel és tagdíjfizetés

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!