Határon túli szépkorú honfitársaink digitális írástudás képzése – 2019

A KárpátHáló Egyesület küldetésének és az alapító okiratában megfogalmazottaknak megfelelően az idei évben is folytatja az időskorúak életminőség javítását szolgáló projektjeit. Az egyesület megalakulása óta több sikeres projektet valósított meg, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű az idősek digitális írástudás tanítási projektje, aminek keretében az idős embereket megtanítjuk a számítógép és az internet használatára, a mai korszerű digitális kommunikáció alapismereteire. Már az első projektjeinket is – az alapítói szándéknak megfelelően – a határainkon túli magyarok lakta területekre is elvittük, azt tudván, hogy az ott élő idős magyar honfitársainknak nagyobb szüksége van arra a segítségre, amit az ingyenes magyar nyelvű alapfokú számítógép használói képzés jelent. Így 2018. év végére már több mint száz külhoni idős magyart tanítottunk meg a számítógép és az internet használatára térítésmentesen. Az Erdélyben, Kárpátalján és Szerbiában tartott képzéseink anyagi fedezetét az egyesületünk tagjai önerőből, illetve a munka során velünk partnerségben együttműködő intézmények, önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek adták össze.

A KárpátHáló Egyesület a cselekvési terveinek a megvalósításához a projektek végrehajtására egy a partneri együttműködésen nyugvó társulást hozott létre gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, szociális-, kulturális-, oktatási intézmények, alapítványok és más egyesületek részvételével. Az együttműködés a KárpátHáló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) nevet kapta. Tagjai, akik között szép számmal van határainkon túli is, a KESZ szabályai szerint egy-egy konkrét program végrehajtására megállapodásokat (szerződéseket) kötnek. Az elmúlt évek közös munkájában vállalt kiemelkedő tevékenysége és anyagi vagy egyéb hozzájárulása miatt az alábbi partnereinknek kell köszönetet mondanunk:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Románia, Sepsiszentgyörgy
 3. „Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény Szerbia, Magyarkanizsa
 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrajna,Beregszász
 5. LAM Alapítvány Románia, Illyefalva
 6. Andrei Muresanu” Főgimnázium Románia, Beszterce

A képzések sikere és a mind szélesebb körben jelentkező igény az újabb képzések iránt, arra ösztönözte egyesületünket, hogy további forrásokat tárjon fel a jövőben megvalósítandó projektek fedezetéhez. Ezért 2018. év végén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával projekttervet nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- hez működési célú támogatásra, a külhoni szépkorúak infokommunikációs programjának folytatására és kiterjesztésére a szórvány magyarság területére is. Ennek keretében Ukrajnában 2×15, Szerbiában 1×15, Erdélyben 1×15, és a csángó-magyarok lakta területen 3×15 fő ingyenes képzését terveztük megvalósítani. Ez a képzés, amely a magyar Felnőttképzési Törvénynek megfelelő, nyilvántartásba vett hivatalos képzés, a magyarság tudat erősítése szempontjából, érzelmileg is nagyon fontos a külhoni idős magyaroknak.

A képzések előkészítése, a képzési helyszínek kiválasztása 2019. második negyedévében megtörtént. A helyszíni felmérések tapasztalatai és a lehetőségek számbevétele és értékelése után az alábbi képzések megszervezéséről született döntés.

1.       Sepsiszentgyörgy, Románia 21 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Zathureczky Berta Idősgondozó Központ Sepsiszentgyörgy,Románia
 3. Kertváros Egyesület Sepsiszentgyörgy, Románia

2.      Magyarkanizsa, Szerbia 16 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. „Cnesa” Oktatási és Művelődési IntézményMagyarkanizsa, Szerbia

3.      Beregszász, Ukrajna 2×20 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, Ukrajna

4.       Gyimesközéplok, Románia 15 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Gyimesközéplok Önkormányzata Gyimesközéplok, Románia

5.       Lészped, Románia 15 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Lészped Önkormányzata Lészped, Románia
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Csíkszereda, Románia

6.       Diószeg, Románia 15 fő – Partnerek:

 1. Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém, Magyarország
 2. Tatrosvásárhely Önkormányzata Tatrosvásárhely, Románia

A sepsiszentgyörgyi képzés augusztus 8.-án sikeresen befejeződött. A 21 fő jelentkezőből 20 fő eredményesen teljesítette a képzési követelményeket és kapta meg a képzésről a magyar hivatalos nyilvántartás szerinti tanúsítványt. A képzésre jelentkezők átlag életkora 71,4 év volt. A képzésen 4 férfi és 17 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 1. számú ábra.


1. számú ábra – Életkor szerinti megoszlás a sepsiszentgyörgyi képzésen

A 30 órás képzést követően a projekt egy „Záró konzultációval” fejeződik be, amelynek része az ünnepélyes oklevél átadás is. A záró konzultáción minden tanuló önállóan megold egy komplex feladatot a tanultak alapján, amit a projekt partnerszervezeteinek képviselői által alkotott bizottság értékel.


A sepsiszentgyörgyi képzést sikeresen elvégzők

Eredményes volt a szerbiai Magyarkanizsán megszervezett képzés is. A képzésre 16 fő jelentkezett. A képzésre jelentkezők átlag életkora 68,3 év volt. A képzésen 2 férfi és 14 nő vett részt. A tanulók életkor szerinti megoszlását mutatja az 2. számú ábra.


2. számú ábra – Éeltkor szerinti megoszlás a magyarkanizsai képzésen

A képzést egy kompetencia felmérés előzte meg, amely a jelentkezők nyelvtudását és alap kompetenciáit hivatott megismerni. Erről készült kép látható az alábbiakban.


Kompetencia felmérés Magyarkanizsán

A képzés tanára itt is, mint minden esetben helyi szakember volt. A magyarkanizsai képzés sikerében jelentős szerepet vállalt Sarnyai Károly a Cnesa munkatársa, aki nagy türelemmel és szakértelemmel tartotta meg a képzés elméleti és gyakorlati óráit. A képzés során készült az alább látható kép, amint Sarnyai tanár úr segít az egyik tanulójának.


Idősek digitális írástudás képzése Magyarkanizsán

A KárpátHáló Egyesület 2019. évi digitális írástudás képzési projektje az idős (szépkorú) külhoni magyarok számára az év harmadik negyedévében fog befejeződni. Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a projekt a kitűzött célokat teljesíteni fogja és sikeresen lesz lezárható.

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!