KESZ TANÁCSÜLÉS

A KárpátHáló KESZ Tanácsa 2018. június 22.-én Veszprémben tartott ülésén az alábbinapirendi pontokat tárgyalta meg:

  • Beszámoló a KárpátHáló KESZ2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök

  • Javaslat a Zathureczky Berta idősotthonban, a Kárpátalján, a LAM Alapítvány közreműködésével, a Magyarkanizsán és a szórványban 2018. évben indítandó projektekre

Előterjesztők: Horváth Zsuzsa, Sarnyai Károly, Dr. Madarász Sándor

  • Tájékoztató a GDPR (Adatvédelmi törvény) magyarországi hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati teendőkről, a KárpátHáló KESZ tagok nyilvántartási adatbázisának törléséről.

Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök

  • Beszámoló a KárpátHáló KESZ2017. évi Veszprémben megvalósított GENKAPOCS projektről és tapasztalatairól

Előterjesztő: Kanyár Erika

  • Tájékoztató a pályázati lehetőségekről és döntés a pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Modláné Görgényi Ildikó irányító testületi tag

A Tanács ülése az 1, 3. és 4. napirendi pontokban elhangzottakat tudomásul vette, és egyhangúan döntött a 2. és az 5. napirendi pontokban elhangzott javaslatokról.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!