SIKERES VOLT A GENKAPOCS PROJEKT A SEPSISZENTGYÖRGYI ZATHURECZKY BERTA IDŐSOTTHONBAN

A GENKAPOCS projekt célja

A Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolat építése és működtetése az idősotthonokban lakó és a nyugdíjas klubokba járó szépkorúak és a környékükön élő kisiskolás gyermekek között.

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósításának eredményeképpen a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta idősotthon lakói szervezett formában támogathattak olyan közelben élő iskolás gyermekeket, akiknek hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres és tematikusan szervezett heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan tölthette el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát.

A projekt kiértékelése

A sepsiszentgyörgyi „GENKAPOCS” projekt résztvevői, az idős mentorok és a kisdiákok, a projekt zárását követően, elégedettségi kérdőívet töltöttek ki.

A kitöltött kérdőívek feldolgozását követően az összesített eredményeket (külön – külön a diákok és a mentorok vonatkozásában) a jó szemlélhetőség érdekében kördiagramokban dolgoztuk fel. (lásd: mellékelt ábrák)

A diák elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

 • A válaszadó kisdiákok egyike sem adott elégedetlenséget kifejező választ egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a diákok szinte teljes mértékben elégedettek voltak. Egyetlen diák bizonytalan csupán a folytatás iránti igényében.
 • A tanulásban nyújtott segítséggel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikációval is tökéletesen elégedettek a diákok, de igény mutatkozik a tanuláshoz kapcsolódó témákon túli területekről folyó beszélgetések növelésére.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A diákok mintegy kétharmada igényelné a mentorokkal közös mozi vagy színházlátogatást.

A mentor elégedettségi felmérés eredményének rövid értékelése

 • A válaszadók egyike sem adott elégedetlenséget kifejezőválaszt egyetlen kérdésre sem.
 • A foglalkozásokkal a mentorok – egyikük kivételével – teljes mértékben elégedettek voltak. A folytatás iránti igény egyharmaduk esetében egyértelmű, míg kétharmaduk véleménye ingadozó!
 • Egy válaszadó kivételével a tanulásban nyújtott segítségükkel teljes mértékben elégedettek.
 • A tanuláson túli kommunikáció eredményével lényegében elégedettek a mentorok, de egyharmaduk azt tapasztalta, hogy a diákok nem mindig tudnak érdekes dolgokról kommunikálni.
 • A foglalkozások helyszínével teljes mértékben elégedettek.
 • A mentorok kétharmada igényelné a közös mozi vagy színházlátogatást, egyharmada bizonytalan ebben.

A megállapításokból levonható következtetések

A sepsiszentgyörgyi GENKAPOCS projekt bevezetése sikeresnek mondható. Jó szinten teljesítette a projekt általános célkitűzéseit.

A jövőben figyelmet kell fordítani a mentorok terhelhetőségére, és a tanuláson kívüli területekre irányuló kommunikációval (amelyre amúgy is mutatkozik igény) könnyíteni a felkészülés terheit.

A mentorok aktivitásának szinten tartása érdekében célszerűnek látszik a tapasztalatok egymás közti kicserélése, esetleges pedagógia módszertani megbeszélések kezdeményezése, és a pozitív visszajelzések számának és gyakoriságának a növelése.

A diákokat célszerű lenne megkérdezni, hogy milyen témákról beszélgetnének még szívesen, és ezekbe a beszélgetésekbe alkalmanként be lehetne vonni (ha ezt a mentorok is helyeslik) újabb, a témához értő, arról szívesen beszélő időseket, csökkentve ezzel is a mentorok terheit.

A szokásos foglalkozáson túli egyéb programok (mozi, színházlátogatás, stb.) szervezésére is van mérhető igény, ezért ilyeneket távlatilag érdemes tervezni, alapos előkészítést követően.

A foglalkozások helyszínével mind a mentorok, mind a diákok teljes mértékben elégedettek voltak, amiért köszönet és elismerés illeti az idősotthon vezetőit és dolgozóit.

A projekt sikeres megvalósításáért a KárpátHáló KESZ köszönetét és elismerését fejezi ki a projektvezetői feladatokat is ellátó Klárik Mária Antónia Igazgató asszonynak, valamint az intézmény munkatársainak, a mentori tevékenységet vállaló szépkorúaknak és kisdiákjaiknak.

Diák elégedettségi kérdőív kiértékelése

1. Szeretek jönni a mentoromhoz
2. Sokat segít nekem a tanulásban
3. Érdekes dolgokat mesél a mentorom
4. Megkérdezi, hogy mi történt velem
5. Örül a mentorom, ha jó híreket mesélek magamról
6. Tetszik nekem az a hely, ahol a mentorommal beszélgetünk
7. Szeretnék még sokáig járni a mentoromhoz
8. Szeretnék a mentorommal menni moziba, színházba is
9. Jó lenne, ha a mentorom nem csak a tanulásról beszélne

Mentor elégedettségi kérdőív kiértékelése

1. Szeretek foglalkozni a diákommal
2. Sokat segít nekem az időtöltésben
3. Érdekes dolgokat szokott mesélni nekem
4. Sokat tudok neki segíteni a tanulásban
5. Örül a diákom, ha régi dolgokról mesélek neki
6. Megfelelőnek tartom azt a helyet, ahol a diákommal beszélgetünk
7. Szeretnék még sokáig foglalkozni a diákommal
8. Szeretnék a diákommal elmenni moziba, színházba is
9. Jó, ha a diákommal nem csak a tanulásról beszélünk

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ
elnök

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!