ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTTUNK

A 2020. január 24.-én Budapesten megtartott közgyűlésen a megjelentek elfogadva Palotás József elnök úr lemondását, a következő 5 évre Mihálka Gábornét választották meg elnöknek. A megüresedő vezető tisztségviselői helyre, elnökségi tagnak Sarnyai Károlyt választotta meg a közgyűlés.

A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező, az egyesület székhelyének, valamint az elnökségi ülések rendjében történő változások miatt a közgyűlés módosította a KárpátHáló Egyesület alapszabályát.

Döntés született a tiszteletbeli tagsági cím mellett a tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról is, továbbá a főtitkári megbízás kiadásáról. Az egyesület elnöksége a főtitkári feladatok ellátásával Modláné Görgényi Ildikót bízta meg, aki ezért az eddigi elnökségi tagságáról lemondott.

A projektfeladatok elvégzésének hatékonyabbá tétele érdekében egy új szervezeti egység létrehozásáról is döntött a közgyűlés. Az egyesület elnöksége ennek vezetésével Dr. Madarász Sándort bízta meg.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!