AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

Az ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag, Varga István elnökségi tag.
Meghívottként jelen voltak: Győri Csilla, Kovátsné Vörös Ágnes, Mihálka Gáborné és Dr. Madarász Sándor.

Az elnökségi ülés résztvevői

Az elnökségi ülést Palotás József az egyesület elnöke vezette. Az Elnökség a meghívóban szereplő hat napirendi pontot tárgyalta meg és az alábbi határozatokat hozta meg.

  1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület közgyűlésének összehívására 2017. május 19-ére tesz javaslatot Palotás József elnök úrnak.
  2. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége elfogadta egy készítendő pályázat tervezetét, és megköszönte a pályázat írásának vezetésével megbízott Kovátsné Vörös Ágnes továbbá Varga István eddig végzett előkészítő tevékenységét. Az Elnökség a pályázati projekt vezetésével Modláné Görgényi Ildikót bízta meg.
  3. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
  4. Az Elnökség Győri Csilla szóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi pénzügyi zárásáról tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
  5. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli előterjesztését megvitatta és megbízta az előterjesztőt, hogy az elnökségi ülésen elhangzottak figyelembevételével véglegesítse, és készítse el az egyesület 2017. évi munka és pénzügyi tervét.
  6. Az egyesületi és az elnökségi feladatok ellátásához kapcsolódó megbízások kiadására az Elnökség Dr. Madarász Sándor írásos előterjesztése alapján Győri Csillának operatív ügyvezető titkári, Mihálka Gábornénak elnökségi titkári megbízást adott ki2017. 03. 08.-i hatállyal 2018. 09. 28-ig.

Az Elnökség megbízta továbbá Modláné Görgényi Ildikót, hogy a könyvelővel kötendő szerződést készítse elő.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!