AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

2017. év első elnökségi ülését tartotta meg a KárpátHáló Egyesület február 7-én Budapesten.

Az elnökségi ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Varga István elnökségi tag, meghívottként; Dr. Madarász Sándor és Kovátsné Vörös Ágnes.
Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag az ülésről előzetesen kimentését kérte.

Az elnökségi ülést Palotás József elnök úr vezette. Az elnökség a meghívóban előzetesen meghatározott napirendi pontokat tárgyalta meg és a következő határozatokat hozta.

  1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület GENKAPOCS projektjéről Varga István elnökségi tag beszámolóját tudomásul vette.
  2. Az Elnökség döntött arról, hogy a Tempus kiírásra pályázatot készít román, szlovák és horvát partnerrel.  A pályázat írásának vezetésével megbízta Kovátsné Vörös Ágnest és személyekre bontva meghatározta a további feladatokat is. Megköszönte a közreműködőknek a pályázat előkészítésével és a GENKAPOCS projekttel kapcsolatban eddig végzett tevékenységét.
  3. Az Elnökség két új tag tagfelvételi kérelméről döntött, mindkét esetben egyhangú szavazással támogatva a felvételt.
  4. A Beregszászon tartandó Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon E-000515/2014/D027 számmal nyilvántartott 30 órás képzésre 52 fő jelentkezett. A KárpátHáló KESZ együttműködésében megvalósuló képzés ukrajnai partnere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) Kapcsolattartója Váradi Natália. A magyar felek viselik döntő részben a képzések költségeit a már aláírt megállapodások szerint. A képzések februárban kezdődnek. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége megköszönte Dr. Madarász Sándornak, Varga Istvánnak és Váradi Natáliának a képzések megvalósítása érdekében végzett munkáját.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!