EMLÉKEZTETŐ

A KÁRPÁTHÁLÓ KESZ kibővített irányítótestületi üléséről

A kibővített irányító testületi ülés időpontja: 2017. 06. 26-30.

06. 26. 15.00 órától érkezés Veszprémbe, szállás elfoglalása
06. 27. 09.00 – 15.30 óra: 1, 2. és 3. napirendi pontok megtárgyalása
06. 28. 09.00 – 13. 00 óra: 4. napirendi pont megtárgyalása
06. 29. 09.00 – 14. 00 óra: 5. napirendi pont megtárgyalása
06. 30. 09.00 – 11.00 emlékeztetők és dokumentumok egyeztetése

A kibővített irányító testületi ülés helyszíne:

Oktker-Nodus Kiadó Kft. irodaháza, Veszprém, Bartók Béla utca 12. (Magyarország)

Jelen vannak:

 • Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök
 • Palotás József KárpátHáló Egyesület elnök, KESZ irányító testületi tag
 • Klárik Attila KárpátHáló KESZ irányító testületi tag

Meghívottak:

 • Klárik Mária Antónia KárpátHáló Egyesület, alapító jogú tag
 • Madarász Erik KárpátHáló KESZ irányító testületi tanácskozási jogú tag
 • Modláné Görgényi Ildikó KárpátHáló Egyesület elnökségi tag
 • Varga István KárpátHáló Egyesület elnökségi tag

Kimentette magát:
Győri Csilla KárpátHáló Egyesület ügyvezető titkár

A kibővített irányító testületi ülésnapirendi pontjai:

Az ülés megnyitása, megjelentek köszöntése: Dr. Madarász Sándor megállapította, hogy az IT ülése határozatképes. Javasolta, hogy az IT az „Egyebek” napirendi pontban tárgyalja meg a KESZ alapító dokumentumainak módosítását (együttműködési megállapodás, KESZ Szervezeti Szabályzat). A javaslatot az IT szavazati jogú tagjai 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazati aránnyal elfogadták.

 1. Beszámoló a KárpátHáló KESZ2016. évi munkájáról
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
 2. Beszámoló a KárpátHáló KESZ2016. évi pénzügyi támogatásairól és azok felhasználásáról
  Előterjesztő: Varga István KárpátHáló Egyesület elnökségi tag
 3. Beszámoló a KárpátHáló KESZ2016. évi Sepsiszentgyörgyben megvalósított projektjeiről és azok tapasztalatairól
  Előterjesztő: Klárik Mária Antónia KárpátHáló Egyesület, alapító jogú tag, projektvezető
 4. Javaslat a KárpátHáló KESZ keretében 2017-ben megvalósítandó programokra
  Előterjesztő: Palotás József KárpátHáló Egyesület elnöke, a KESZ IT tagja
 5. Tájékoztató az EU-s pályázati lehetőségekről és döntés a pályázatok előkészítéséről
  Előterjesztő: Klárik Attila irányító testületi tag

A kibővített irányító testületi ülésen elhangzottak összefoglalója és az üléshatározatai:

1.   A jelenlévők meghallgatták Dr. Madarász Sándor KESZ elnök szóbeli beszámolóját, amelyben részletesen ismertette a KESZ közreműködésével 2016-ban megvalósuló programokat (Informatikai alapképzések szépkorúaknak, GENKAPOCS; generációs kapcsolatok), és azok eredményeit. A programokról az egyesület honlapján  részletes írásos beszámolók olvashatók. Elmondta, hogy a programok megvalósításában végzett kiemelkedő munkájáért Klárik Mária Antóniának a KárpátHáló KESZ 2016. évi díját adományozta az irányító testület. A szóbeli beszámolót hozzászólásával kiegészítette: Varga István, és Klárik Mária. Madarász Erik kérte a programokban közreműködőket, hogy a jövőben még több információt, írásos beszámolót küldjenek meg a részére, hogy azokat az egyesület honlapjára kitehesse. Az eddigi működési tapasztalatok alapján javasolta a KESZ működését szabályozó dokumentumok aktualizálását.

A jelenlévők a beszámolót elfogadták, és egyhangúan úgy döntöttek, hogy mindkét projektet a rendelkezésre álló források függvényében folytatni kell.
A KárpátHáló KESZ alapító okiratát felül kell vizsgálni és meg kell újítani. Ennek felelőse: Dr. Madarász Sándor.

2.   Varga István beszámolt a KárpátHáló KESZ2016. évi pénzügyi támogatásairól és azok felhasználásáról, amelyek az idősek részére szervezett informatikai képzések keretében kerültek felhasználásra. A beszámoló alapja a KárpátHáló Egyesület pénzügyi beszámolója volt, amit az egyesület közgyűlése legutóbbi ülésén elfogadott. A beszámolót a megjelentek tudomásul vették. Klárik Attila javasolta, hogy tervet kellene kidolgozni a projektek szponzorációjára.

A forrásbevonás bővítése érdekében az irányító testületi ülés megbízta Dr. Madarász Sándort lehetséges új partnerek megkeresésére, illetve velük az együttműködési szerződések megkötésének az előkészítésére.

3.   Klárik Mária Antónia projektvezetőbeszámolt a KárpátHáló KESZ2016. évi Sepsiszentgyörgyben megvalósított projektjeiről és azok tapasztalatairól.
Beszámolóját vetített képekkel és egyéb dokumentumokkal szemléltette.
Hivatkozott a KárpátHáló Egyesület honlapján és más erdélyi honlapokon megjelent írásokra, amelyek alátámasztották az általa elmondottakat. Az informatikai képzést kilenc szépkorú végezte el Sepsiszentgyörgyön sikeresen, ami azért is jó eredménynek számít, mivel ez volt a KESZ első ilyen, még kísérleti jellegű projektje. A generációs kapcsolatok (GENKAPOCS) projekt esetében kérdőíves igény-elégedettségi vizsgálatot is végeztek, melyek tapasztalatai jók voltak. A beszámolóhoz hozzászólt: Palotás József, Varga István és Dr. Madarász Sándor, akik méltatták a bemutatott projektek eredményeit és Klárik Mária munkásságát.

4.   Javaslat a KárpátHáló KESZ keretében 2017-ben megvalósítandó programokra
Előterjesztő: Palotás József KárpátHáló Egyesület elnöke, aki ismertette az alábbiakat.
A KárpátHáló Egyesület elnöksége korábban elfogadta a Tempus kiírásra készített pályázatot, amit be is adott az egyesület.  Az elnökség a pályázati projekt vezetésével Modláné Görgényi Ildikót bízta meg.  A hálózati pályázat EU-s partnerei: Románia, Szlovákia és Horvátország partner intézményei. A KESZ keretében történő jövőbeli együttműködésre új megállapodás tervezetet terjesztett elő Palotás József, amit a 6. egyebek napirendi pontban javasol megvitatni. A javaslattal a jelenlévők egyhangúan egyetértettek.

5.   Tájékoztató az EU-s pályázati lehetőségekről és döntés a pályázatok előkészítéséről
Előterjesztő: Klárik Attila irányító testületi tag, aki javasolta, hogy a nemzeti szinten benyújtott hálózatos pályázatot az őszi időszakban nyújtsa be az egyesület Brüsszelbe közvetlenül. Az őszi és a téli pályázati lehetőségekről Klárik Attila folyamatos tájékoztatást fog adni. A közvetlen pályázati benyújtás feltételeiről szóló tájékoztató elkészítésével az irányító testületi ülés Klárik Attilát bízta meg.

6.   Egyebek
A kibővített irányító testületi ülésen megjelentek, a napirendek előtt megszavazottak és Palotás József javaslata alapján, amit Dr. Madarász Sándor kiegészített, és a jelen lévők részletesen meg is vitattak, kidolgozták és egyhangúan elfogadták a

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért elnevezésű projektekben való együttműködés okiratát. (lásd: 1. számú melléklet).
Az okirat hatálybalépése: 2017. 07. 01.
Az okirat változásaiból eredő szükséges módosításokat át kell vezetni a KárpátHáló KESZ Szervezeti Szabályába is. Ennek hatályba lépése is 2017. 07. 01.Felelős: Dr. Madarász Sándor.
Az okiratot és mellékleteit közzé kell tenni a KárpátHáló Egyesület honlapján. Felelős: Madarász Erik.

Kmf.

Az emlékeztetőt készítette:

Dr. Madarász Sándor

Az emlékeztetőt hitelesítette:

Varga István, Palotás József

1. számú melléklet:
A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért elnevezésű projektekben való együttműködés okirata

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!