KÖZGYŰLÉS

Egyesületünk 2022. november 24-én 10 órakor KESZ partnerünk, az OKTKER Nodus Kiadó Kft. (8200 Veszprém, Bartók Béla u. 2.) irodahelyiségében tartotta meg éves közgyűlését.

A közgyűlésen a megjelenteken kívül online kapcsolatban több tagtársunk is részt vett.

Mihálka Gáborné elnök asszony által vezetett taggyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és az alábbi határozatokat hozta.

1.       A 2022. évi szakmai beszámoló (előadó: Mihálka Gáborné elnök)
Határozatok

1.1.    A pénzügyi beszámolót, ami jelenleg még a könyvelőnél van, elkészülte után online teszik közzé.

1.2.    Az írásban beterjesztett beszámolót – az elhangzott kiegészítések figyelembe vételével – a közgyűlés elfogadta.

2.       KESZ beszámoló a 2022-es évben elvégzett projektmunkáról (előadó: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök)
Határozatok

2.1.    A „KárpátHáló KESZ év embere 2022.” díjra a közgyűlés a díjat odaítélő bizottságnak Madarász Erik alapító tagot javasolja.

2.2.    A közgyűlés elfogadta az írásos beszámolót; a beterjesztett anyagban leírt projekt célokat, a kiválasztott helyszíneket, a képzési tematikát és a közreműködő KESZ partnerekre vonatkozó javaslatot.

3.       A 2023. év munkaterve (előadó: Modláné Görgényi Ildikó főtitkár)
Határozatok

3.1.    A „Családi szabadegyetem” projekt írásban beterjesztett támogatási költségvetését – a vitában elhangzottak alapján – módosítják.

3.2.    A projekt vezetésére a közgyűlés Modláné Görgényi Ildikó főtitkárt kérte fel.

A LAM Alapítvánnyal történő megállapodás előkészítésére a közgyűlés Mihálka Gáborné elnököt kérte fel.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!