WORKSHOP ÉS OKTATÓI TOVÁBBKÉPZÉS IDŐSEK DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS KÉPZÉSÉRE

2022. 06. 11.-én szombaton, a szerbiai Magyarkanizsán rendezte meg a KárpátHáló Egyesület az idősek digitális írástudás oktatásának témakörében meghirdetett oktatói továbbképzését és workshopját. A rendezvénynek az egyesületünk KESZ partnere a CNESA OMI adott otthont. Több mint harminc résztvevő hallgatta meg az előadásokat és vett részt az azokat követő vitában és jelen volt Magyarkanizsa Polgármesteri Hivatalának képviselője is.

Mihálka Gáborné egyesületi elnök megnyitja a rendezvényt

Az oktatói továbbképzési rész programja az alábbi volt:

 • A felnőttképzés változásai

Előadó: Palotás József elnök, Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete, Budapest

 • Szépkorúak digitális írástudás képzésének tapasztalatai a Vajdaságban

Előadó: Sarnyai Károly igazgató, CNESA OMI

 • Szépkorúak mentorált digitális írástudás képzésének tapasztalatai Magyarkanizsán

Előadó: Búzás Hedvig elnök, FERHA

 • Az idősek tanításának és tanulásának élettani sajátosságai

Előadó: Sarnyai Anikó Dr. KárpátHáló Egyesület

A plenáris előadásokat tartalmazó rész levezető elnöke Mihálka Gáborné a KárpátHáló Egyesület elnöke volt.

Palotás József FSZOE elnök a magyarországi tapasztalatok alapján ismertette a Covid világjárvány felnőttképzésre gyakorolt hatásait és az azok által előidézett változásokat. Kiemelte a nem jelenléti, online oktatás jelentőségét, beszélt annak bevezetési fázisairól és a jogszabályi hátteréről. Jogszabályi változtatásokat és módszertani fejlesztéseket javasolt az online felnőttképzés tekintetében.

Palotás József a felnőttképzés változásairól tart előadást

Sarnyai Károly igazgató CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény; a régióban általuk időseknek szervezett, különböző projektek keretében megvalósított számítógép és okostelefon használói képzések tapasztalatait összegezte. Ismertette a Covid járvány alatt folytatott képzések nehézségeit, speciális módszertanát és megszervezését. Személyes oktatói tapasztalatait és módszertani javaslatait is megosztotta a hallgatósággal. 

Sarnyai Károly igazgató az okostelefon képzésről beszél

Elmondta, hogy nem csak Magyarkanizsán, hanem a környező településeken is érdeklődnek az időskorú magyarok a digitális írástudás képzések iránt, ezért reméli, hogy a KárpátHáló KESZ együttműködés keretében is sikerül a jövőben forrást találni az ilyen képzések térítésmentes megvalósításához.

Búzás Hedvig egy érdekes kezdeményezésről tart előadást

Búzás Hedvig elnök, FERHA civil egyesület; egy ERASMUS projekt keretében megtartott sajátos digitális írástudás képzés tapasztalatait mondta el. A képzés különlegessége az volt, hogy az időseket a tanulásban önkénes fiatalok segítették. Elmondta, hogy a mentori feladatokat ellátó fiatalok kiválasztásának módszertanát és eszközét a szlovákiai ERASMUS partnerüktől, a képzési programot, mint KESZ partner, a KárpátHáló Egyesülettől kapták.

Sarnyai Anikó Dr. a KárpátHáló Egyesület tagja az idősek tanításának és tanulásának élettani sajátosságait vette számba közérthetően, többéves szakorvosi tapasztalatával. Elmagyarázta az idősek tanításának esetében sokszor tapasztalható jelenségek élettani alapjait. Megerősítette, hogy az időskori tanulás az idős korral járó kóros folyamatokat lelassíthatja, jelentősen csökkentheti, így mindenek felett hasznos. Felhívta a figyelmet az idősek tanulását hátráltató különböző jelenségekre, elmagyarázva azok okait.

Dr. Sarnyai Anikó szakorvos tart előadást

Az előadásokat követő szünet utáni munkaértekezlet moderátora Modláné Görgényi Ildikó az egyesületünk főtitkára volt. A munkaértekezlet bevezetőjeként a hozzászólások és a vita előtt, egy vitaindító előadás hangzott el, amit a javaslat készítői Dr. Madarász Sándor KESZ elnök és Sarnyai Károly igazgató megosztva mondtak el.

Modláné Görgényi Ildikó főtitkár megnyitja a munkaértekezletet

A javaslat a Vajdasági Szabadegyetem elnevezésű CNESA – KárpátHáló – FERHA közös képzési projekttevékenységet ismertette, amely célcsoportja a Magyarkanizsa körzetében élő idős magyar nyelvű lakosság. A szabadegyetem keretében megvalósuló képzések közös jellemzői az alábbiak:

 1. 50 év felettiek számára ingyenes
 2. magyar nyelvű képzés
 3. az életminőség javítását segítő ismereteket közvetít
 4. képzési formák: előadás, team munka, gyakorlat
 5. a témák előadói elismert szakemberek
 6. témakörönként önálló kurzusok

Dr. Madarász Sándor az életminőségről beszél

A tervezett kurzusok:

 1. Számítógép használói alapismeretek
 2. Okostelefon használói alapismeretek
 3. Életünk meghatározója a minőség
 4. Az időskori élet
 5. Az időskori testedzés

Az előadók kiemelten fontosnak tartották, hogy az ingyenes képzések megtartásához elő kell teremteni a szükséges pénzügyi fedezetet. Ezért is fontos a megfelelő névválasztás: szabadegyetem vagy népfőiskola, vajdasági vagy délvidéki?

Az előadás után a munkaértekezlet vezetője kérdések feltevésére, vélemények, javaslatok elmondására kérte fel a jelenlévőket.

Az előadás után a munkaértekezlet vezetője kérdések feltevésére, vélemények, javaslatok elmondására kérte fel a jelenlévőket.

Az alábbi kérdések, javaslatok hangzottak el:

 1. az elnevezés „Szépkorúak Délvidéki Szabadegyeteme és Népfőiskolája” legyen
 2. legyenek egymásra épülő kurzusok is, Pld: az okostelefon használói képzésben
 3. jó lenne alapkompetenciákat is oktatni
 4. az 50 év túl alacsony, hiszen a nyugdíj korhatár 65 év
 5. keressünk kapcsolatot a magyarországi népfőiskolákkal
 6. további kurzusokat kellene kidolgozni: tánc, festészet, gyógyfüvek, otthoni ápolás, szövegértés

hozzászólók:

Maron József; Major László; Strasinszky Zsuzsa; Kanyár Erika                  

Az oktatói továbbképzés és munkaértekezlet a kitűzött célokat teljesítette, mivel a megjelent egyesületi tag oktatók és a Szerbiában élő magyar oktatók hasznos információkat kaptak, illetve az egyesületünk tervezett tevékenységéhez jó javaslatokat adtak.

A rendezvény szervezésében való közreműködéséért és a helyszín biztosításáért köszönetet mondunk a CNESA igazgatójának és dolgozóinak.

Kanyár Erika gyorsíró világbajnok, aki az előadások alatt gondosan jegyzetelt.

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!