FIATALOK SEGÍTIK A SZÉPKORÚAK OKTATÁSÁT

A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési intézmény beszámolója

Intézményünk partnerként működik közre egy Erasmus+ pályázat megvalósításán, mely négy ország képző intézményének együttműködésén alapszik. A projekt címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez. Az intézmények megosztják egyegymással a szépkorúak oktatásával kapcsolatos jó gyakorlataikat.  

Érdeklődve hallgattuk a magyarországi és szlovákiai partnerek beszámolóit, miszerint náluk remekül működik a fiatalok bevonása az idősek IT oktatásába.

Szerbiában a megfelelő jogi környezet hiányában a fiatalok nincsenek rákényszerítve az 50 óra terjedelmű közhasznú munkavégzésre, mint Magyarországon. Éppen emiatt amikor a Cnesa vállalta a feladatot, hogy a projek végéig 45 szépkorút fog kiképezni okostelefon- és/vagy számítógép-használatra, egyszerűen lehetetlen küldetésnek tartottuk a fiatalok bevonását az idősek oktatásába.

Azután szépen lassan beindult a gépezet…

Meghirdettük a 20 órás okostelefon-kezelői tanfolyamunkat, azzal, hogy a képzés tananyagának alapját a KárpátHáló Egyesület által átadott tananyag képezi. A felhívásunkra összesen két helyszínen egy-egy csoportnyi szépkorú jelentkezett.

Horgoson 12 fő iratkozott be, míg Magyarkanizsán 15 fő kezdte meg a képzést. Felvettük a kapcsolatot Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodájának vezetőjével, akitől azt kérdeztük, Magyarkanizsán vannak-e olyan lelkes fiatalok, akik önzetlenül, önkéntesen jelentkeznének mentornak, és 4 iskolai órán keresztül segítenék a szépkorúakat az okostelefon használatának elsajátításában. Legnagyobb meglepetésünkre pozitív választ kaptunk: igen, bizony, vannak ilyen fiatalok!

Ez reményt és új lendületet adott a munkánknak. Megnyugvást és kellő izgalmat éreztünk a projekt indításakor…

Megszerveztük a mentoroknak az első tájékoztató megbeszélést, amelyen megismerték az intézményt, a projektumot és a konkrét feladatukat. Ezen a megbeszélésen 11 mentor vett részt. Kitöltettük velük a motivációs kérdőívet, amit a szlovákiai partnereinktől vettünk át. Ezekután jött még egy nem várt fordulat: a kérdőívek értékelésekor nagyon meglepődtünk a fiatalok válaszain.

Arra a kérdésre, hogy

 1. Mi motiválná Önt, hogy a programban részt vegyen?

a következő válaszokat olvastam:

*Megjegyzés: a vastag betűkkel írt mondatok olyan mentoroktól származnak, akik később ténylegesen részt vettek mentorként a programban.

„Bőven elég motiváció, hogy segítséget nyújthatok. Illetve nagyon becsülöm az időseket, valamint szívesen töltök velük minél több időt, így nagyon örülök a lehetőségnek.”

„Másoknak való segítés”.

„A tiszta jóindulat.”

„Szeretek segíteni másoknak.”

„A nagyszüleimet látva tudom, hogy nehezebb kezdetben nehéz a telefon használata és nekik is sokat jelentett, hogy segítettünk nekik.”

„Tudok embereken segíteni.”

„Szeretek segíteni. Megkönnyítené az időseknek az életét, ha tudnának digitális eszközöket használni és szívesen részt vennék az oktatásukban.:-)”

„Mint ahogy a saját nagyszüleimnél is láttam nagy szükség van rá, hogy az idősek elsajátítsák az informatikai eszközök használatát a digitális világunkban.”

„Szívesen segítek másoknak és úgy érzem közben én is sokat fejlődhetnék és jó tapasztalatszerzésnek tartom.”

„Hogy segíthessek az időseknek megismerni az ifjú generációt körülvevő világot és, hogy átadjam a tudásom.”

„Örülök, hogy segíthetek szépkorú társaimon, szerintem csökkenne ezáltal a generációs szakadék.”

A másik nyílt kérdés a következő volt:

 1. Véleménye szerint milyen hasznos módszerrel lehetne a szépkorúakat a digitális eszközök használatának elsajátítására oktatni? Ötleteit, kérem, sorolja fel: pl. hagyományos tanár-diák tanítással

A következő válaszokat kaptuk:

„Barátként, szórakozásként. Semmiképpen nem azt venném előtérbe, hogy ez hivatalos legyen, hanem, hogy ők is élvezzék a folyamatot.”

„Játékosággal és éreztetni az idősekkel, hogy semmilyen gond nincs azzal, hogy nem tudják használni az okostelefont.”

„Mi érdekli őket azt előtérbe helyezni.”

„Tanár – diák tanítási módszerrel.”

„Mindenkinek személyesen, mellőzve a szakszavakat, sok türelemmel.”

„Főleg gyakorlati oktatással.”

„Interaktív játékkal, ügyességi – gyorsasági játékkal a szerzett tudás ismétlése.”

„Szerintem olyan helyzetekbe kell belevinni a szépkorú társainkat, melynek elsajátítása elengedhetetlen az okostelefon kezelése szempontjából.”

Ezek voltak a kezdetek, ami után következett a történelmi pillanat: a mentorok első bevetése! 2022. február 26-án volt az első alkalom, amikor 7 fiatal mentor részvételével oktattuk a szépkorúakat, akik nagy izgalommal és szeretettel várták a fiatalokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy az első pillanattól kezdve megindult a kommunikáció a két generáció között. Mintha mindenki mindenkit ismert volna, pedig idegen emberekről volt szó. A fiatalok nagyon segítőkészek, türelmesek, kezdeményezők, tisztelettudóak és elhivatottak voltak. Még azt is megtapasztaltuk, hogy az egyik mentor motiválja, dicséri a szépkorú hallgatót, ezzel is segítve félelmei leküzdését és önbizalma épülését. A fiatalok gyorsan feltalálták magukat az új helyzetben. Remekül helytálltak. Egy mentor több szépkorút is tudott segíteni az ismeretek elsajátításában.

A mentorok második bevetése után elbeszélgettünk velük az érzéseikről, észrevételeikről és egyáltalán arról, hogyan érezték magukat a szépkorúak társaságában.

A következő vélemények hangzottak el:

„Az egész elmúlt hetem csúcspontja az volt, hogy eljöttem segíteni. Nagyon jó érzés ennyi szeretetet kapni az idősektől. Nekem mindkét oldalról még élnek a nagyszüleim és jó is a viszonyunk, de itt kaptam egy harmadik nagymamát, akivel azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.”

„Nagyon köszönjük, hogy bekapcsoltak bennünket ebbe a programba, mert jó volt itt lenni és segíteni. Hihetetlen, de feltöltődtünk, kikapcsolódtunk.”

„Szeretnénk legközelebb is jönni, ha lenne ilyen lehetőség.”

A mentorok számára ez teljesen önkéntes alapon működött, semmi közvetlen hasznuk a segítségnyújtásból nem származott, ezért is külön dicséret és köszönet illetia fiatalokat, akik a következők voltak: Bellér Benedek, Bővíz Boglárka, Fábián Orsolya, Gordos Anett, Hubai Dávid, Jerasz Adrienn, Kiss Csenge és Törteli Anna.

Amennyiben ez a jó gyakorlat beválik, akkor ezt a módszertant a jövőbeni képzéseink során is alkalmazzuk majd. Nagy kihívás lesz további bevonható mentorok felkutatása, de mint bebizonyosodott, nem lehetetlen!

Természetesen a másik oldal véleményére is kíváncsiak voltunk ezért megkértük a szépkorúakat, mondják el a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket, megjegyzéseiket. Nagyon hasznos információkat kaptunk.

A hallgatók a következőket mondták el:

 • ELMÉLET/GYAKORLAT: kevesebb elméletet és még több gyakorlatot igényelnének.
 • LÉTSZÁM: kevesebb hallgató kellene a csoportba, hogy több idő jusson mindenkire (mindenkivel tudjon az előadó foglalkozni). Javasolják az 5-6 fős csoportlétszámot.
 • MENTOROK: 3 idősre kellene 1 mentor. A mentorok jók voltak és hasznosak, de azoknak a szépkorúaknak kellenek igazán, akik teljesen kezdők. Aki már haladó és elboldogul a telefonján, annak nem kell mentor, mert elég a tanár segítsége. A mentorokat a gyakorlati résznél kell meghívni. A mentorok jelenlétekor ne legyen előadás csak gyakorlat.
 • TANULÓCSOPORTOKAT létrehozni: lehetőséget adni arra, hogy az az idős, aki az adott anyagot érti és tudja, segíthessen a csoporttársainak a felzárkózásban.
 • VISSZAJELZÉS/MEGERŐSÍTÉS: több visszajelzést igényelnének a tanártól egy-egy feladat végrehajtása kapcsán (sikerült végrehajtani vagy nem).
 • TÉMAKÖRÖK: többet szerettek volna megtudni a vírusokról és a fényképek kezeléséről, lementéséről. Lehessen gyakorolni azt is hogyan kell lementeni a telefonról a számítógépre a képeket (ehhez számítógépeket biztosítani).
 • TUDÁSSZINT: ketté kell választani tudásszint alapján a jelentkezőket. Legyen alapszint, annak, aki semmit nem tud és legyen haladó szint az előtudással rendelkezőknek.
 • E-BANK:ki melyik bank ügyfele, az alapján lehetne csoportokat kialakítani és az aktuális bank kezelőfelületét bemutatni. Erre is lehet is külön modul.
 • E-KÖZIGAZGATÁS: (e-Uprava): az elektronikus ügyintézés is lehet külön modul.
 • MODULOK: több apróbb modulra szétszedni az anyagot és lehetőséget adni, hogy kit mi érdekel arra jöjjön el és azt az adott anyagrészt viszont lehetőség legyen nagyon begyakorolni. Akár 6-8 óra is lehetne egy-egy modul és amikor már gyakorolnának akkor jöhetnének a mentorok. Már a hallgatók jelentkezésekor meg kell kérdezni kit mi érdekel, milyen témakört vagy témaköröket szeretne elsajátítani és ez alapján megcsinálni a csoportbeosztást. Ilyen témakörök lehetnének: telefonálás, viber, messenger, sms küldés-fogadás, fényképezés – a fényképek készítése, továbbítása, lementése, tárolása, rendszerezése, lementése számítógépre.
 • ELŐADÓ: jól és érhetően adott elő. Teret adott az egyéni kérdések megvitatására.
 • HÁZI FELADAT: lehet házi feladatot is feladni, hogy amit az órán végrehajtottak feladatot, azt otthon még tudják gyakorolni, ameddig szükséges. Az óra előtt 15-20 percben meg lehetne vitatni kinek milyen nehézsége volt a házi feladat megoldása során, megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Ezekre az óra előtti konzultációkra csak azoknak kellene eljönni, akiknek nehézségeik voltak a házi feladat megoldása kapcsán. A többi hallgató, aki nem érintett annak nem kell jelen lennie, vesztegetni az időt.

Természetesen mindezen észrevételt figyelembe véve fogjuk majd átalakítani a képzés tananyagát és módszertanát.

A tanfolyam végén a szépkorúak által kitöltött elégedettségi kérdőívek kiértékelése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy mindenki maradéktalanul elégedett volt a képzéssel, a tananyaggal, az előadóval, a gyakorlati rész mennyiségével stb. A kérdőívet 12 fő töltötte ki. A személyes beszélgetésre 6 főt hívtunk, akikkel két csoportban beszélgettünk 3-3 fő részvételével csoportonként. A két csoport résztvevőinek észrevételei többségében egybecsengtek. A személyes beszélgetés alkalmával sokkal több hasznos információt kaptunk, mint, amit a kérdőív kiértékeléséből nyerhettünk. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy élőszóban, közvetlenül elbeszélgetve sokkal több és értékelhetőbb visszajelzést kaphatunk, mit amennyit egy kérdőív biztosíthat számunkra. Érdemes a személyes élménybeszámolóra időt szánni!

Hát így valósult meg egy jó gyakorlat Magyarkanizsán.

Búzás Hedvig

oktatásszervező Cnesa Magyarkanizsa
a KárpátHáló Egyesület alapító tagja

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!