KÖZGYŰLÉS

A KárpátHáló Egyesület 2016. 04. 22-én. tartotta meg közgyűlését a neszmélyi „Rétespajta és Apartmanház” fogadóban (2544 Neszmély, Fő út 53-55 http://retespajta.hu/ )

Az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a meghívóban leírtak szerint, a meghirdetett helyszínen 14.00 órai kezdettel ismételt közgyűlést tartottunk. Az alapszabályunk értelmében az ismételt közgyűlés határozatképes volt. Az egyesületi tagok számára, igény szerint 2016. április 22-én este szállást és étkezést biztosítottunk. A helyszínre utazás költségeit az egyesület nem térítette, az utazását mindenki egyénileg maga szervezte.

A közgyűlés fő célja volt, hogy a KárpátHáló Egyesületnek a szervezet létrehozásakor meghatározott alapszabályát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően módosítsa. A jelenlévők az új alapszabályt megvitatták, és az előzetes tervezetnek megfelelően módosították. Sor került az új alapszabály szerinti vezetési struktúra tisztségviselőinek megválasztására, illetve a korábbi tisztségviselők visszahívására. Az új alapszabályunk értelmében az egyesület szervei: a közgyűlés és az elnökség. Az egyesület tisztségviselői: az elnök és a két elnökségi tag. Palotás József elnökünk tisztségét nem érintette az alapszabály változása, míg Modláné Görgényi Ildikót és Varga Istvánt az új elnökség tagjaként a közgyűlés öt év, határozott időre választotta meg.

Döntött a közgyűlés a tagdíjról is, melynek mértéke 2016-ban változatlanul 5000 Ft. A befizetési határidő 2016. május 24. Külhoni tagtársaink számára lehetőség van banki átutalás helyett a házipénztárba való befizetésre is 2016. november 1-ig.

A közgyűlés a meghívóban jelzett, alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg és hozta meg határozatait:

  1. Beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységeiről, tájékoztató az egyesület 2015. évi költségvetésének teljesítéséről:
  2. Az egyesület 2016. évi költségvetési tervének megvitatása és elfogadása
  3. Az egyesület 2016. évi munkatervének megvitatása és elfogadása
  4. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatokról
  5. Tájékoztatás a beadott GULÁG pályázatról
  6. Törvényszéki végzés értelmében alapszabály módosítása. Egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
  7. Tagdíj-befizetések kérdésének megvitatása 2016.évre
  8. Aktuális kérdések megvitatása

A közgyűlésen résztvevő tagok egy csoportja munka közben:

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!