SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK KÉPZÉS

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért az alapító okiratában megfogalmazott célkitűzései és a szervezeti szabályzata értelmében, megszervezte és megvalósította első képzését a szépkorúak számára. A számítástechnika alapismereti képzés, amely az együttműködés egyik tagszervezetében, Sepsiszentgyörgy városának idősek otthonában volt, a 2016. július 27-én megtartott záró-konzultációval fejeződött be. A Sepsiszentgyörgyön megvalósított képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. A képzés a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt a KárpátHáló KESZmint ernyőszervezet szabályai szerint. A megállapodás támogatottja; a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon Románia, Kovászna megye, támogató az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, koordinátora KárpátHáló Egyesület Magyarország.

A képen a megállapodás aláíróinak képviselői láthatók a képzés ünnepélyes zárásának előkészítésén. Balról jobbra: Kovácsné Vörös Ágnes a KárpátHáló Egyesület képviselője, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Varga István az Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos igazgatója, Klárik Mária Antónia a Zathureczky Berta Otthon igazgatója.

A képzés a résztvevőknek ingyenes volt. A képzés költségeit a megállapodást aláíró szervezetek, illetve azok tagjai állták. A képzés megvalósításában a képzési program elkészítésével és hivatalos nyilvántartásba vételével, a felnőttképzési tevékenységgel járó adminisztráció elkészítésével, az utazási költségek átvállalásával jelentős szerepet játszott az Oktker-Nodus Kiadó Kft.. A gondos szervezési munkákért, a tárgyi, a technikai és az egyéb feltételek biztosításáért köszönet illeti meg Klárik Mária Antónia igazgatónőt. A KárpátHáló Egyesület és a KESZ tagjai anyagi hozzájárulásukkal és szervező munkájukkal segítették a sikeres képzést.

A Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon a hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett 30 órás képzés programja az alábbi tananyag egységeket tartalmazza: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés. A képzésen résztvevők elsajátították a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képessé váltak a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony használatára. Képesek az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában gyorsan és hatékonyan juthatnak információkhoz, és létesíthetnek elektronikus kapcsolatokat. A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával levelek, illetve egyéb dokumentumok létrehozását és szerkesztését, továbbá a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazását is megtanulták.

A képzés záró-konzultációval fejeződött be, amelyen részt vettek az együttműködési megállapodást aláíró felek képviselői is. A záró-konzultáció anyagát a képző (a fenti képen a képző képviselői; Varga István igazgató és Keresztes László oktató) készítették elő. A képzési követelményeket sikeresen teljesítő kilenc résztvevő a magyarországi felnőttképzési törvény szerinti tanúsítványt kapott.
A képen a záró-konzultáció résztvevőinek egy csoportja látható (balról a harmadik Molnár Ghizela színművésznő).

A képzésen az előzetes terveknek megfelelően 11 fő vett részt. Közülük 9 fő sikeresen teljesítette a képzési követelményeket. A tanulók mindannyian az idősotthon gondozottjai, közülük hat személy az idősotthonban él. A legidősebb tanuló elmúlt 90 éves, és a legfiatalabb is már betöltötte 60. életévét. Az alábbi fénykép a záró-konzultációt követően készült, a képzést sikeresen befejezők kezében a képző szervezet, az OKTKER- Nodus Kiadó Kft. tanúsítványával. Az első sorban középen Klárik Mária Antónia igazgatónő, aki áldozatos munkájával megteremtette a képzés intézeti feltételeit.

A képen a hátsó sor közepén a képzés vezető oktatója Keresztes László áll, aki végtelen türelemmel, humorral és magas szintű tudásával segítette tanulóit a képzési követelmények elsajátításában.

A képzés sikeres volt, a benne résztvevők az előzetesen megszerzett tudásuknak megfelelően jelentős eredményt értek el a korszerű informatika eszközök használatában. Mindenki képessé vált a számítógép használatára, az internet által biztosított lehetőségek bizonyos szintű önálló alkalmazására. Legtöbbjük számára kinyílt egy új világ, amely szebbé, érdekesebbé teszi napjaikat. Megható volt, ahogy e lehetőségért a képzés zárásakor köszönetet mondtak. Molnár Ghizela nyugalmazott színművésznő egy gyönyörű balladát is előadott, így közvetítve a csoport köszönetét.

A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal Magyarországon nyilvántartott képzést sikeresen elvégzettek névsora: Asztalos Béla, Asztalos Hajnalka, Bilaus Andor Teodor, Daia Rózália, Máthé Zelma, Moldován Hedviga, Molnár Ghizela, Kiss Balázs, Lăcătuş Mária, Nagy Anna.

A képzés megvalósítói a képzés sikeres zárását követően a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthonban.
Tanúsítvány átadás

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ
elnök

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!