MEGTARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET

2016. szeptember 28.-án az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. számú központjában megtartotta közgyűlését a KárpátHáló Egyesület. A közgyűlés helyszínét és a közgyűlésre érkező tagtársaink vendégül látását az OKTKER-NODUS Kiadó Kft., mint a KárpátHáló KESZ tagszervezete biztosította.

A KárpátHáló Egyesület korábbi, 2016. 04. 22-én tartott közgyűlésének határozataiból eredő adatváltozásokat az illetékes hatóság formai okokra történő hivatkozással nem vezette át. A határozatok érvényesítéséhez hiánypótlást kért, illetve azt javasolta, hogy ismételjük meg a közgyűlést. Ezért került sor az alapszabály újbóli megszavazására és tisztségviselők újbóli megválasztására.

A szeptember 28.-án 14.00 óra eredeti időpontra összehívott közgyűlést – mivel a jelenlét 43%-os volt – határozatképtelenné kellett nyilvánítani. A megismételt, és az alapszabályunk értelmében határozatképes közgyűlés a meghívóban kiküldötteknek megfelelően az alábbi napirendi pontokról tárgyalt, és hozott határozatot.

Határozat-hozatal közben

1. Napirend: Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően.

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással, az egyesület 2013. augusztus 28.-án kelt alapszabályát hatályon kívül helyezi és elfogadja a 2016. szeptember 28.-án kelt új alapszabályát.

2. Napirend: A korábbi alapszabály szerint megválasztott és a 2016. augusztus 28-án lejáró mandátumú tisztségviselők munkájának megköszönése, továbbá Palotás József felhatalmazása az elnöki teendők ellátására a megválasztott új elnök bejegyzéséig.

Határozat: Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással, a megválasztásra kerülő új elnök hivatalos bejegyzéséig, illetve a jogszabályokban meghatározott ideig megbízza Palotás Józsefet az elnöki teendők további ellátásával.

3. Napirend: Az új alapszabálynak megfelelően az elnök és a tisztségviselők megválasztása és tisztségelfogadás

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése az új alapszabályának megfelelően az egyesületi tisztségviselőket illetően titkos szavazással az alábbi határozatot hozta:

Palotás Józsefet 2021. 09. 28-ig elnöknek,

Varga Istvánt 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává

Modláné Görgényi Ildikót 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává választotta.

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja

A közgyűlés az egyebek keretében még az alábbiakat tárgyalta meg:

  1. Az „Elhallgatott történelem” (GUL-15-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázattal kapcsolatos teendők
  2. Az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló elkészítése
  3. Beszámoló a „GENKAPOCS” projekt aktuális kérdéseiről
  4. Tájékoztató az Informatika időseknek (Számítástechnikai ismeretek) 30 órásképzésekről
  5. A 2017. évre tervezett projekt előkészítő team megalakítása

A közgyűlést Dr. Madarász Sándor vezette le, mivel Palotás József elnök úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésen megjelenni. Dr. Madarász Sándor levezető elnök gratulált a megválasztott elnöknek és az elnökség tagjainak, megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. vendéglátását. Külön köszönetet mondott a határon túlról érkező honfitárs tagtársainknak az egyesületi munkában való példamutató közreműködésért.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!