ÜLÉST TARTOTT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Az elnökségi ülés időpontja:2016. október 27.

Az elnökségi ülésen az elnökség tagjai és a napirendekhez meghívott hat egyesületi tag vett részt.

Az elnökségi ülés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 2. Tájékoztató és a feladatok meghatározása a NAV számára készítendő bevallásokról
 3. Az új alapszabálynak megfelelően a tagnyilvántartás aktualizálása
 4. Az egyesület 2016. évi költségvetési és munkatervének áttekintése
 5. A 2015.éves pénzügyi záró-beszámoló elfogadása
 6. Tájékoztató az NCA pályázati támogatásról és javaslat annak felhasználásáról
 7. Az 1956-os megemlékezésekre elnyert pályázati projektünk aktivitásainak és pénzügyi tervének véglegesítése
 8. Beszámoló a „GENKAPOCS” projektről
 9. Beszámoló az informatikai képzésekről
 10. A pályázatfigyelő munkacsoport beszámolója, és az aktuális feladatok kijelölése
 11. Tájékoztató az „European Covenant on Demographic Change »-al kapcsolatos eseményekról
 12. Tájékoztató a www.karpathalo.hu honlapról

Az elnökségi ülésen a jelenlévők minden napirendi pontot megtárgyaltak, az előterjesztők beszámolóit egyhangúan elfogadták.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!